Maandelijkse bijeenkomsten

De belangrijkste activiteit van JON is het houden van maandelijkse bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden bij JON-leden in de huiskamer.

Sinds er in 2012 ineens wel erg veel nieuwe leden bijkwamen, zijn er twee gespreksgroepen gevormd: JON-Noord en JON-Zuid, elk met twee co÷rdinatoren. 

Hiernaast bestaat er ook de mogelijkheid van individuele gesprekken met de co÷rdinatoren of andere leden. Hiervoor reizen de co÷rdinatoren desgewenst ook naar adressen buiten de regio Oost. 

Op deze bijeenkomsten komen uitsluitend JON-leden. Mocht je lid willen worden kijk dan hier.

Een JON-lid schrijft:

De werkgroep heeft voor mij altijd héél véél betekend: een heel intieme groep waar je niet bang en voorzichtig met je mening hoeft om te gaan, en waar het onderlinge vertrouwen over het algemeen heel groot was en is.