Livsstil 12: Anholdt

 “Hvordan endte jeg her? Nå ja, jeg gik en smule over grænserne med mine venskaber. Jeg er sikker på, at det var frivilligt, men det kom frem og det blev anmeldt”.

“Hvad nu? Hvad mon min fremtid bliver? Jeg har anmodet om behandling; måske vil det afkorte min tid her. Jeg skal nok samarbejde... bare jeg kommer ud herfra”.

Følgende