Leefstijl 6: Zorg

Andere mensen kiezen de zorg als hun invalshoek. Ze werken als onderwijzer, groepsleider of ze zijn opvangouder of pleegouder. Ze nemen een deel van de zorg op zich en ook een deel van de verantwoordelijkheid. Ze zijn dus een beetje opvoeder en dit verplicht hen om, naast een zekere mate van nabijheid, ook een zekere mate van afstand in acht te nemen. Ze zijn ook verantwoording schuldig aan een team, een baas, een voogd of aan de ouders. 

Vaak hebben deze mensen, omdat ze echt en diep van binnen van de kinderen houden, een natuurtalent om met soms lastige kinderen om te gaan. Zonder deze mensen zou de jeugdzorg en het onderwijs niet kunnen draaien. Omdat deze keuze voor de (professionele) zorg echt van binnenuit komt en aansluit bij het diepere gevoel, hebben deze mensen ook de energie om het soms moeilijke werk te doen; ze zijn er gelukkig mee en raken niet zo snel overspannen of opgebrand.

Volgende...