Vorige ] Start ] Omhoog ]

Literatuur

Bernard, F.

Bronfenbrenner, U.

Two worlds of childhood, New York, Russel Sage Foundation, 1970.
Geciteerd door Henry W. Maier 1979, 1983, 1987.

Brongersma, E.

Aggression against pedophiles, in: International Journal of Law and Psychiatry 1984, 7 (pp 79-87)

Boy-lovers and their influence on boys: distorted research and anecdotal observation; in: Journal of Homosexuality 1990, 20, 1/2, pp 145-173

Chopra, Deepak, 

 • De wereld van Merlijn, Forum, Amsterdam, 1996

 • The Way of the Wizard, Harmony Books, Crown Publishers, 1995

Gieles, Frans

1992: Conflict en Contact, Een onderzoek naar handelingsmogelijkheden voor groepsleiders bij botsingen en conflicten in de dagelijkse leefsituatie; Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 1992 

 

1983 / 1987: Warmte en intimiteit, kan dat wel?, Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider'; Herdrukt in De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987
- Warmth and intimacy, how about them? 

1995: Gieles, F.E.J., Voorzichtige verkenningen van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit, Lezing, Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen, Gent, 24 november 1995
A Carefully Reconnoitering of the Limits Between Wanted and Unwanted Intimacy 

1999: Wetenschap en moraal of: de controverse rond Rind c.s.; De tegenargumenten beantwoord, 1999
- Science and Morality 

2001a: Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens? Lezing op het 15e World Congress of Sexology, Parijs, juni 2001 en op het congres van de Nordic Association of Clinical Sexology, Visby, Zweden, september 2001 en te publiceren in European Journal of Medical Sexologie: Sexologies. (vijf talen, five languages)

2001b: Achtergrondartikel bij bovenstaande lezing.

Howitt, D.,

Paedophiles and sexual offences against children, John Wiley & Sons, New York e.a. 1996.

Huizinga, C.J.

Pedofielen over zichzelf; Tijdschrift voor orthopedagogiek, november 1977.

Jong, M.C. J. de, 

Hoe men een minderheidsgroep kan verketteren  

Jung, C.G.

Two Essays on Analytical Pschygology, Princeton Univ. Press, Princeton NJ, 1966

Kirkegaard, H. & Northey, W.,

Knap, R.

Schaduw in groepen 

De tegenstander ontmaskerd; Op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze; 
OK Magazine 77, mei 2001

Kort, H.

Demonen; De veiligheidsutopie; in: Koinos 27

Kroon, T. van der,

De terugkeer van de koning; Het boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap; Ankh-Hermes, Deventer 1996.

Kunneman, H.,

Habermas' theorie van het communicatieve handelen, een samenvatting; Amsterdam 1985

Mayer, H. W.

Zorg weegt het zwaarst; Wat kinderen, thuis of uit huis geplaatst, zeker nodig hebben voor hun ontwikkeling, in:

 • Jeugd & Samenleving, aug-sept 1983, themanummer 'De groepsleider', 

 • Herdrukt in 
  De groepsleider, Basisboek voor werkers in de residentiŽle hulpverlening, 
  door Maurice van Lieshout en Maria Ruigewaard (Red.), Acco, Amersfoort/Leuven, 1987

Het artikel verscheen oorspronkelijk in Child Care Querterly 8, Fall 1979, Human Sciences Press New York, onder de titel "The core of Care: Essential Ingredients for the Development of Children at Homa and Away from Home".

Nagayama Hall, G. C.,   Hirschman, R. & Oliver, L.L.,

Sexual Arousal and Arousability to Pedophilic Stimuli in a Community Sample of Normal Men, in: Behavior Therapy 26, 681-694, 1995.

Palmen, D.

Pedofilie, het niet te accepteren 'anders' zijn ?  Een ethische beschouwing op grond van wetenschappelijke gegevens; (Student) Begeleider: Prof. Dr. E. Brugmans
Paper in het kader van de ťťnjarige beurs filosofie van de Radboudstichting . Juni 2001  

Pieterse, M.

Pedofilie, een bijdrage tot de oplossing van een maatschappelijk probleem, doctoraalscriptie, Leiden 1978

Pedofielen over pedofilie; een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en van hun meningen over zichzelf en hun relaties.; NISSO, Zeist (nu: Utrecht), 1982

Plummer, K.

Een sociologische kijk op pedofilie, uit het Engels vertaald door Edward Brongersma  

 • het afwijkend gedrag tot iets betrekkelijks maken, (deel 1)

 • het afwijkend gedrag vermenselijken, (deel 2)

 • het afwijkend gedrag als iets normaals afschilderen. (deel 3

"The paedophile's progress": a view from below; in: B. Taylor (Ed.), Perspectives on Paedophilia, Batsford, London 1981, pp 113-132.

Paedophilia: constructing a sociological baseline; in: M. Cook & K. Howells (Eds.), Adult Sexual Interest in Children, Academic Press London 1981, pp 221-250.

Review of "Loving Boys, a multidisciplinary study of sexual relations between adult and minor males, vol. 1, by Dr Edward Brongersma; in: Journal of Homosexuality 20, 1991 (1/2, pp 320-323.

Randall, John L. 

Met kromme taal kun je niet recht denken, Hoofdstuk 1 uit Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. Vertaling: Ben FŁss, 1995

Ree, F. van

Intieme relaties tussen jongeren en volwassenen; Zijn er criteria voor een goed contact? In KOINOS Magazine # 24, 1999/4.

Pedofilie, een controversiŽle kwestie; analyse van een maatschappelijk vraagstuk; Swets & Zeitlinger, Lisse, 2001

De pedofiel als zondebok, In HN, Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999 pag 1-10

Roelofs, G.

Interview met -, in: Dagblad De Limburger, 8 augustus 1999, door Sjors van Beek en Jasper Groen.
'Niet elke pedofiel is een smeerlap'

Rossen, B. & Schuijer, J. (Red.)

Het seksuele gevaar voor kinderen, Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1992

Rouweler-Wuts, L.

Pedofielen, in contact of conflict met de samenleving? Van Loghum Slaterus, deventer 1976

Schuijer, J., Rossen, B. & Andriette, B.

De constructie van de volksduivel; in: Rossen & Schuijer 1992

Wilson, G. D. & Cox, D. N.

The Child-Lovers, A Study of Paedophiles in Society, Peter Owen, London & Boston, 1982

Zweig, C. & Abrams, J. (red.),

 • 1993: Ontmoeting met je schaduw, de potentiŽle kracht van de donkere, onderdrukte kant van je psyche, Servire, Utrecht

 • 1991: Meeting the shadow, the hidden power of the dark side of human nature, Los Angeles, Tarcher

Zweig, C. & Wolf, S.

 

 • Omgaan met je schaduw; de kracht van verboden gevoelens en verborgen talenten' Servire, Utrecht, 1997

 • Romancing the shadow; illuminating the dark side of the soul, Harper, San Francisco, 1997

Vorige ] Start ] Omhoog ]