Literatuur  - Parlementaire stukken -
 
                    

Bij: Commissie Deetman, Seksueel misbruik van minderjarigen ... Balans 2011; deel 2, hoofdstuk 3: Schuivende panelen, RSB Kool

A 

Adviescommissie Herziening Zedelijkheidswetgeving (Melai), Eindrapport, 1980.

B 

Th. Beemer, ‘Seksualiteit in een moraaltheologische bezinning’. In: Jos Frenken, Seksuologie, een interdisciplinaire benadering, 1980, pp. 60-79.

Geertje Beerenhout-Naarden, ‘De wereld omspannen met vriendschap’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 47-63.

J.M. van Bemmelen, ‘Sexual Crimes Today. Data on Sexual Delinquency in the Netherlands’. In: J.M. van Bemmelen, Sexual Crime Today, 1960, pp. 20-51.

J.M. van Bemmelen, ‘De zedendelicten’, Tijdschrift voor Strafrecht, deel LXX, afl. 1, pp. 235-252 (1961). 

Candace R. Benyei, Understanding Clergy Misconduct in religious Systems. Scapegoating, Family Secrets and the Abuse of Power, 1998.

Jason Berry, Lead us not into temptation. Catholic priests and the sexual abuse of children, 1992.

Henri Beunders, Publieke tranen; de drijfveren van de emotie-cultuur, 2002.

J.C.J. Boutellier, ‘Seksueel misbruik van kinderen; van pijnlijk geheim tot spektakelstuk’, Justitiële Verkenningen, nr. 5, pp. 7-32 (1961).

J.C.J. Boutellier, ‘De pornografische context van zedendelicten. Een beschouwing over de huidige seksuele moraal’, Justitiële Verkenningen, nr. 6, pp. 9-24 (2000).

Hans Boutellier, De improvisatiemaatschappij, 2010.

E. Brongersma, ‘Seksualiteit en wetgeving’. In: Jos Frenken, Seksuologie, een interdisciplinaire benadering, 1980, pp. 36-60.

E. Brunt en L. Brunt, ‘Zedelijk leven’, De Gids, pp. 69-77 (1980).

C

Commissie van onderzoek seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie, 2010.

D 

Gideon van Dam & Marjo Eitjes, Een pastor moet je kunnen vertrouwen! Over seksueel misbruik door pastores, 1994.

L. DeMausse, The history of childhood, 1974.

J.J.M. van Dijk, The mark of Abel (inaugural lecture), 2009.

Geertje Dimmendaal, ‘Over “deraillerende” meisjes. De opvang van ontspoorde vrouwen in een Groningse inrichting rond 1945’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 115-135.

Joep Dohmen, Vrome zondaars. Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, 2010. 

Thomas P. Doyle, ‘Roman Catholic Clericalism, Religious Duress, and Clergy Sexual Abuse’, Pastoral Psychology, vol. 51, no. 3, pp. 189-231 (jan 2003).

Thomas Doyle, ‘The John Jay Document 2011. Reality Revised.’ May 20, 2011.  

P.J. Draijer, De omgekeerde wereld? Seksueel misbruik van kinderen in het gezin, 1985.

P.J. Draijer, Seksueel misbruik van meisjes door verwanten, 1988.

L. Drukker, De seksuele criminaliteit in Nederland; 1910-1931, 1937.

F 

M. Foucault, ‘Scientia Sexualis’. In: F. van der Wel, Opvattingen over de vrouwelijke seksualiteit in de jaren zestig en zeventig, 1984, pp. 174-193.

J. Frenken, Seksuologie, een interdisciplinaire benadering, 1980.

J. Frenken & J. Doomen, Strafbare seksualiteit, opvattingen en aanpak van politie, justitie en hulpverlening, 1984.

G 

Diego Gambetta, ‘Can we trust trust?’. In: Diego Gambetta (eds.), Trust. Making and breaking cooperative relations, 1988, pp. 213-239.

R. Ruard Ganzevoort, ‘Over Moderne Verlossers. Wie wordt waarvan verlost en tegen welke prijs?’. In: D. Pollefeyt & E. De Boeck, Wil er iemand mijn Messias zijn? Nieuwe verlossers en hedendaagse spirituele meesters, 1999, pp. 59-76.

Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy, Sexuality, Love and Eroticism in Modern societies, 1992.

Walter Goddijn, De beheerste kerk. Uitgestelde revolutie in R.K. Nederland, 1973.

Walter Goddijn, Jan Jacobs & Gérard Tillo, Tot vrijheid geroepen. Katholieken in Nederland 1945-2000, 1999.

H 

R. Haveman, ‘Dekriminalisering van seksuele contacten tussen volwassenen en kinderen’, Ars Aequi, nr. 2, pp. 67-73 (1984)

J.H. van Heek, ‘Het koekoeksjong van Regout’, MGV, pp. 89-107 (1968)

G. Hekma, Het verlies van de onschuld, 1990.

J. de Hullu & J. van der Neut, Zedelijkheidswetgeving in beweging, 1985.

John Humblet, De oorverdovende stilte. Omtrent pedofilie: het gepolariseerde debat voorbij, 2007.

J 

J.Y.H.A. Jacobs, Werken in een dwarsverband. Een portret van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004, 2010.

M. de Jong, ‘Tot op de grenzen der verwantschap. Kerkelijke incestwetgeving in het Westen (500-900)’. In: J. Bremmer, Van Sappho tot de Sade. Momenten in de geschiedenis van de seksualiteit, 1988, pp. 36-57.

K 

G. Kempe, W. Pompe & P. Baan, Commissie tot onderzoek naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van O.K.W. om advies omtrent richtlijnen, inzake beroeps- en bezwaarschriften van onderwijzers, aan wie de onderwijsbevoegdheid is ontnomen op grond van door hen gepleegde zedendelicten, 1956.

P.H.P.H.M.C. van Kempen, Repressie door mensenrechten (oratie), 2008.

G.A. Kooij, Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland, 1975.

G.A. Kooij, Seksualiteit, huwelijk en gezin in Nederland, 1985.

R.S.B. Kool, De strafwaardigheid van seksueel misbruik (diss. EUR), 1999.

Renée Kool, ‘Vrijheid, blijheid? Over het dilemma van de strafbare seksualiteit’, Tijdschrift voor Criminologie, nr. 4, pp. 338-354 (2003).

R.S.B. Kool, ‘Veranderde zeden. Een overzicht van recente wetswijzigingen en jurisprudentie betreffende de zedelijkheidswetgeving’, Delikt en Delinkwent, pp. 912-932 (2004)

R.S.B. Kool, ‘ Strafbare seksualiteit’, (2007). In: A. Ph. van Wijk e.a. (red.), Facetten van zedencriminaliteit, pp. 99-127.

R.S.B. Kool, ‘Verantwoorde seks. Een oriëntatie op de strafbaarstelling van verkrachting’. In: A. A. Franken, M. de Langen en M. Moerings (red.), Constante waarden, 2008, pp. 223-233.

R.S.B. Kool, ‘The Dutch approach to female genital mutilation in view of the ECHR – the time for change has come’, Utrecht Law Review, pp. 51-61 (jan 2010).

R.S.B. Kool, ‘Better safe, then sorry? Over de strafbaarstelling van seksueel corrumperen en grooming’, Delikt en Delinkwent, nr. 10, pp. 1264-1294 (2010) 

L

Herman Liagre Bohl, ‘Zedeloosheidsbestrijding in 1945’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 15-29.

K. Lindenberg, Strafbare dwang (diss. Groningen), 2007.

Paul Luykx, ‘Erger dan de Reformatie? Katholieken in de jaren vijftig’. In: Pim Slot, Een stille revolutie?: cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, 1997, pp. 67-83.

M 

G. Manenschijn, Alleen het verbodene lokt. Seksualiteit en moraal in een postmoderne cultuur, 1998.

C.P. Middendorp, Ontzuiling, politisering en restauratie in Nederland. De jaren 60 en 70, 1979.

M. Moerings, ‘De strijd tegen seks met kinderen. Een doorslaand succes’, Proces, nr. 1-2, pp. 17-24 (2000)

Annemarie Mol & Peter van Lieshout, ‘Geestelijke hygiëne en de wereldvrede’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 75-89.

Marit Monteiro, Gods predikers. Dominicanen in Nederland (1975-2000), 2008.

G.E. Mulder, ‘Een teleurstellend rapport’, Delikt en Delinkwent, pp. 145-148.

N 

N.I.V.H./COC, Pedofilie. Diskussienota van het landelijk bestuur van de N.I.V.H./COC voor de landelijke werkvergadering van 29 maart 1980, 1980.

O 

Ron O’Grady, The Hidden Shame of the Church. Sexual Abuse of Children and the Church, 2001.

Harry Oosterhuis, Homoseksualiteit in katholiek Nederland. Een sociale geschiedenis 1900-1990, 1992.

P 

Jos Perry & Hélène Vossen, ‘Oude problemen, nieuwe oplossingen. De cultuur van de arbeidersjeugd en de katholieke levensscholen’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 89-115.

W.P.J. Pompe, Bevrijding, bezetting, herstel, vernieuwing, 1945.

W.P.J. Pompe, ‘Sexual Criminality and Criminal Law’, Tijdschrift voor Strafrecht, pp. 267-287 (1964).

Jacob Poortstra, ‘Jeugd en zedelijkheid na de oorlog’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 29-47.

R 

K. Raes, ‘Seksuele bevrijding is ook een ethisch project. Over de instrumentalisering van de erotiek’. In: Suzanne Haakma (red.), Minnen met de zinnen: opvattingen over erotiek in verschillende culturen, 1999, pp. 11-39.

Redactie, ‘Opmerkingen en Mededeelingen. Uitbreiding van art. 249 W.v.Sr.’, NJB, p. 579 (1934).

Frank van Ree, Pedofilie. Een controversiële kwestie, 2001.

Hans Righart, ’Ons gezin is ons kleine vaderland’. In: Hansje Galesloot & Margreet Schrevel (red.), In fatsoen hersteld. Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog, 1987, pp. 63-75.

José Rijnaarts, Dochters vam Lot, 1979.

J. Rijnaarts & R. van Hengel, De straf op zwijgen is levenslang, 1983.

Renée Römkens, ‘Het slachoffer als januskop. Inleidende notities over geweld, vrouwelijkheid en mannelijkheid’. In: R. Römkens & S. Dijkstra (red.), Het omstreden slachtoffer. Geweld van vrouwen en mannen, 1996, pp. 11-22.

P. de Rooy, ‘Vetkuifje, waarheen? Jongeren in Nederland in de jaren vijftig’. In: H.W. van der Dunk c.s., Wederopbouw, welvaart en onrust, 1986, pp. 121-147.

S 

J. de Savornin Lohman, Betere en adequater bescherming door de nieuwe zedelijkheidswetgeving?, 1994.

H.J. ter Schegget, Het kind van de rekening. Schetsen uit de voorgeschiedenis van de kinderbescherming, 1976.

M.W. Schenk, Wangedrag van kinderen, onderzoek naar aard en oorzaken ten aanzien van 600 Rotterdamsche kinderrechter-kinderen, 1935.

P. Schnabel, ‘Seksualiteit, sociologisch gezien’. In: Jos Frenken, Seksuologie, een interdisciplinaire benadering, 1980, pp. 1-26.

P. Schnabel, ‘25 jaar na “Afscheid van de seksualiteit”. Hoe het anders ging en hoe anders het ging’, Tijdschrift voor Seksuologie, nr. 20, pp. 271-279 (1995).

O. Schreuder, ‘Katholieken in beweging’. In: W. Goddijn, P.C. Stouthard & G. van Tillo, Katholiek Nederland na 1945, 1985.

J. Schuyer, ‘De lijdensweg van de zedelijkheidswetgeving’, Proces, nr. 10, pp. 261-271 (1989).

Kees Schuyt, Waar is de gemeenschap gebleven?, 2007.

Jospeh A. Selling, ‘The development of Catholic Tradition and Sexual Morality’. In: Joseph A. Selling (ed.), Embracing Sexuality. Authority and Experience in the Catholic Church, 2001, pp. 149-165.

Dina Siegel, ‘Secrecy, betrayal and crime’, Utrecht Law Review, (aug 2011).

Pim Slot, Een stille revolutie?: cultuur en mentaliteit in de lange jaren vijftig, 1997.

J. Soetenhorst-De Savornin Lohman & U. Jansz, Seksueel geweld zal de wetgever een zorg zijn, 1986.

Liesbet Stevens, ‘Seksuele autonomie ook beschermd door recht op privacy’, NJCM, nr. 3, pp. 295-305 (1995)

S. Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 1983.

A. de Swaan, ‘Uitgaansbeperkingen en uitgaansangst; over de verschuiving van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding’. In: A. de Swaan, De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981, 1983.

U 

J.M.W. van Ussel, De geschiedenis van het seksuele probleem, 1968.

V 

Ruut Veenhoven, ‘Bevrijde seksualiteit. Tijd, cultuur en geluk’, De Psycholoog, vol. 42, pp. 377-382 (juli/aug 2001)

Heikelien Verrijn Stuart, ‘Kort van memorie, Redactioneel’, Nemesis, nr. 1, pp. 1-6 (1989).

W 

J. Weeks, Sex, Politics and Society. The Regulation of Sexuality since 1800, 1989.

Jeffrey Weeks, ‘Seksuele deugden en alledaagse experimenten: het belang van “gewoon te zijn”’, Ethiek en maatschappij, 13(1), pp. 5-23 (2010).

F. van Wel, Opvattingen over de (vrouwelijke) seksualiteit in de jaren zestig en zeventig, 1984.

Hanneke Westhoff, Geestelijke bevrijders. Nederlandse katholieken en hun beweging voor geestelijke volksgezondheid in de twintigste eeuw, 1996.

J. Wiarda, Beschrijving van het relevante juridische kader voor het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen die onder verantwoordelijkheid van Justitie zijn geplaatst in instellingen en bij pleegouders, 2011.

Z 

M. Zeegers, ‘Strafbare liefde en gevaarlijke bescherming’, Proces, (juli/aug 1978)

Gertjan van Zessen & Theo Sandfort (eds.), Seksualiteit in Nederland, 1991.

Parlementaire stukken

Bijlagen Handelingen Tweede Kamer 1908-1909, 293, nrs. 1-3 (Wet ter bestrijding van de zedeloosheid).

Ontwerp wetboek van Strafregt, deel 1 t/m 4. ’s-Gravenhage 1880.

Verdragen ter bestrijding van den handel in vrouwen en kinderen en ter beteugeling van de verspreiding van en den handel in ontuchtige uitgaven, Staatsblad 1927, 156.

Wet van den 18den Juli 1936, tot wijziging en aanvulling van bepalingen betreffende de zeden van het Wetboek van Strafrecht ter betere bescherming van minderjarigen, Staatsblad 1934, 405.