Start ] Omhoog ]

Samenvatting onderzoek: 

Jongeren met pedofiele gevoelens

Erik van Beek & Nynke Dokkum
November 2015

Behoeftepeiling rond informatievoorziening, voorlichting en hulpverlening voor jongeren met pedofiele gevoelens, onder pedofiele jongeren en enkele volwassen pedofielen  

13 reacties

Op de enquête ontvingen wij 13 reacties: 

  • 7 van jongeren van 19 t/m 25 jaar en 

  • 6 reacties van volwassen pedofielen 

    • (drie van 26-38 jr en 

    • drie van boven de 40 jaar). 

Alle inzenders waren mannen. 

Bijna alle respondenten (85%) zien pedofilie als een geaardheid (iets dat is aangeboren) en ze ontdekten hun eerste pedofiele gevoelens vóór hun 25e jaar.

Hoewel voor ons de respons heel waardevol is om een beeld te krijgen van meningen en ervaringen, moeten we wat bescheiden zijn in het generaliseren van antwoorden. De reactie van dit groepje deelnemers zegt niet voldoende over de totale populatie (jonge) pedofielen, maar hun reactie geeft wel een beeld om te komen tot handelen binnen hulpverlening en informatievoorziening. 

De enquête is geplaatst op drie websites: 

(deze sites waren overigens niet verbonden aan het onderzoek, ze plaatsten de vragenlijst op ons verzoek). 

Belangrijkste resultaten  

Bereikbare en betrouwbare informatie

Internet en social media zijn dé plekken waar jonge pedofielen de meeste informatie over pedofilie en pedofiele gevoelens vinden. De kwaliteit van de informatie vinden ze wisselend geschikt voor jongeren. Namelijk tamelijk onduidelijk, onbetrouwbaar en niet neutraal overkomend. 

Wat jonge (en oudere) pedofielen vooral missen, is iets lezen over pedofilie dat neutraal of positief is. Ze willen niet steeds het gevoel krijgen een dader, gek of tikkende tijdbom te zijn. Bovendien willen ze meer lezen over het duidelijke verschil tussen pedofiel of pedoseksueel zijn: twee verschillende thema's die vaak onterecht door elkaar worden gebruikt. Dit creëert niet alleen een verkeerd maatschappelijk beeld maar ook een negatief zelfbeeld, zeker bij een zichzelf ontdekkende pedofiel.   

Positieve rolmodellen

Wat jonge pedofielen zou helpen, is meer positieve succesverhalen van pedofielen lezen en horen dat zij een gelukkig en gewoon leven leiden. Zichzelf herkennen in een verhaal vinden ze prettig. Hulp en informatie uit lotgenotencontact, zowel online als fysiek, geeft ze het gevoel niet alleen te zijn, zichzelf en hun verhaal te herkennen en zichzelf te leren accepteren en te erkennen als persoon. Ze willen namelijk niet alleen als pedofiel maar vooral als mens (h)erkend worden. De meeste respondenten zien pedofilie als geaardheid en willen daarmee leren omgaan.   

Lotgenotengroepen én professionele hulp

Jonge en oudere pedofielen willen met professionele hulp 

  • leren omgaan met het dagelijks leven als pedofiel: de omgang met kinderen, mogen fantaseren (volgens hun zelfopgelegde norm dat fantasie en gedrag gescheiden blijven), 

  • leren omgaan met en het accepteren van hun gevoelens. 

  • Ze willen niet worden 'afgepraat' van hun gevoel en niet steeds worden gewezen op zich-niet-gedragen. 

Hulp willen pedofiele jongeren vooral van lotgenoten en seksuologen, omdat die hen begrijpen. Een leraar of vertrouwenspersoon op school zou ook kunnen. 

Tot slot is de mening over virtuele kinderporno (vkp) uitgevraagd. De meeste respondenten staan afwachtend positief tegenover vkp als regulatiemiddel. Het zou kunnen helpen als uitlaatklep van zowel seksueel psychische als fysieke ontlading, het kan de vraag naar kinderporno laten afnemen en kindermisbruik kunnen voorkomen. Verder onderzoek naar vkp wachten ze af.   

Wat we ermee doen

Aan de hand van jullie ervaring en mening kunnen we proberen de informatievoorziening voor jongeren met pedofiele gevoelens meer op ze te laten aansluiten. 

Er moet meer en duidelijker geschreven worden over het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit; media moeten aangeven dat iemand met pedofiele gevoelens geen dader is maar een mens met specifieke seksuele gevoelens. 

Er bestaat behoefte aan zowel praten met lotgenoten als gedegen professionele hulp, iemand die je begrijpt als mens, je met praktische zaken helpt en praktische antwoorden geeft op identiteitsvragen. 

Een combinatie van beide (lotgenotencontact, begeleid door een gespecialiseerd hulpverlener zoals een seksuoloog) zou een goede optie zijn. Niet alleen voor jongere pedofielen, maar ook voor de al wat oudere. Overleg hierover tussen professionals en lotgenotenorganisaties is reeds gestart. [*]

Het is duidelijk dat de oudere garde pedofielen in hun jeugd nog geen goede informatie kon vinden. Het is goed te merken dat de informatievoorziening voor de huidige generatie in ieder geval wat beter is, en door de komst van internet en social media, een stuk toegankelijker. 

Wat betreft ontwikkelingen rond de – nu verboden – virtuele kinderporno: enkele ingediende onderzoeksvoorstellen wachten al enige tijd op goedkeuring. Extra dank gaat uit naar de respondenten die zich bereid hebben getoond tot vervolgcontact en daartoe hun e-mailadres hebben gegeven. We zullen hier indien nodig in de toekomst gebruik van maken.  

Hartelijke groet, Erik en Nynke
Seksuologen en onderzoekers  

Nynke Dokkum, MSc
Trainer en adviseur Seksualiteit,
Seksuologisch gezondheidswetenschapper  

Start ] Omhoog ]