Start ] Omhoog ]

Recidive - enkele cijfers 

Kamervragen en antwoord

Op 16 maart 2004 vraagt PvdA Tweede-Kamerlid Arib aan de minister: "Is het waar dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is vergeleken met andere delinquenten? Zo ja, hoe hoog is dit percentage?  

Antwoord: 

Nee, het is onjuist dat de recidive onder zedendelinquenten het hoogste is in vergelijking met andere delinquenten. Uit onderzoek in het kader van de WODC-Recidivemonitor blijkt dat zowel de algemene als de speciale recidive onder zedendelinquenten lager is dan onder plegers van verkeersmisdrijven, agressiedelicten en overtredingen van de Opiumwet (zie figuur 1). Onder algemene recidive verstaat het WODC een nieuw justitiecontact van een persoon, ongeacht de aard en ernst van het gepleegde delict (onder een justitiecontact wordt een geldige afdoening van een strafzaak verstaan, te weten: een veroordeling, transactie of beleidssepot). Speciale recidive is een nieuw justitiecontact naar aanleiding van hetzelfde type delict.

De cijfers in de grafiek hebben betrekking op alle daders die in 1997 voor een bepaald type delict werden vervolgd. In de tabel staan de precieze percentages weergegeven. Te zien is dat na 5 jaar 41% van alle zedendelinquenten een nieuw justitiecontact hebben opgebouwd. Bij de andere dadergroepen is de algemene recidive (iets) hoger. De speciale recidive is bij de zedendelinquenten veel lager dan bij de andere daders. Na 5 jaar is bijna 9% van alle zedendelinquenten opnieuw voor een zedendelict vervolgd. In de overige groepen ligt dit percentage hoger.

Tabel 1: Recidivepercentages na verschillende typen uitgangszaken uit 1997

 Bron: WODC-Recidivemonitor.
*AR=algemene recidive, SR=speciale recidive.

Delictcategorie

Recidivecriterium*

Aantal

Recidivepercentage na x jaar

 

 

 

1 jaar

 

2 jaar

 

3 jaar

 

4 jaar

 

5 jaar

 

Verkeer

AR

145.969

20,0

28,2

33,7

37,9

41,9

 

SR

145.969

15,4

22,8

27,9

32,0

36,0

Geweld

AR

2.404

28,6

38,6

45,1

50,1

53,5

 

SR

2.404

4,7

6,2

7,2

8,1

9,2

Zeden

AR

1.337

18,7

28,0

34,5

37,9

40,5

 

SR

1.337

4,2

6,4

7,4

8,2

8,7

Drugs

AR

8.708

25,5

34,4

39,9

43,4

44,5

 

SR

8.708

9,8

14,7

17,7

19,9

20,8

 

 

 

 

 

 

 

- - -

Recidivecijfers voor tbs-ers

Deze cijfers laten zien dat de algemene recidive relatief hoog is, oplopend tot 60%, maar dat de recidive van zedendelinquenten, in het bijzonder t.a.v. kinderen, beduidend lager liggen, te weten onder de drie procent. 

Criminelen leren weinig van straf; Tweederde weer in de fout

De Stentor, 10 maart 2004
Criminelen leren weinig van hun veroordeling. Dat blijkt uit een grootscheeps Nederlands onderzoek dat 25 jaar heeft geduurd en gisteren is gepubliceerd.
Tweederde van de criminelen die in 1977 door de rechter voor een misdrijf zijn veroordeeld, is in de 25 jaar daarna opnieuw gestraft. Na een kwart eeuw is eenvijfde van alle veroordeelden nog steeds crimineel actief.
Dat blijkt uit onderzoek van de criminologen Blokland en Nieuwbeerta van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Tien procent 1

J. Mulder van De Waag in Utrecht & W. Noorda, hoofd van AFP Noord-Nederland in Assen, twee ambulante psychiatrische klinieken:
"Twee tot acht jaar na behandeling bij genoemde klinieken recidiveert circa 10 procent, Dat percentage ligt bij onbehandelde delinquenten veel hoger."
NRC 5 juni 2004

Tien procent 2

"Maar tien procent van de jeugdige mannelijke zedendelinquenten plaagt na behandeling opnieuw een zedendelict. Dit blijkt ui onderzoek naar recidive bij 112 jongeren die tussen 1985 en 2001 in Justitiële Jeugdinrichting Harreveld werden behandeld, geëntameerd door het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving." [...]
"Zij [de onderzoekers] [...] wijzen op het succes van de behandeling in harreveld met een recidivepercentage van 25 procent voor ernstige delicten en maar tien procent voor zedendelicten."
Psy, nr 6, 2004.

"De onderzoekers onderscheidden twee groepen jeugdige zedendelinquenten: de 'obsessieven' en de 'opportunisten'.
De obsessieven kiezen meestal een jonger kind als slachtoffer, het leeftijdsverschil is meestal vijf jaar of meer. De gemiddelde leeftijd van hun slachtoffer is bijna acht jaar.
De opportunisten daarentegen kiezen vaak leeftijdgenoten als slachtoffer. De gemiddelde leeftijd van hun slachtoffer is zestien jaar. [...]
Uit het huidige onderzoek blijkt de groep obsessieven en de opportunisten een opvallend verschillend recidivepatroon wat betreft zedendelicten te hebben. De tien procent van de jongeren die recidiveerden, bleken allen obsessieven. Het risico op zedenrecidive is het grootst (38 procent) bij jeugdige zedendelinquenten die een meisje van (zeer) jonge leeftijd misbruikten buiten hun eigen familie."
De puistenkoppies recidiveren het vaakst; Sheila Kamerman en Rinskje Koelewijn, NRC 16 april 2004.

Geen 100 maar 3 procent

In het Canadese parlement speelde zich het volgende af rond C-20, een wetsvoorstel:

Alliance MP. Richard Harris (Prince George-Bulkley Valley) felt that,

“…the government has no intention of protecting our children from the likes of predators or perverts who would prey upon our children.”

In opposing Bill C-20 he knows

“…full well that the recidivism of pedophiles is almost 100%, if not 100%”.

Others repeated this belief which is the basis of demanding harsher sentences and civil commitment where offenders may be held indefinitely after the end of their sentences. While it is impossible to establish if sex offenders are cured as there is no way to determine what they may think, their behaviour, their rates of recidivism, are matter of much investigation and record.

A recent report of the American Justice Department report [See below] looked at almost ten thousand sex offenders released in 1994 and found that only three percent were subsequently convicted of another sex offence, a much lower rate than for other crimes. The myth of incurability serves the interests of many in the criminal justice system.

Low recidive rate

Rearrest Less Likely for Sex Offenders; November 16, 2003 AP

Sex offenders are less likely to be rearrested after their release from prison than other criminals, a government study released Sunday finds.
The Justice Department study of 9,691 men convicted of rape, sexual assault and child molestation who were released in 1994 found 43 percent were arrested for any type of crime within three years, compared with 68 percent for all other former inmates.
[...]
The study found 5.3 percent of sex offenders were arrested for another sex crime after their release. Only 1.3 percent of all other criminals were arrested for a sex crime after serving a prison sentence.
[...]
Still, the numbers appeared to dispute the popular notion that sex offenders are incorrigible. Even among child molesters, about 18 percent had been arrested for similar offenses before, and only 3.3 percent of those released in 1994 were arrested again for a crime against a child.

Behandeling helpt: 5% recidive

Paedophile programmes work - study 03 November 2003 STUFF National News [New Zealand] By RICHARD TROW

Treating paedophiles in the community significantly reduces sexual reoffending, a study shows. [...] A study by Ian Lambie, of the Auckland University psychology department, followed up 175 adult male sex offenders who had received community treatment.
Offenders who completed the programmes had a recidivism rate of 5 per cent. In two control groups that did not receive treatment, rates were 21 per cent and 25 per cent, Wellington Stop manager Hamish Dixon said. [...]

The results showed the programmes were effective and had a positive effect on the community. [...] With specialist help, most adult sex offenders could be rehabilitated and integrated into the community. [...]

Start ] Omhoog ]