De seksuele ervaringen van homo- en biseksuele tienerjongens met mannen

Een empirisch onderzoek naar psychologische samenhang in een niet-klinische steekproef

Bruce Rind, PhD 
Department of Psychology, Temple University, Philadelphia, Pennsylvania, USA

In: Archives of Sexual Behavior, jaargang 30, nummer 4, augustus 2001

Oorspronkelijke titel: ‘Gay and Bisexual Adolescent Boys’ Sexual Experiences With Men: An Empirical Examination of Psychological Correlates in a Nonclinical Sample’

Inhoud

Inleiding ] Methode ] Resultaten ] Bespreking ] Tot besluit ]

Samenvatting 
Steekwoorden 

Inleiding 
De achtergrond:
onderzoek naar seks tussen homo- en biseksuele jongens en mannen
 
Dit onderzoek 

De methode van onderzoeken 
Overzicht 
De onderzochten 
De eerste steekproef 
De tweede steekproef 
De steekproef met leeftijdsongelijke seksuele relatie ervaringen 
Meetinstrumenten en procedure 

 Resultaten 
Psychologische aanpassing 
Tabel 1: 
Zelfrespect en leeftijd waarop men een positieve seksuele identiteit bereikte,
in verband gebracht met het hebben van leeftijdsongelijke seksuele relatie ervaringen 
De leeftijdsongelijke seksuele relatie ervaringen 
Kenmerken 
Reacties 
Mate van instemming 
Samenhang 
Tabel 2
Correlaties tussen de leeftijdsongelijke seksuele relatie kenmerken.

Bespreking 
Psychologische aanpassing 
De ontwikkeling van seksuele identiteit 
Reacties en mate van instemming 
Het incest model: een Procrustus bed 

Tot besluit  

Samenvatting

In de loop van de laatste vijfentwintig jaar is het incestmodel, met zijn voorstelling van hulpeloze slachtoffers die worden uitgebuit en getraumatiseerd door machtige daders, de opvattingen over zo goed als alle vormen van seks tussen volwassenen en minderjarigen gaan overheersen. Daarom worden zelfs gewenste seksuele relaties tussen homo- of biseksuele jongens en volwassen mannen, die in verscheidene belangrijke opzichten verschillen van incest tussen vaders en dochters, algemeen door het grote publiek en door beroepsmatig betrokkenen beschouwd als traumatiserend en psychisch schadelijk. 

Dit onderzoek bekeek deze algemene opvatting door een niet-klinische, merendeels uit studenten bestaande, steekproef van homo- en biseksuele mannen te onderzoeken.

Van de 129 mannen in het onderzoek werd er van 26 vastgesteld dat ze als pubers tussen de 12 en 17 jaar leeftijdsongelijke seksuele relaties, (age-discrepant sexual relations, ADSRs) hadden gehad met volwassen mannen. In de opzichten van het gevoel van eigenwaarde en het hebben verkregen van een positieve seksuele identiteit, waren de mannen met leeftijdsongelijke seksuele relatie-ervaringen net zo goed aangepast als de mannen uit de controlegroep [die deze relaties niet gekend hadden].

Reacties op de leeftijdsongelijke seksuele relatie waren overwegend positief en de meeste van deze relaties werden vrijwillig en gewenst aangegaan. Jongere pubers gingen ze met evenveel bereidheid aan en reageerden tenminste even positief als oudere tieners.

In tegenspraak met de ‘verleidingshypothese’, wezen gegevens over de ontwikkeling van de seksuele identiteit erop dat leeftijdsongelijke seksuele relaties geen rol speelden in het tot stand brengen van een seksuele interesse in hetzelfde geslacht. 

De bevindingen strookten niet met het incestmodel. Het incestmodel is gaan fungeren als een procrustesbed dat nauwgezet voorschrijft hoe men aan moet kijken tegen seksuele relaties tussen volwassenen en minderjarigen die compleet verschillen van incest.

Steekwoorden:

homo- en biseksuele jongens; man-jongen-seks; incestmodel; psychologische n; homoseksuele ontwikkeling.

Inleiding ] Methode ] Resultaten ] Bespreking ] Tot besluit ]