Start ] Omhoog ]

Tieners vrijen eerder

Door Ingrid Sikking

AD 6 november 2002

Jongeren zijn steeds eerder seksueel actief, zo blijkt uit een onderzoek van de Rutgers Nisso Groep onder ruim 1500 scholieren van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Van de 11- tot 13-jarigen heeft bijna tien procent al seks gehad, terwijl dat in 1995 nog vier procent was. Van jongeren van 14 en 15 jaar heeft een kwart geslachtsgemeenschap gehad, tegen een vijfde zeven jaar geleden.
Het onderzoek `Lang leve de liefde' is de eerste grote studie die naar jongeren en seksualiteit is gedaan sinds 1995. Volgens Ton Vogels, ontwikkelingspsycholoog van TNO die de uitkomsten van beide onderzoeken vergeleek, wijst het resultaat op een trend dat jongeren steeds eerder seksueel actief zijn. Deze daling van de `eerste keer'-leeftijd doet zich al sinds de jaren 80 voor.

Dat jongeren steeds eerder seksueel actief zijn, komt naar de mening van Vogels door verschillende factoren. ,,Jongeren zijn eerder lichamelijk rijp en over seks wordt steeds meer gesproken. Bovendien gaan jongeren ook eerder uit dan voorheen. Ze hebben geld en er zijn voldoende kroegen voor jonge jongeren. En als zij eenmaal `onder moeders rok' vandaan zijn, zullen ze eerder overgaan tot seks. Zeker wanneer ze in aanraking komen met alcohol en drugs.''

Uit het onderzoek blijkt dat 22 procent van de jongeren uit de tweede en derde klas van het vmbo wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad - tegen 18 procent in 1995. De leeftijd van hun eerste keer ligt gemiddeld rond hun 13de jaar. Zeven op de tien leerlingen heeft wel eens getongzoend en bijna de helft heeft ervaring met onder de kleren (laten) voelen.

Het onderzoek is alleen gedaan onder vmbo-scholieren. Uit andere studies blijkt dat havo- en vwo-scholieren over het algemeen later met seks beginnen dan hun leeftijdsgenoten van lagere opleidingen.

Uit de resultaten van `Lang leve de liefde' blijkt verder dat de eerste keer voor veel vmbo-scholieren risicovol verloopt: ruim een kwart gebruikt geen condoom, bijna een kwart gebruikt pil noch condoom en slechts één op de vijf scholieren gebruikt zowel de pil als condoom. Dat veel jongeren onveilig vrijen, komt vooral doordat de angst voor aids is weggeëbd, aldus Vogels.

Start ] Omhoog ]