Noten Randall   [Artikel]

[ *1] Hoofdstuk 1 uit Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. De verdere noten zijn ter verheldering van de vertaling (Ben Füss, februari 1995)

[*2] Middelbare school.

[* 3 De Nationale Raad voor Burgerlijke Vrijheden.

[*4] De Commissie voor Strafwetshervorming.

[*5] Het Genootschap voor Zedenwetshervorming.

[*6] Deftig woord voor bezoedeling en tegenwoordig ook gebruikt voor de uitstoot van schadelijke stoffen. 

[*7] de Engelse dus.

[*8] de Engelse 'dikke Van Dale'

[*9] Medisch Woordenboek.

[*10] Ongeveer Liefde en Liefdesziekten.

[*11] Laatste jaar middelbare school.

[*12] Het gaat om het Engelse begrip abuse.

[*13] Vertaling van molester ofwel molesteerder, dat een vergelijkbare seksuele strekking heeft.