NOTEN     [Artikel] 

 

1. 

H. Dik, " Seks met kinderen altijd gewelddadig" (interview met dr. W.H.G. Wolters), Leidsch Dagblad, 3 februari 1981. 


2. 

"Socioloog op congres: Kindermishandeling schuld samenleving", De Volkskrant, 18 april 1991. 

3. 

Hanneke Acker en Marijke Rawie, Seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, Den Haag, 1982. 

4. 

Ibidem, blz. 107. 

5. 

Ontwerp van wet tot herziening van de artikelen 242-249 en van enkele andere bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, memorie van toelichting, blz. 2, getypte versie, 1984 (het wetsvoorstel bereikte wel de Raad van State, maar is nooit bij de Tweede Kamer ingediend; zie hoofdstuk 10). 

6. 

Verslag van de werkgroep kinderpornografie (rapport-de Wit), ministerie van justitie, Den Haag, 1986, blz. 25. 

7. 

"Massale ontucht in Enschede", Dagblad Tubantia, 24 september 1991. 
 
8. 

Eindrapport van het project' Het horen van jonge getuigen/slachtoffers', korps Rijkspolitie, district Amsterdam, 14 maart 1990; blz. 19. 

9. 

NOS-Journaal, 27 september 1991. Politie-woordvoerder P. Hendriks achtte dit onnodig omdat de jongen op de foto's niet alle kinderen zou hebben aangewezen, maar had geselecteerd. Uiteraard sluit dat niet uit dat hij op foto's van kinderen uit andere gemeenten ook, kinderen aangewezen zou kunnen hebben. 

10. 

Titel van een onderzoekspublikatie van Nel Draijer uit 1988. 

11. 

Stuart Bell, When Salem came to the Boro: The true story of the Cleveland Child Abuse Crisis, Pan Books, London, 1988. 

12. 

Persoonlijke mededeling van Els Nieskens. 

13. 

In dit verband kan worden vermeld dat de gefilmde documentaire Mijn vader is twee mensen over de in Huize Clara Fey gehanteerde "gezinsaanpak" tijdens het tiende Wereldcongres voor Seksuologie te Amsterdam (1991) werd uitgeroepen als beste documentaire. 

14. 

J.C.M. Willems, "Ouderbescherming versus kinderbescherming: Wordt het geen tijd voor een meldingsplicht?", Nederlands Juristenblad, 15 september 1990, blz. 1244. 

15. 

H. Baartman, "Verwarring over poppenmethode zeer hardnekkig", De Volkskrant, 13 februari 1990. 

16. 

"The Interest in the Netherlands in Multiple Personality Disorder and Child Abuse" (abstract of: Onno van der Hart en Suzette Boon, Contemporary Interest in Multipersonality Disorder and Child Abuse in the Netherlands), Dissociation, Vol. III. No. 1, maart 1990. 

17. 

"Hoge Raad wijst beroep incestzaak Maurik af', Trouw, 5 juni 1991. 

 

18. 

Brief van B.J.J. Meissen, rechter-commissaris belast met de behandeling van strafzaken bij de arrondissementsrechtbank te Zwolle, aan drs. B. Rossen, 15 april 1991. 

19. 

Brief van de minister van justitie aan de voorzitter van de Vaste Commissie voor Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, d.d. 20 september 1991. De minister maakt hierin zijn voornemen bekend, voor strafbare seksuele handelingen met kinderen de verjaringstermijn van het delict te laten ingaan op het moment dat het kind zestien jaar wordt (in plaats van nu, op het moment dat het delict wordt gepleegd).