Verklaring van gebruikte afkortingen

Dit artikel is met name geschreven voor christenen vanuit de reformatorische traditie. In de tekst wordt veelal met behulp van afkortingen verwezen naar reformatorische standaardwerken. Hieronder treft u een  verklaring van de gebruikte afkortingen:

H.C. = Heidelbergse Chatechismus
D.L. = Dortse Leerregels
NGB = Nederlandse Geloofsbelijdenis
NB = Nieuwe Berijming 

Ps. = Psalm
Lev. = Leviticus
Jes = Jesaja
1 Cor = Eerste brief aan Corinthe
Gen. = Genesis
Ef / Eph= brief aan Efeze
1 Tim = Eerste brief aan Timotheus
Dt = Deuteronomium
Mt = het Evangelie naar Mattheus