Start ] Omhoog ]


Boekbesprekingen  

[Biddulph, Steve], Tijd voor jongens

Wegener Dagbladen, mei 1999

Over het boek "Jongens, hoe voed je ze op?": "Als de jongen veertien is richt hij zich meer op andere mannen in de samenleving. Uit deze ontwikkeling kunnen we belangrijke handvaten halen voor de opvoeding." 
 

Over
Dhont, Astère-Michel: Kennismaking met “God in Vlaanderen” van Astère-Michel Dhondt 

Schrijver & bron niet bekend

Astère-Michel Dhondt is pedofiel, en maakte daar nooit een geheim van. Integendeel: tederheid rond knapen is steeds de rode draad doorheen zijn hele werk geweest. Hij maakt zelden gebruik van schokeffecten, ruwheid en dramatiek: hij daagt niet uit, in tegenstelling met anderen die hetzelfde terrein der letteren betraden. 
 

[Emmerik, Gerard van], 'Mischa's koorts', door Hans Warren

Deventer Dagblad 16 jan 1998

Door de Apeldoornse schrijver Gerard van Emmerik. Een zuivere liefde tussen jongen en man. 
 

Citaten uit:
Hayez, Jean-Yves: Ook kinderen hebben een lichaam - Kinderen leren omgaan met seksualiteit' 
Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2005.
Het stigmatiseren van minderjarige misbruikers is een modeverschijnsel geworden. De volwassenen die dit doen, gaan meestal
voorbij aan de onschuldige aard van de meeste seksuele contacten tussen
kinderen of hebben per se een zondebok nodig om hun eigen angsten te
bezweren. Ze ervaren kinderseksualiteit als een bedreiging van hun
machtspositie en van de gevestigde orde, of zien, vanuit hun bezitterige
ouderliefde, in elke jonge Romeo een concurrent aan wie ze hun kleine
Julia kunnen verliezen. 
 
Over
Hermans, Danielle en Verhoef, Esther; Stil in mij - Overleven bij de nonnen. Utrecht: Bruna, 2014. 
JON
In Stil in mij – Overleven bij de nonnen hebben Daniëlle Hermans en Esther Verhoef verhalen samengebracht van vrouwen die als meisje te lijden hadden onder de Nederlandse kloosterzusters aan wier zorgen zij waren toevertrouwd. [...]
In de inleiding benadrukken de auteurs dat niet álle nonnen zich vroeger schuldig maakten aan wangedrag. Er waren ook veel humane, ruimhartige zusters die kinderen liefdevol opvingen. Wel blijkt bijna iedereen binnen de Kerk op de hoogte te zijn geweest van de misstanden, en vrijwel iedereen zijn mond te hebben gehouden. [...]
De seksuele handelingen die in het boek voorkomen waren zonder uitzondering onvrijwillig. 
 
Over
Koolhaas, Marnix & Maris, Jacqueline;
Van sodomieten, neuroten en andere flikkers: Over 'genezing van homofielen' - 1992
JON
[Dit boek] behandelt de geschiedenis van de criminalisering, psychiatrisering en religieuze veroordeling van homoseksuelen in Nederland, met name in de jaren tussen 1911 en 1971. [...] Het boek beschrijft de erbarmelijke omstandigheden in forensische klinieken. [...]
Het thema van de repressie rond homoseksualiteit is op zich natuurlijk reeds zeer belangwekkend en alleen daarom al zou ik iedereen dit boek willen aanraden. Daarnaast zijn er ook nog duidelijke parallellen met de manier waarop pedofielen heden ten dage worden bejegend. Volgens mij kunnen we weinig leren van deze geschiedenis van ongebreidelde seksuele onderdrukking als we dergelijke parallellen over het hoofd zien. [...]
In Hoofdstuk 8 “De nieuwe generatie” komen verhalen voor van homo's en lesbiennes die begin jaren 90 hun weg probeerden te vinden. 
 
Over 
Koops, Willem, Bas Levering & Micha de Winter; Over kinderen en seks; SWP 2014; 
Een recensie van Willem van Veen
NVSH Nieuwsbrief 
november 2015

Eind vorig jaar is het boek Over kinderen en seks uitgekomen. Het bestaat uit
een achttal voordrachten vanuit verschillende disciplines die gehouden zijn in
het kader van de seksuele ontwikkeling en opvoeding aan de Universiteit van
Utrecht. Gebundeld geven ze de tijdgeest weer over kinderen en seks in
Nederland aan het begin van de 21ste eeuw. [...]
Een voor de leden van de NVSH interessant stuk [is dat van] van Paul Schnabel, getiteld Het eind van het taboe op de seksualiteit, waarin de rol van de NVSH bij het beëindigen van een groot aantal seksuele taboes wordt besproken. 
Dan volgt er een vrij deprimerend en quasiwetenschappelijk hoofdstuk van
Martine Delfos waarin de seksuele ontwikkeling vanuit een jaren vijftig mentaliteit van de schrijfster wordt behandeld. [.. ... ...]
In het laatste hoofdstuk getiteld Seksuele opvoeding: opgave of uitdaging, krijgen ouders en professionele opvoeders aanwijzingen aangereikt waarmee ze de seksuele opvoeding vorm kunnen geven.
 

Over 
Lieshout, Ted van,
Zeer kleine liefde: 
Het geheim gaat op kamers wonen

'Ik had het niet mogen meemaken.' 
Door Jaap Friso

Hervormd Nederland, 18 september 1999

Ted van Lieshout schreef een bundel over de seksuele ervaringen uit zijn jeugd met een oudere man. [...]
Het geheim dat Ted van Lieshout meer dan dertig jaar bij zich droeg, gaat eindelijk op zichzelf wonen. Voorlopig gaat het op kamers, in de boekhandels, en hopelijk vindt het daarna onderdak bij de lezers. Hij heeft zijn geheim prijs gegeven en, al is hij nog lang niet geschreven, daarmee is een taak volbracht. 

Start ] Omhoog ]