Start ] Omhoog ]

Twee tegenovergestelde werelden

Bron: Danish Pedophile Association
 

Seksueel misbruik van kinderen

 Grijs 
gebied

Pedofilie, eventueel met seksueel aspect

Geweld, dreiging, bedrog, (psychologische) afpersing, verkrachting

1

Spontaniteit en vriendschap die samen genoten worden

Onmogelijkheid voor het kind om zich eraan te onttrekken. het kind wenst dat seksuele activiteit eindigt, maar de volwassene verhindert dit. Intimidatie en ander machtsgebruik maken misbruik, mogelijk over een lange periode.

2

Het kind kan zich eraan onttrekken als het dit wenst. De volwassene respecteert de wensen van het kind en verwijt het kind daarom niets.

De seksuele begeerte van de volwassene is het enige dat telt. De behoeften van het kind, ook de seksuele, worden genegeerd. het kind is een passief seksueel object.

3

Interactie op het persoonlijk, mogelijk ook het seksuele niveau. De activiteit wordt aangepast aan het psycho-seksuele niveau van het kind. De volwassene neemt deel aan de seksualiteit van het kind.

De sfeer is drukkend; er is geen gevoel van veiligheid en intimiteit.

4

Het doel is het scheppen van een sfeer van veiligheid en intimiteit.

De relaties is niet evenwichtig. Men maakt gebruik van onderdrukking, autoriteit en manipulatie.

5

Het doel is een evenwichtige vriendschap te onderhouden.

De volwassene is niet ge´nteresseerd in het kind als persoon, maar alleen als een toevallig aanwezig seksueel object.

6

De volwassene drukt belangstelling uit voor het kind. men voelt gemeenschappelijke belangen, ook bij een enkele ontmoeting.

Er is slechts een minimale gemeenschappelijke basis. het kind is ge´soleerd van zijn of haar leeftijdsgenoten en van anderen. De volwassene wil over het kind beschikken.

7

Er is plaats voor kinder- en jongerencultuur en voor het contact met anderen. De interessen worden gemeenschappelijk.

Er is gebrek aan open communicatie en onderdrukking van alle vormen van emotionele expressie.

8

Er is ruimte om gevoelens uit te drukken. De macht in de relatie is evenwichtig verdeeld. Kind en volwassene delen de macht.

In de leefsituatie van het kind is er vaak gebrek aan liefde en aandacht. Dit houdt het risico in dat het kind zich fixeert op het seksuele aspect van de relatie.

9

De volwassene voelt een reŰle interesse in de belangen van het kind (waaronder mogelijk ook de seksuele belangen) en wenst interactie op het niveau van het kind zelf. De vriendschap is een waardevol toevoegsel aan de overige aspecten van het leven van het kind.

Het kind toont angst en afschuw. Het is te zien dat het kind hulp zoekt.

10

Het dominerende gevoel bij het kind is plezier, ook al kan het zich onzeker voelen vanwege de heersende moraal. Het kind toont desondanks positieve gevoelens in de eigen omgeving.

Niets is geheel zwart of wit in deze wereld.
Er is een breed 'grijs gebied' tussen de twee tegenovergestelde situaties.

Start ] Omhoog ]