Start ] Omhoog ]

Ethiek

Inhoud: alfabetisch op schrijver 

Frost, Liam:
Wie is die meneer en wat zoekt die jongen?  

JON, 2021

[... ... ...]
Ik ben me zelf eens gaan afvragen hoe ik zou reageren als ik vader was. Ik moest meteen toegeven dat ik niet blij zou zijn. Wie is die meneer die zonder met mij kennis te komen maken seksueel intiem is met mijn minderjarige zoon? Dit kan heel hard bij mensen binnen komen. [... ...]
En dan is het nog goed je af te vragen wat jeugdigen zoeken in een vriendschap met een volwassene? Komen ze liefde en aandacht te kort en zoeken ze dat in seks - dan kan dat later als seksueel misbruik worden herinnerd, ook al werd dat aanvankelijk positief beleefd. . 
 

Gieles, Frans, "Ik wist er geen raad mee" 

NVSH LwgJORis Nieuwsbrief nr 45, april 1997

Jongeren spreken achteraf over vrijwillig aangegane seksuele contacten met volwassenen. 
 

Gieles, Frans, Ethiek en mensenrechten in jeugd-ouderen relaties - 'Richt vooral geen schade aan'

Ipce Newsletter E 14, oktober 2002

In de jaren '90 hebben de Ipce leden gediscussieerd over ethiek. Ik heb aandachtig naar de leden geluisterd en vat nu de voornaamste punten die ik gehoord heb samen. 
 

Gieles, F E J, De staart van een lange takshond; Een lange discussie over ethiek februari 2012
De Vereniging Martijn besloot in mei 2011 tot het instellen van een Commissie Ethiek. Ethiek gaat over de vraag wat goed en slecht is, dus over waarden, normen en richtlijnen. [...]
In dit artikel wil ik het gegeven advies in een breder kader plaatsen, namelijk in de discussie die sinds de jaren ’90 heeft plaatsgevonden in Nederland en ver daarbuiten. De commissie geeft geen revolutionair nieuw advies, maar sluit zich aan bij een langlopende discussie, als de staart van een lange takshond. 
Daaruit blijkt dat, als men mensen met pedofiele gevoelens maar de gelegenheid geeft om serieus met elkaar te spreken, er helemaal geen ‘vunzige voorstellen’ te voorschijn komen, maar een heuse ethiek, zelfs een beetje ‘strenge’ ethiek.
 

Gieles, F.E. J.; Voorzichtige verkenningen ... ... van de grens tussen gewenste en ongewenste intimiteit; 
Samenvatting van een voordracht voor de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen;
Gent, 24 november 1995  

in: tOKK,
Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie,
Leuven, 22-3, september 1997, pp 129 - 132   

Om zijn werk te kunnen doen moet de hulpverlener, zeker in de residentiële zorg voor jeugdigen, minstens de grens van het persoonlijke levensgebied van het kind zien te bereiken en minstens iets van zijn eigen persoon beschikbaar stellen. Met andere woorden: intimiteit is - binnen zekere grenzen - een wezenlijk deel van ons werk. Over die grenzen gaat het hier.  
 

Liebrechts, Malou, 
Echt, de meeste pedofielen zijn geen pedoseksuelen 
NRC Opinie, 12 september 2013
Mensen kunnen goed leven met onvervulde verlangens. Dat geldt ook voor pedofielen
Naerssen, Lex van; 
De liefde beheersen 
HN, rubriek Voorlopig, 55-8, 27 februari 1999
Wie de seksualiteit wil beheersen, moet de liefde beheersen, stelt Lex van Naerssen. Want de meeste mensen weten heel goed waar liefde en seks elkaar raken en waar ze niets met elkaar te maken hebben. Het is logisch dat vooral mannen moeite met de grenzen hebben. Zij werden tot voor kort immers nauwelijks geknuffeld, zeker niet door hun vaders of broers.   
 
Martijn, Vereniging - Kinderen, die wil je toch geen kwaad doen - Intimiteit en ethiek februari 2012

Vooraf: De Vereniging Martijn is in juni 2012 door de rechtbank te Assen per direct opgeheven. [...]  Voordien, in februari 2012 is onderstaand advies gepubliceerd. 
Dit hoeft niet verloren te gaan. Hierin is geen 'verheerlijking', geen 'bagatellisering', geen 'kind als object' te bespeuren, terwijl het "handelen naar eer & geweten" - hieronder vermeld - toch moeilijk als 'onethisch' kan worden gekwalificeerd. - JON
- - -
Er bestaat gewenste en ongewenste intimiteit. Dit weet iedereen. Hoe ernstig en langdurig de gevolgen van ongewenste intimiteit kunnen zijn, is steeds duidelijker geworden. Je kunt nog zo dol zijn op een kind, dat maakt het niet tot jouw eigendom. Het kind is van zichzelf. Maar... misschien mag je het nabij zijn. [...]
Handel in elke situatie waarin je met kinderen omgaat naar eer en geweten - en neem daarbij de volgende richtlijnen in overweging. [...] 
 

Moen, Ole Martin: Pedofilie en ethiek Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied Ethics (2015), 9 (1), 111–124 - The ethics of pedophilia - University of Oslo - Vertaling uit het Engels: JON

In dit artikel betoog ik dat pedofilie alleen slecht is omdat, en alleen in hoeverre het kinderen beschadigt, en dat pedofilie op zich, alsook haar uitingen en handelingen die kinderen niet beschadigen moreel correct is. Voorts betoog ik dat het enige doel van sociale en wettelijke omgang met pedofilie zou moeten zijn: schade te beperken – en dat de gangbare praktijk in deze in dit opzicht contraproductief werkt.
Het artikel bevat ook ene pleidooi voor het toestaan van teksten, verhalen en per computer gemaakte beelden met pedofiele inhoud.

Pardoen, Justine, ‘Intiem zijn met je kind voor eigen lustbeleving is fout’ Trouw, Ouders On Line

Kleine kinderen zijn enorm gefascineerd zijn door hun geslachtsdelen. Ze friemelen eraan. Bij zichzelf of bij elkaar. Kan geen kwaad, zeggen de deskundigen. En dat vinden ook de meeste ouders. Maar friemel je als ouder zelf ook mee?
Lees het artikel in het archief van  

Ree, Frank van,  Intieme relaties tussen jongeren en volwassenen

Koinos Magazine # 24 (1999/4)

Zijn er criteria voor een goed contact? 
 

Twee tegengestelde werelden DPA
Niets is geheel zwart of wit in deze wereld.
Er is een breed 'grijs gebied' tussen de twee tegenovergestelde situaties.
 

Start ] Omhoog ]