Start ] Omhoog ]

Dump giftige emoties

Ode, juni 2004

Emoties die niet worden verwerkt, kunnen je vergiftigen. De onderdrukte emotie creert stress, ondermijnt lichaam en geest en zou zelfs tot ziekte kunnen leiden. 

Om dat te voorkomen, brengt Nature & Health (april/mei 2004) de denkpatronen in kaart die vaak tot giftige emoties leiden.

  • Allereerst het alles-of-niets denken: f je bent de meest bijzondere mens op aarde, f een absolute Neanderthaler. 

  • Dan het aan-elke-roos-zit-een-doorn-syndroom, waardoor alles wat mooi is een beetje lelijk wordt gemaakt. 

  • Nog erger is altijd van het ergste uitgaan. 

  • Een ander giftig gedachtepatroon is overgeneraliseren: 'Iedere keer dat ik iemand leuk vindt, word ik afgewezen.' Sommige mensen generaliseren niet, maar maken alles juist te persoonlijk, waardoor zij zich geregeld schuldig voelen voor zaken die buiten hun macht liggen. Dumpen die gedachte, schrijft het blad.

Start ] Omhoog ]