Start ] Omhoog ]

Hulpverlening

Inhoud

Algemeen 

Citaten uit:
Akkerman, Stevo, in gesprek met Ruard Ganzevoort:
Waar genade begint en waar zij eindigt
Trouw, De Tijdgeest,
5 december 2020
[...] [I:] Waaruit bestaat de heling?
[R:] Het begint bij zelfaanvaarding; dit geldt voor veel mensen die met misbruik te maken hebben gehad en kampen met schaamte en alles wat daarbij hoort.
Bij mij speelde dat ik enerzijds misbruikt was en anderzijds ook homoseksuele gevoelens had. In hoeverre had dat met elkaar te maken? [...]
Maar goed, ik moest daar uit zien te komen. Wat accepteer je van jezelf? Zelfaanvaarding – inclusief de donkere bladzijden, de onhebbelijkheden, de tekorten, is een belangrijke stap voor genezing.
 

Ditmars, Alexandra van; Echte aandacht voor elkaar, dat is zo makkelijk nog niet Trouw, 23 december 2021;
Rubriek: Filosofisch elftal
Kijk geen tv maar heb aandacht voor elkaar, zegt SBS6, dat om die reden op de avond van Eerste Kerstdag alleen een knisperend haardvuur uitzendt. Maar hoe je dat: aandacht voor de ander hebben?
 
Gieles, Frans, Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens? Een web site met achtergrondartikel en literatuur in vijf talen.
 • Externe link. 
Lezing, 15e World Congress of Sexology, Parijs, juni 2001 & Nordic Association of Sexology, Visby, Zweden, sept. 2001
Hierin worden drie hoofdvormen van hulp of behandeling kritisch beschreven: 
 • 'Behandeling',
 • Zelfhulp en 
 • Echte therapie. 
Op deze website staan u ook 40 mini-colleges over 'Pedofilie' met als specifiek thema: Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens?
< https://www.helping-people.info/mini_colleges/lijst.html >

GGZ: Passages uit De GGZ Zorgstandaard: Parafiele en hyperseksuele stoornissen GGZ
On line: zie de link in het artikel.
Mensen met een parafiele of hyperseksuele stoornis vinden het over het algemeen moeilijk om hulp te zoeken. Het stigma op met name pedofilie is groot. Mensen met een dergelijke stoornis hebben twijfels over waarborging van de privacy. Men vindt het belangrijk dat men serieus wordt genomen en niet wordt bejegend als iemand die per definitie een zedendader is. Praten met lotgenoten wordt belangrijk gevonden.
 

Goode, Sarah D.
Finding Children Sexually Attractive
2021
This booklet is for anyone who finds that they are sexually attracted to children. In it, people talk in their own words about their own experiences and provide advice on how to handle this situation.
I hope you will find this booklet encouraging, helpful and inspiring! [...]
This booklet will provide you with a route-map for handling this situation, with examples of people who have been dealing competently with their sexual feelings for many years.
This booklet is based on research.
 

Over
Commissie Seksueel Misbruik van Jeugdigen: Handelen bij vermoeden van seksueel misbruik van kinderen en jeugdigen
Inleidende beschouwing door Frans Gieles
Nieuwsbrief NVSH Lwg JORis # 35, september 1994
Ik concludeer dat binnen het aangegeven denkkader zorgvuldig werk is afgeleverd. Het denkkader zelf is echter benauwend en voor kritiek vatbaar. 
Het is echter nauwelijks kritiseerbaar geformuleerd en kennelijk niet als zodanig overdacht; eerder stilzwijgend aanvaard als vanzelfsprekend. 
Het denkkader, aangegeven door het kernbegrip seksueel misbruik, geeft de volwassene slechts de rol van pleger en het kind slechts de rol van slachtoffer: voor beiden benauwend. Van 'partners' of 'betrokkenen' is hier geen sprake. Het woord 'intimiteit' of 'relatie' komt niet voor. 
Door de wijze waarop de commissie het centrale begrip seksueel misbruik heeft uitvergroot tot een containerbegrip, blijkt de commissie in feite niet alleen het sexueel misbruik, maar alle seksualiteit ui t het kinderleven en de kind-volwassenenrelaties te willen bannen.
Sterker nog: ook alle erotiek, omdat erotiek en seksualiteit in dit rapport gelijkgeschakeld zijn. 
 
Haaften, Praktijk Van
Traumaseksualiteit
Internet
Traumaseksualiteit is een tijdelijke seksuele identiteit die ontstaat na een schokkende ervaring in de jeugd, waarbij seksualiteit de hoofdrol speelde en waarvan leeftijds- en /of machtsverschil tussen de betrokkenen bepalende factoren waren. Het is het moment van deze ervaring waarbij seksualiteit en trauma verbonden raken. Deze tijdelijk identiteit kan een leven duren. [...]
Wat is een psychische dwarslaesie?
Je leeft de schade, dat zie je in de gevolgen. Je hebt een leven met een scheur door je lijf en een barrière tussen je hoofd en lichaam. De schade die door het misbruik ontstaat is een psychische dwarslaesie. In het moment van het misbruik ontstaat een fatale combinatie van gespletenheid in de persoonlijkheid [...]

Linssen, Leonie
Positieve en gezonde seksualiteit na seksueel misbruik
Op congres,
20 novembe 2018
[...] Wat gebeurt er in je hoofd als je seksueel opgewonden raakt en je worstelt met de gevolgen van seksueel misbruik? Beelden van het seksueel trauma komen op en veroorzaken gevoelens van schaamte. Als het trauma voor je negende heeft plaatsgevonden, zit de seksuele imprint en stimuli er voor de rest van je leven in. Deze liggen vast en kun je niet veranderen. Je kunt er wel iets nieuws aan toevoegen. [...]
Seksualiteit is in aanleg een emotionele respons. We hebben dus een goed contact met onze emoties nodig om tot een volwassen en gezonde seksualiteit te kunnen komen. [...]
Het begint met het contact met het eigen lijf.[...]
 

Sanury Khelifi-Sar: Pedofiele jongeren. Een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden voor laagdrempelige hulp voor pedofiele jongeren en hun ouders. Scriptie Hogeschool van Amsterdam
21 juni 2021
Deze scriptie werd begoordeeld met het cijfer 10!
De hoofdvraag luidde:
‘Wat is een adequaat preventief antwoord van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals op de wensen van jongeren met pedofiele gevoelens en hun ouders?’
Wensen voor laagdrempelige hulp voor pedofiele jongeren bestaan naast voorlichting uit deskundig pedagogisch advies voor zowel de jongere als de ouders, therapeutische interventies gericht op zelfacceptatie en de vermindering van secundaire klachten, en contact met gevoelsgenoten.
Respondenten met een zorgprofessionele achtergrond pleiten voor meer opties dan alleen forensische hulp, betere faciliteiten voor peer contact en financiering voor onderzoek naar alternatieven voor opwindingsregulatie. Aan deze wensen kan voldaan worden, mits jeugdhulporganisaties, maatschappelijk werkers en psychologen kennis nemen van de Zorgstandaard en de regering bereid is om subsidies te verlenen voor verder onderzoek of uitbreiding van organisaties zoals Stop it Now!.
 

Sanury Khelifi-Sar: Je kind zal ze maar hebben: pedofiele gevoelens in de puberteit of vroege volwassenheid juli 2021
Het maakt niet zoveel uit of uw kind er zelf over heeft verteld of dat u vermoedens heeft, het is een choquerende ontdekking als uw kind pedofiele gevoelens heeft. Als ouder zit u vol met vragen en zorgen. [...]
In dit artikel geef ik antwoord op de meest gestelde vragen van ouders die een kind hebben met pedofiele gevoelens.

Zelfhulp & andere hulp 

Bogers, H. Weiger cliënt niet om seksuele oriëntatie - Over het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit en het werken met deze cliënten in de praktijk JON en een Hogeschool 
mei 2018
Dit artikel heeft als doel om (beginnende) sociaal werkers te infomeren over het verschil tussen pedofilie en pedoseksualiteit en de sociaal werker aan te zetten tot nadenken hierover. Wat kunnen sociaal werkers doen met deze cliënten? ... ...
Het rapport van de Nationaal Rapporteur van 2014 geeft aan dat ... er bij 20% van de daders sprake is van een pedofiele oriëntatie. Dit betekent dus dat 80% van de geregistreerde kindermisbruikers geen pedofiele oriëntatie heeft. ...
Omdat cliënten met pedofiele gevoelens het moeilijk vinden om te spreken over hun gevoelens, kan dit ervoor zorgen dat deze gevoelens en gedachten opkroppen. Ik moet zeggen dat ik juist dit opkroppen, als ongezond en gevaarlijk zie. ...
Ik heb gesproken met studenten. ... Geen van de beginnende professionals wist het verschil tussen ‘pedofiele’ en ‘pedoseksuele’ cliënte, in ieders ogen was het allemaal een pot nat. ...
Er zijn zelfhulpgroepen, er is website en een anonieme telefoonlijn. ...
Weet wat je kan doen voor een cliënt met pedofiele gevoelens als je deze tegenkomt in de praktijk: luisteren zonder te oordelen en helpen goed met deze gevoelens te kunnen leven zonder (weer) de fout in te gaan.  
 
Gieles, Frans E J; Narratieve zelfhulp en therapie voor mensen met pedofiele gevoelens JON 
2016
Sinds 1981 begeleid ik NVSH zelfhulpgroepen voor mensen met pedofiele gevoelens. In dit artikel bespreek ik eerst hoe deze groepen nu werken, daarna de narratieve zelfhulpmethodiek als werkwijze, zoals deze al werkend vorm heeft gekregen.
 

Heb jij dat ook wel eens, dat gevoel ... 
Mensen die luisteren naar je verhaal ...

Auteur en bron onbekend
Bestaan er dan toch mensen die je begrijpen? 
Mensen die luisteren naar je verhaal,
zonder veroordelen, maar je respecteren als mens, om wie je bent ... 
 
Dump giftige emoties  Ode, juni 2004
Emoties die niet worden verwerkt, kunnen je vergiftigen. De onderdrukte emotie creëert stress, ondermijnt lichaam en geest en zou zelfs tot ziekte kunnen leiden. 
 
Gerven, Kitty van, Praatgroep bevrijdt seksueel misbruikte mannen van een verstikkend geheim Wegener Dagbladen, 12 april 2001
Dertig, veertig jaar lang zwegen ze als het graf van hun kind was overgekomen. Uit angst, schaamte en schuldgevoelens stopten ze hun schokkende jeugdervaringen diep weg. Jarenlang leek dat te werken, maar naarmate de tijd verstreek ging het geheim steeds zwaarder drukken, totdat het hun hele leven verstikte. Frans, Peter en Chris besloten de stlite te doorbreken en met andere mannelijke slachtoffers van seksueel misbruik binnen een praatgroep open kaart te spelen. Na 22 bijeenkomsten zijn de jarenlang opgekropte woede, agressie, angst en onzekerheid zo niet verdwenen, dan toch in elk geval draaglijk geworden. ,,Maar de pijn… die dragen we levenslang met ons mee."
 
Jacobsen, David; Hulp voor pedofiele jongeren Scrpitie HvA, 2015; 
Ouders Online.
Waar kunnen jongeren terecht als ze ontdekken dat ze pedofiele gevoelens hebben? David Jacobson deed er onderzoek naar, in opdracht van Ouders Online. Hij studeerde erop af (bij pedagogiek aan de HvA) en won er een prijs mee voor de beste scriptie. 
Steun van de ouders blijkt heel belangrijk te zijn voor een jongere, bij het accepteren van zijn geaardheid, en het leren ermee om te gaan. En omgekeerd: afwijzing of onbegrip van de ouders kan bijdragen aan een (sociaal) isolement van de jongere, wat tot depressies of andere psychische problemen kan leiden.
De respondenten zeiden bijna allemaal dat praten met gevoelsgenoten het beste helpt.

Herkenning op jonge leeftijd, samen met meer kennis en ondersteuning, kan een pedofiel en diens omgeving enorm helpen met deze gevoelens om te leren gaan, zich geen outcast te voelen, en mogelijk misbruik te voorkomen.
 
Kirkegaard, Hugh & Wayne Northey, De zedendelinquent als zondebok; Voorkom geweld - het antwoord van een geloofsgemeenschap Vertaling van The Sex Offender as Scapegoat; Vigilante Violence and a Faith Community Response; Emory.edu/College
[...] Bezien vanuit de nabootsingstheorie rechtvaardigen dit soort gebeurtenissen de vraag: 'Is het mogelijk zo dat seksuele delinquenten  de zondebokken onder ons zijn geworden?' [...]
Vier processen markeren het zondebokverschijnsel: [...]
Er zijn twee kenmerken van de hedendaagse samenleving die ertoe bijdragen de seksuele delinquent als zondebok te zien. [...]
Met op de achtergrond deze visie op een verzoenend rechtstelsel en de harde werkelijkheid van het tot zondebok verklaren van misdadigers heeft de geloofsgemeenschap in Ontario een antwoord gevonden op het dilemma van de seksuele delinquenten die uit de gevangenis terugkeerden naar de samenleving. [...]
In de afgelopen vijf jaar heeft het eerste project in Toronto 32 steunkringen opgericht in Toronto en Hamilton. [...] Vanwege het succes van deze benadering hebben in het afgelopen jaar zes kerkelijke gemeenschappen in Canada nieuwe steunkringen opgericht; er zijn er nu 45. 
 
Citaten uit:
Mathijssen, Ellen 
Eindelijk iemand die me begrijpt: onderzoek naar de invloed van gevoelsgenotencontact op het verminderen van een eventueel sociaal isolement bij mannen met pedofiele gevoelens.
Scriptie, Hogeschool van Amsterdam, 2019.
Met deze scriptie wil ik een antwoord geven op de volgende onderzoeksvraag: Wat is de bijdrage van gevoelsgenotencontact aan het eventuele sociaal isolement van mannen met pedofiele gevoelens?
Samenvattend kan ik stellen dat de respondenten binnen dit onderzoek over het algemeen veel last hebben (gehad) van het stigma vanuit de samenleving en ook van zelfstigma en het stigma van mensen in hun omgeving. Verder is naar voren gekomen dat de respondenten verschillende strategieën van het disclosure-model hebben toegepast om met het stigma te leven.
Zowel in de interviews als in de quickscan is duidelijk te zien dat de respondenten veel hebben gehad aan contact met gevoelsgenoten. Uit de interviews blijkt dat gevoelsgenotencontact vooral een positief effect heeft op de volgende punten:
- Zelfacceptatie;
- Elkaar steun bieden;
- Opdoen van kennis en vaardigheden;
- Positieve invloed op sociaal leven.

Postma, Annemarie, 
De helende kracht van acceptatie -
Levenskunst is meester worden van je leven
Bres 269, september 2011
Acceptatie vind ik het mooiste woord dat er is. Boeddhisten hebben er zelfs een term voor die nog mooier is en een diepere betekenis heeft: tathata. Tathata betekent onvoorwaardelijk ‘ja' zeggen. Het betekent zo absoluut en totaal ‘ja' zeggen dat er geen verdeeldheid meer in jezelf heerst, er geen enkele ontkenning meer in jezelf is, en er geen ‘nee’ meer in je bestaat. Je wordt één in jouw ’ja'. [...]
Straf en veroordeel jezelf dan ook niet. Bedenk: het is een proces, een reis, een weg van vallen en opstaan.
 
van den Noordt, Paola, 
Maak meer gebruik van de ervaring die kwetsbare mensen hebben
Trouw, Opinie, 30 december 2017
Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun ervaringen en opgebouwde kennis in te kunnen zetten als middel voor het doel van herstel. Deze ervaringskennis is heel belangrijk voor de uitdaging waar we met elkaar voor staan.
Hoe kun je beter leren dan van mensen die de weg zelf al hebben bewandeld?
Mijn voorstel is: ga dit aan, zet het in en kom samen verder.
 
Siepman, Walter, Terugkeer van De Afgrond; Kracht vinden in een enge wereld in: Religie & Mystiek, Januari 2005
Het is een gegeven dat elke vrede altijd op de proef gesteld zal worden door vernietigende krachten om de schijnbare perfectie te verstoren. Het is alsof je publiekelijk 10.000 dingen vertelt waar je tevreden (genoeg) mee bent en daar dan één dingetje tegenover zet waar je (nog) niet mee om kan gaan. Iets waarmee je graag voorlopig met rust gelaten wilt worden. Op dat moment zullen er gelijk krachten opstaan om je juist met dat ene dingetje te bestoken. Dat gegeven is menselijk en universeel te  bekijken.
 
Ven, Colet van der:
Deze mensen ontsnapten aan suïcide
Trouw, 9 september 2021
Aan de vooravond van de Wereld Suïcide Preventie dag, vrijdag 10 september, vertellen Marcel ... en Bodine ... over hun suïcidepoging. Ze overleefden het en maakten van die ervaring hun werk. . 

De do’s en don’ts bij een gesprek over zelfdoding
... ... Ga niet adviseren .... Oordeel niet ...
 
Zelfhulpgroep in Deventer De Stentor, 4 december 2004
Twee artikelen. Raad eens waar deze artikelen over gaan. Zie dan het artikel. 
 

Therapie & behandeling 

-
Clijsters, Astird & Charlotte De Pourcq, Charlotte Vanderbeken, Nadège Rossignon & Kris Vanhoeck;
Wat denken volwassenen met een seksuele aantrekking tot minderjarigen zelf over therapie?
ITER Nieuwsbrief Vol. 8, nr 2, Lente 2019   
Helpend waren therapeuten die
 • goed luisterden,
 • niet veroordeelden,
 • hoop boden en
 • de cliënt als een geheel persoon zagen met meerdere noden ook buiten zijn of haar seksuele aantrekking.
Gieles, Frans E. J.; Lustremmers - Hier is iets raars aan de hand - 2009 Brief aan RSJ; 
www.human-being.nl  
De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de RSJ, een adviesorgaan, doet nu een onderzoek naar libidoremmende middelen. Daarom gooi ik maar eens even een knuppeltje in het hoenderhok, want hier is iets heel raars mee aan de hand. [...] 
"Vrijwel alle patiënten zijn tevreden met de medicatie." [...] 
Ik hoor heel andere verhalen, vol ontevredenheid; advocaten worden er door overspoeld. Gebruikers van deze middelen, zware drugs in feite, melden dat niet alleen de seksuele lust afneemt, maar alle lust. [...]
Politici en functionarissen bij Justitie zijn geen artsen, toch schrijven ze hier medicijnen voor. [...] Artsen werken onder dwang [...] De patiënt staat voor een onmogelijke keuze tussen twee kwaden. [...] 
De genoemde middelen, zware drugs met enge bijwerkingen, zijn geen geneesmiddelen, voorgeschreven op medische noodzaak, het zijn controlemiddelen, door politici voorgeschreven op grond van collectieve angst. Het zijn dwangmiddelen geworden.
 

 Gieles, Dr Frans E J: Over tbs gesproken ...

JON e.a., december 2020

Iemand van de media vroeg mij of ik ook een mening had over de tbs en of ik deze kort en bondig kon weergeven. Kort en bondig gaat niet lukken, er komt teveel bij kijken, maar hieronder toch een poging.

Mijn invalshoek is niet een grootschalig wetenschappelijk onderzoek met veel respondenten,maar mijn ervaringen van het zelf gewerkt hebben in zo’n kliniek als staflid. [...]
Via een scriptiestudente ontving ik ook informatie over een kliniek [...]
De derde en hier de voornaamste bron zijn de contacten met mensen in en rond de NVSH zelfhulpgroepen in de loop der bijna veertig jaar; casuïstiek dus, naast literatuur en een forse map met knipsels. [...]
Zo leerde ik direct en indirect meerdere tbs klinieken kennen. Plus hun ‘buren’: veel tbs klinieken hebben naast de kliniek ook een polikliniek, waar dezelfde mensen werken met dezelfde visie en methodiek.

Een getalsmatige inschatting ... ...
De recidive cijfers ... ...
Problemen ... kritiek ... suggesties
Een nieuw behandelingsmodel ... ...
 

 Hoof, Lisette 't, Ik blijf voor altijd een dader; Dadertherapie

VN, 14 oktober 2000

Paul was zelf zo'n leuke jeugdleider; hij heeft ontucht gepleegd met tientallen jongetjes. Hij is in therapie gegaan, heeft bekend en is veroordeeld tot taakstraf. Paul weet nu zeker dat hij het nooit meer zal doen. De rest van zijn leven zal hij vier keer per jaar verschijnen voor de sessie in de nazorggroep. 

"Ik blijf altijd een dader, want ik kan niet uitwissen wat ik heb gedaan. Maar ik ben nu een niet-misbruikende pedofiel".

Maruna, Shadd & Mann, Ruth E
Denkfout over denkfouten? 
Een samenvattende bespreking van het artikel A functional attribution error? Rethinking cognitive distortions 
Samenvattend vertaald door Dr Frans E J Gieles
Legal and Criminological Psychology, # 6, 2011, pp 155 - 177

Wie te maken krijgt met de zogeheten 'behandeling van zedenplegers' krijgt te maken met het begrip 'denkfout(en)'. [...]  
Wie vooraf psychologisch/psychiatrisch onderzocht wordt en daarbij zulke gedachten heeft geuit ("Vertelt u vooral vrijuit alles wat u denkt!") krijgt in het rapport te lezen dat hij/zij lijdt aan een cognitieve stoornis, waarvoor behandeling uiteraard dringend nodig is, welke stoornis dan ook vaak het uitgangspunt van de behandeling is. [...]
De schrijvers van het hier besproken artikel kritiseren het gebruik van dit begrip cognitive distortion, alias cognitieve stoornis dan wel denkfout; het begrip zelf dus, dus ook het gebruik ervan:

Het begrip cognitieve stoornis wordt sinds twintig jaar gekoesterd in de literatuur over daderbehandeling, maar de definities van dit begrip zijn allerminst duidelijk. Het is een 'containerbegrip' geworden ... [...] 
Sterker nog, het aanwijzen van denkfouten als veroorzakers van delicten kan zelf wel eens een  denkfout zijn. [...]
Zoals altijd het geval is, concluderen ook wij dat er meer onderzoek nodig is. Dit toekomstige onderzoek zal dan echter wel plaats moeten vinden met een meer open en waarheidzoekende blik op wat de daders hier zelf over te zeggen hebben, teneinde de daders niet langer op te zadelen met een misplaatst label, zoals dat van een cognitieve stoornis.

Niemöller, Joost, Het dissociatiecircuit 

De Groene Amsterdammer van 24 april 1996 

Slordige denkers die in vage netwerken hun gevaarlijke psychologische theorieën verspreiden. 
Dr. H.F.M. Crombag, co-auteur van 'Hervonden herinneringen en andere misverstanden', kan de opmars van de MPS-therapeuten niet langer aanzien. 
Een frontale aanval. 
 
Het is oppassen geblazen met bezoekjes aan psychotherapeuten. Je kunt er vandaan komen met een geheel nieuw verleden. In toenemende mate - vooral in Amerika, maar ook in Nederland - staan de zogenaamde 'hervonden herinneringen' ter discussie. Na onder hypnose te zijn gebracht, raakt men er in toenemende mate van overtuigd misbruikt te zijn in de jeugd. Pijnlijke rechtszaken zijn daarvan het gevolg, waarbij ouders van ritueel misbruik en erger worden beschuldigd en hun toch al zo verwarde kinderen niet meer mogen zien. In Amerika spelen al tienduizenden van dergelijke zaken. 
 
H.F.M. Crombag, rechtspsycholoog en hoogleraar in Maastricht en samen met W.A. Wagenaar schrijver van het boek Dubieuze zaken, ziet geen enkele wetenschappelijke grond voor het bestaan van hervonden herinneringen. Ook aan de daarmee verbonden modeziekte Multipele Persoonlijkheidsstoornis, oftewel MPS, hecht hij geen geloof. 
 

Citaten uit en samenvattingen van:

Noom, Sabine en Berg, Jan Willem van den:
Het Good Lives Model als start van de behandeling van zedendelinquenten. Een praktische toepassing.

Tijdschrift voor seksuologie, 43-1; mei 2019

Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor plegers van seksuele delicten. Dit artikel beschrijft hoe we het GLM praktisch vormgeven binnen de Klinische Kortdurende Behandeling van de Van der Hoeven Kliniek.

We ontwikkelden hiervoor een module, ‘Mijn Positief Levensplan’, bestaande uit een werkboek en trainershandleiding. Met behulp van deze module onderzoekt de deelnemer, samen met zijn groepsgenoten, behandelaren en andere betekenisvolle contacten, verschillende manieren om zijn basisbehoeften op sociaal aanvaardbare wijzen te realiseren, uiteraard zonder hierbij verschillende valkuilen, waaronder risicofactoren, uit het oog te verliezen. De module geeft deelnemers en behandelaren handvatten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van behandelplannen en na te streven toekomstdoelen van deelnemers.
 

Oosterom, Rianne,
Hoe en wanneer stop ik met antidepressiva?

Trouw, 10 september 2021

Het gebruik van antidepressiva in onder jongeren toegenomen tijdens de coronacrisis. Wanneer kan je stoppen en hoe kom je er op een goede manier weer vanaf?
 

Slingerland, Monic, Botsende bewegingen; Pedoseksuelen; 

2002-06-01, Trouw

Pedoseksuelen weten precies wat zij voor wenselijks moeten zeggen om voor 'genezing' in aanmerking te komen. Beeldend creatief therapeute Marijke Rutten-Saris laat hen daarom liever tekenen. Aan de hand van een nauwkeurig samengesteld 'grafisch alfabet' kan ze de creaties vervolgens ontleden. Stippen, strepen of kronkels liegen niet, ze vertellen álles.
 

Veen, Willem van; De onzin van libidoremmende middelen  NVSH Nieuwsbrief, november 2014
Er is een directe relatie tussen het hormoon testosteron en agressie. [...] Er is ook een relatie tussen testosteron en seksueel gedrag. De wijze waarop testosteron van invloed is op het seksuele verlangen en het seksueel gedrag is vooralsnog met vraagtekens omringd. [...]
Testosteron verlagende medicijnen (ook wel bekend als chemische castratie) worden opmerkelijk genoeg niet gebruikt om te voorkomen dat mensen die een ernstig geweldsdelict hebben gepleegd recidiveren. Ze worden ook niet standaard gebruikt in de behandeling van verkrachters. [...]
Testosteron verlagende medicijnen worden wel massaal voorgeschreven aan mensen met een pedoseksuele voorkeur die seksueel contact hebben gehad met een minderjarige. Ongeacht of hierbij sprake was van een ongewenst contact. En ook dit is opmerkelijk.
 
Verkroost, Jeroen; Maak écht contact met de patiënt Het Parool, 20 oktober 2021
Toen Jeroen Verkroost werd opgenomen met een psychose, lukte het hem niet een band op te bouwen met zijn behandelaar. Hij pleit voor een persoonlijkere aanpak in de psychiatrie.
 
Over:
 • Yates, P., & Prescott, D. (2010). Building a Better Life: A Good Lives and Self-regulation Workbook. Brandon, Vermont: Safer Society Press.
  en
 • Yates, P., & Prescott, D. and Tony Ward (2010). Applying the Good Lives and Self-Regulation Models to Sex Offender Treatment: A Practical Guide for Clinicians. Brandon, Vermont: The Safer Society Press.
Tijdschrift voor seksuologie, 43-1; mei 2019
Zie hiervoor, hierboven:
Noom, Sabine en Berg, Jan Willem van den:
Het Good Lives Model als start van de behandeling van zedendelinquenten. Een praktische toepassing
Het Good Lives model (GLM) heeft in de afgelopen jaren steeds meer bekendheid gekregen als behandelmodel voor plegers van seksuele delicten. Dit artikel beschrijft hoe we het GLM praktisch vormgeven binnen de Klinische Kortdurende Behandeling van de Van der Hoeven Kliniek.

We ontwikkelden hiervoor een module, ‘Mijn Positief Levensplan’, bestaande uit een werkboek en trainershandleiding. Met behulp van deze module onderzoekt de deelnemer, samen met zijn groepsgenoten, behandelaren en andere betekenisvolle contacten, verschillende manieren om zijn basisbehoeften op sociaal aanvaardbare wijzen te realiseren, uiteraard zonder hierbij verschillende valkuilen, waaronder risicofactoren, uit het oog te verliezen. De module geeft deelnemers en behandelaren handvatten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van behandelplannen en na te streven toekomstdoelen van deelnemers.
 

Start ] Omhoog ]