Start ] Omhoog ]

Over tbs gesproken ...

Dor Dr Frans E J Gieles, december 2020  

Iemand van de media vroeg mij of ik ook een mening had over de tbs en of ik deze kort en bondig kon weergeven. Kort en bondig gaat niet lukken, er komt teveel bij kijken, maar hieronder toch een poging.

Mijn invalshoek is niet een grootschalig wetenschappelijk onderzoek met veel respondenten,maar mijn ervaringen van het zelf gewerkt hebben in zo’n kliniek als staflid. [...]
Via een scriptiestudente ontving ik ook informatie over een kliniek [...]
De derde en hier de voornaamste bron zijn de contacten met mensen in en rond de NVSH zelfhulpgroepen in de loop der bijna veertig jaar; casuďstiek dus, naast literatuur en een forse map met knipsels. [...]
Zo leerde ik direct en indirect meerdere tbs klinieken kennen. Plus hun ‘buren’: veel tbs klinieken hebben naast de kliniek ook een polikliniek, waar dezelfde mensen werken met dezelfde visie en methodiek.

Een getalsmatige inschatting ... ...
De recidive cijfers ... ...
Problemen ... kritiek ... suggesties
Een nieuw behandelingsmodel ... ...

Het artikel staat hier in .pdf formaat.

Start ] Omhoog ]