Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

Gedragscode

 • Alles wat verteld wordt op de werkgroepsbijeenkomsten heeft een vertrouwelijk karakter. Van de leden wordt verwacht dat zij hiermee zorgvuldig omgaan en persoonlijke informatie binnen de groep houden.
   

 • Het tonen van pornografisch materiaal is op de door JON belegde bijeenkomsten verboden.
   

 • Leden beloven om onder elkaar geen pornografisch materiaal uit te wisselen.
   

 • Voor wat mensen als individu in hun eigen huis en tijd doen kan de vereniging niet verantwoordelijk geacht worden. Wel beloven de leden indien ze met elkaar buiten de vereniging contact hebben om geen misbruik te maken van elkaars zwakheden.

Accoord-verklaring leden

 • Leden van de werkgroep dienen akkoord te gaan met de statuten en zij tekenen hier voor een akkoordverklaring. In de verklaring staat dat zij met de inhoud van de statuten op de hoogte zijn en zich zullen houden aan de gedragscode.

 

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]