Start ] Omhoog ]

Jaarrekening JON JR 2015 Begr  JR 2016 Begr 2016 < Toe- JR 2016 JR 2016  Begr 
2016   2016 A B lichting > B A+B 2017
    Jan - juli     aug - dec    
Beginsaldo 68,71 183,84 183,84 130,84   130,84 183,84 276,75
Ontvangsten                
Bijdragen van leden ('Hoed') 747,90 650,00 542,25 350,00   254,35 796,60 400,00
Bijdragen van leden - per bank 190,00 150,00 0,00 50,00   225,00 225,00 150,00
Subsidie NVSH               2.000,00
Giften 45,00 25,00 0,00 0,00   0,00    
Totaal ontvangsten 982,90 825,00 542,25 400,00  

479,35

1.021,60

2.550,00

Beginsaldo + ontv 1.051,61 1.008,84 726,09 530,84  

610,19

1.205,44

2.826,75

                 
Uitgaven                
Porti & secretariaat -27,60 -30,00 -37,75 -30,00 Meer postzegels -19,20 -56,95 -60,00
Web site - provider -120,00 -120,00 -70,00 -50,00 West op JON-site -50,00 -120,00 -120,00
Web site e.a. - kopieen 0,00 -5,00 0,00 -5,00   -7,35 -7,35 -10,00
Domeinnaam (vijf jaar) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
Doorlinken (een jaar) -7,50 -7,50 0,00 -7,50   -7,50 -7,50 -7,50
Reiskosten:                 
Reiskosten coo'n & deel hulpv. -471,54 -450,00 -433,50 -300,00 Meer reizen -113,79 -547,29 -600,00
(Subsidie) reiskosten leden -210,68 -250,00 -40,00 -50,00   -52,50 -92,50 -200,00
Naar JORis West   -50,00 -14,00 0,00 Reiskosten   -14,00 -200,00
Deelname aan / bijwonen van .. 0,00 0,00 0,00 -50,00 Reiskk L. > M'lx -58,90 -58,90 PM
Hulpverlening 0,00 -10,00 0,00 -5,00   0,00 0,00 -10,00
Hv: Vrijw. Verg. Noord e.a.               -900,00
Reiskk Hv Noord               -600,00
Info en docu inkopen -5,35 -10,00 0,00 -5,00   0,00 0,00 -20,00
Info geven -25,10 -20,00 0,00 -5,00   -24,20 -24,20 -20,00
Totaal uitgaven -867,77 -952,50 -595,25 -507,50  

-333,44

-928,69 -2.747,50
Eindsaldo 183,84 56,34 130,84 23,34  

276,75

276,75

79,25

Start ] Omhoog ]