Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

JON

NVSH Werkgroep JORis Oost Nederland

Jeugd-Ouderen Relaties, intimiteit, seksualiteit

Postbus 259, 7400 AG Deventer

JON

http://www.jorisoost.nl/

joncoo@zonnet.nl

Maart 2007

Jaarverslag 2006 

Over de periode 10 mei -  31 december 2006

JON

Leden en bijeenkomsten

Het ledental van JON was in deze periode stabiel laag: steeds zo rond de twaalf leden. Enkele gingen, andere kwamen. Maandelijks werd een gespreksbijeenkomst gehouden waarop er doorgaans zes leden aanwezig waren. Niet iedereen kon altijd komen - depressies zijn enorm remmend - en de afstanden, dus reiskosten, kunnen groot zijn. 

Klein maar fijn, zogezegd, want dit kwam de kwaliteit van de gesprekken alleen maar ten goede. Ze duurden vaak van in de loop van de middag tot in de late uurtjes, tot nog net de laatste trein naar huis werd gehaald. De gesprekken zijn vooral persoonlijk van aard, slechts zelden zijn ze thematisch. Het met elkaar sprekende gezelschap is zeer divers qua leeftijd, achtergrond, opleiding of beroep, religie, etnische herkomst en levenservaring - dus boeiend.

Een kring om JON heen

Om JON heen is een kring van mensen die formeel geen lid zijn, maar wel betrokken. Het zijn bijvoorbeeld mensen die niet voelen voor een groep, voor bijeenkomsten -  een groep van twee is voor hen zo ongeveer het maximum - of voor een formeel lidmaatschap - je weet maar nooit in deze huidige maatschappij. 

Sommigen redden zich prima en helpen dus anderen, anderen leven geÔsoleerd en krijgen daarom regelmatig bezoek. Anderen kunnen geen lid zijn en niet komen omdat ze vast zitten in gevangenis of kliniek. Vaak heeft men ook geen reisgeld. Voor zover mogelijk krijgen ook deze mensen regelmatig bezoek. Dit alles kost de nodige reiskosten die dan door de groep gedeeld worden, hetgeen aan het financiŽle verslag te zien is. 

Hulpverlening

JON is een zelfhulpgroep, hetgeen inhoudt dat de leden (en de mensen uit de kring er omheen) elkaar helpen. Het doel is om legaal en sociaal te kunnen leven, de eigen gevoelens te kunnen accepteren en er verantwoord mee om te kunnen gaan. 

JON is en blijft een "nulde-lijns-voorziening", maar komt wel problematiek tegen. Soms weigert men formele hulpverlening in de eerste, tweede of derde lijn omdat men daar, bij voorbaat of in de intake fase, veel vooroordelen vermoedt of tegenkomt. Men durft zelfs de huisarts, de eerste hulppost in de maatschappij, niets te vertellen. Of, verder gekomen in het hulpverleningscircuit, de psychiater niet te vertellen waar het in feite om draait. Depressie, obsessie en isolement zijn de voornaamste problemen die JON steeds weer tegenkomt.

Een obsessie die de moderne tijd mogelijk maakt is het op jacht zijn naar plaatjes. Men wil hier vanaf maar vindt dit moeilijk. Dus is dit besproken en veelal lukte het ook om zichzelf te matigen. Men zegt vaak: 

'In het echt mag er niets meer, het virtuele is de enige manier om nog iets met mijn gevoelens te doen.' 

En ook: 

'Het gaat mij helemaal niet om het seksuele maar om het esthetische.'

Het gaat hierbij niet om de juiste antwoorden te vinden, maar vooral om zichzelf de juiste vragen te stellen en hiermee aan het werk te gaan: 

  • Waarom doe ik dit? 

  • Ben ik er afhankelijk van, zo ja waarom?

  • Waarom wil ik steeds meer? 

  • Waarom loop ik risico voor mijzelf, mijn relaties en werk?

  • Waarom verliest mijn verstand het van mijn gevoel? 

  • Waar komt dit gevoel vandaan? 

De web site

Deze heeft een dertig tot veertig bezoekers per dag uit de gehele wereld, de meeste nog uit de VS (27%), dan volgt Nederland met 15% en dan een lange reeks andere landen. 

RBeleidsplan

Dit is eenvoudig: doorgaan, gespreksbijeenkomsten voortzetten, hulp verlenen waar nodig is - en de web site eens bijwerken.

Tot slot: de jaarrekening over 2006

De jaarrekening over 2005 loopt van 1 januari 2006 tot 1 januari 2007. 

Jaarrekening JON 2006
Beginsaldo   -88,00  
Ontvangsten
Contributies 107.70
Giften 490,35
Totaal ontvangsten   598,05  
Uitgaven
Porti & secretariaat 0,00
Web site 0,00
Postbus -25,00
Reiskosten* -319.87
Info geven** -47,45
Totaal uitgaven   -392,32  
Eindsaldo   117,73  
* Vnl voor gevangenenbezoek
*** KopieŽn & porti
De jaarrekening is aan de hand van het kasboek 
en een stapel bonnetjes nagezien door een JON lid 
en in orde bevonden. 

Slotwoord

Het is goed, denken wij, dat er in een tijd vol haat en fobie, vooroordeel, criminalisering en uitstoting, mensen zijn die elkaar weten te vinden, elkaar opvangen en zo nodig helpen en open met elkaar kunnen spreken over hoe sociaal en legaal te kunnen leven met hun gevoel.

Goedgekeurd door de ledenvergadering op 18 maart 2007,
daarmee ook beleid, beleidsplan en jaarrekening.
Ook zijn vier coŲrdinatoren benoemd voor een jaar.

JON

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]