Start ] Omhoog ] Volgende ]

Inleiding

Pedofilie is geen alledaags onderwerp binnen het werkveld van een sociaal juridisch dienstverlener. Aan de ene kant omdat pedofilie een onderwerp is dat steeds vaker op een negatieve manier in de belangstelling staat en ik mezelf afvraag of dit terecht is. Aan de andere kant omdat een sociaal juridische dienstverlener vaker te maken kan krijgen met situaties waarin pedofilie of seksueel misbruik een rol spelen dan men op het eerste ogenblik denkt. 

Als sociaal juridisch dienstverlener dien je jezelf objectief op te stellen in de dienstverlening die je biedt. Veel dienstverleners hebben een negatief beeld van pedofilie en stellen zich dan ook niet objectief op in de dienstverlening. Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de dienstverlening afneemt. 

Door middel van het schrijven van deze scriptie hoop ik toekomstige dienstverleners meer kennis te laten vergaren over pedofilie zodat de dienstverlening aan pedofielen en pedoseksuelen en eventuele slachtoffers van onjuiste seksualiteit in de toekomst zal kunnen verbeteren. 

Er heerst nog altijd een taboe op seksualiteit en met name seksualiteit bij kinderen. Men raakt in paniek bij het horen van het woord pedofilie en reageert heftig als bekend wordt dat er een pedofiel in de buurt komt wonen. Men associeert pedofilie vaak met ‘kinderverkrachters’ en ‘kindermoordenaars’ waardoor er al snel een vertekend beeld kan ontstaan van pedofilie. 

De hoofdvraag die ik hoop te beantwoorden in deze scriptie komt voort uit bovenstaande associaties: 

Gaat elke pedofiele relatie gepaard met seksueel misbruik van het kind? 

De eerste deelvraag die hierop volgt is: 

In hoeverre kan er schade ontstaan bij een kind als gevolg van een pedofiele relatie? 

De daarop volgende deelvraag die ik in deze scriptie stel en die ik ook zal proberen te beantwoorden is een vraag die samenhangt met de maatschappelijke reactie op pedofilie. In het nieuws zie je regelmatig dat mensen het recht in eigen handen nemen: een woning van een pedofiel wordt vernield of wordt zelfs helemaal afgebrand. De maatschappelijke reactie op pedofielen is vaak ronduit agressief te noemen. De tweede deelvraag luidt dan ook als volgt: 

Is de maatschappelijke reactie op pedofilie terecht? 

Eigenrichting komt voor een deel voort uit onvrede over de aanpak van de overheid. Een belangrijke derde deelvraag is dan: 

Welke maatregelen neemt de overheid tegen delinquente pedoseksuelen? 

De hoofdvraag en de deelvragen zal ik proberen te beantwoorden aan de hand van literatuuronderzoek. Ik zal deze scriptie beginnen met een verduidelijking van de begrippen pedofilie en pedoseksualiteit waarna ik in hoofdstuk twee en drie een antwoord zal proberen te vinden op mijn hoofdvraag en eerste deelvraag. 

Ik begin in hoofdstuk twee met een onderverdeling van pedofiele relaties in seksuele en niet-seksuele relaties waarna ik in hoofdstuk drie de mogelijke gevolgen en effecten van pedofiele en pedoseksuele relaties uiteen zet. Vervolgens ga ik in hoofdstuk vier verder met de maatschappelijke reactie op pedofilie en pedoseksualiteit. 

In hoofdstuk vijf zullen verschillende behandelmethoden aan de orde komen, waarna ik hoofdstuk zes zal wijden aan de strafwetgeving omtrent pedoseksuelen. Hoofdstuk zeven staat in het teken van de terugkeer van veroordeelde pedoseksuelen in de maatschappij. 

Ik zal mijn scriptie afsluiten met het leggen van een link tussen pedofilie en Sociaal Juridische Dienstverlening en een weergave van mijn eigen mening over pedofilie en pedoseksualiteit. Tot slot zal ik de onderzoeksvragen beantwoorden in de conclusie en enkele aanbevelingen doen.

Start ] Omhoog ] Volgende ]