Start ] Omhoog ]

Inhoudsopgave

Inleiding  

Samenvatting  

Hoofdstuk 1 Pedofilie en pedoseksualiteit  

1.1 Een definitie 

1.2 Onderscheid tussen pedofilie en pedoseksualiteit 
1.2.1 Pedofilie en pedoseksualiteit 

1.3 Ik- gerichte versus kind- gerichte pedofielen en pedoseksuelen 
1.3.1 Ik- gerichte pedofiel of pedoseksueel 
1.3.2 Kind- gerichte pedofiel of pedoseksueel 

1.4 Vier typen pedoseksuelen 

1.5 Kenmerken van pedofielen 

1.6 Verklaringen van pedofilie 

Hoofdstuk 2  Seksueel versus niet-seksueel  

2.1 Pedofiele gedragingen 
2.1.1 Relaties zonder seksuele handelingen 
2.1.2 Relaties met seksuele handelingen 

2.2 Mogelijke seksuele handelingen 

Hoofdstuk 3 Mogelijke gevolgen van pedofiele relaties  

3.1 Seksueel misbruik en seksuele omgang 

3.2 Ontstaat er schade in een (vrijwillige) pedofiele relatie? 

3.3 Mogelijke gevolgen van seksueel misbruik 

3.4 Mogelijke gevolgen van seksueel misbruik op lange termijn 

Hoofdstuk 4 De maatschappelijke reactie op pedofilie  

Hoofdstuk 5 Behandelmethoden  

5.1 Ter inleiding 

5.2 De hulpverleningsrelatie 

5.3 De behandeling van pedoseksuelen 
5.3.1 Ambulante behandeling 
5.3.2 Intramurale behandeling 

5.4 Zelfhulp 

Hoofdstuk 6 Maatregelen met betrekking tot pedoseksuelen  

6.1 Ter inleiding 

6.2 Mogelijkheden voor therapeutische behandelingen 

6.3 Voorwaardelijk sepot 

6.4 Voorwaardelijke veroordeling tot gevangenisstraf 

6.5 Terbeschikkingstelling 
6.5.1 Tbs zonder voorwaarden 
6.5.2 Tbs onder voorwaarden 

6.6 Terugdringen Recidive 

6.7 Mogelijke toekomstige maatregelen 

Hoofdstuk 7 Terugkeer in de maatschappij  

Hoofdstuk 8 Sociaal juridische dienstverlening  

8.1 Trajectbegeleider bij het Penitentiair Trajecten Centrum 

8.2 Reclassering 

8.3 Bureau jeugdzorg 

8.4 Bureau slachtofferhulp 

8.5 Raad voor de Kinderbescherming 

8.6 Informatiepunt Slachtoffers 

8.7 Bureau Rechtshulp 

8.8 Jongeren Informatie Punt 

8.9 Hulp aan slachtoffers 

8.10 Verwijzen 

Hoofdstuk 9 Mijn eigen visie op het onderwerp pedofilie  

Hoofdstuk 10 Conclusie  

Hoofdstuk 11 Aanbevelingen  

Begrippenlijst  

Afkortingen  

Bronnenlijst  

Bijlage

Start ] Omhoog ]