Start ] Omhoog ]

Pedofilie

Een signaal van een verworden gesexualiseerde samenleving  

Mascha Roedelof; in: Spiegelbeeld, november 2020

Het woord ‘sex’ is voor velen een beladen woord, waardoor sexualiteit vanuit een beladen, verwarde verwrongen verworden psyche benaderd wordt: alles wordt gesexualiseerd benaderd en waargenomen. Zelfs de aanraking van het geslacht van je kind. Dan rijzen vragen als: ‘wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en vice versa?’ De vraag alleen al laat zien dat deze aan een verwarde psyche ontsproten is in plaats vanuit een natuurlijke geïntegreerde sexualiteitsbeleving, want de vraag wordt gesteld vanuit een gesexualiseerde omgang met (heel jonge) kinderen.

Vanuit een natuurlijke omgang met je (heel jonge kinderen) begrijp je dat je jouw kind nooit vanuit een sexuele lading en bijbedoeling dient aan te raken. De oppervlakkige vraag: ‘wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en vice versa?’ laat zien dat de vragensteller geen inzicht en doorzicht heeft in de problematiek van de verwarde gesexualiseerde psyche. Het gaat veel verder en dieper dan aanraken. Het gaat om: aanraken, benaderen, kijken én energetisch uitreiken naar jouw (heel jonge) kind. Dit houdt ook in dat je jouw kind niet vanuit een sexuele lading en bijbedoeling knuffelt - of vanuit een sexuele lading en bijbedoeling aan jouw kind denkt.

De verwarde en verworden gesexualiseerde psyche neemt altijd gekleurd waar

Pedofilie is één signaal van een verwrongen verworden gesexualiseerde samenleving. De tegenhanger van pedofilie is in alles (verborgen) sexuele boodschappen en/of beelden te zien. Zowel pedofilie als zijn/haar tegenhanger zijn perversiteiten als gevolg van het afgesneden zijn van natuurlijke verbindingen met jeZelf en het Al dat Is.

Als gevolg van een liefdevolle hartsverbinding komt het liefdeshormoon oxitocine vrij. Voor (heel jonge) kinderen is het uitermate belangrijk dat ze liefdevol geknuffeld worden, zodat ze een basisveiligheid in zichzelf ontwikkelen. Ook tijdens het geven van borstvoeding komt oxitocine vrij, wat de hartsverbinding tussen mamma en baby versterkt.

Oxitocine

Het liefdeshormoon oxitocine wordt ook aangemaakt bij partners die elkaar vanuit een liefdevolle hartsverbinding, die echte liefde is, benaderen en omhelzen. Vrijen vanuit een liefdevolle hartsverbinding vervult [de mens mentaal]. Dit in tegenstelling tot ‘platneuken’ waardoor je jouw levensenergie weg laat lekken met als gevolg dat je je leeg voelt en alweer snel op zoek moet naar opvulling. (Sexuele) verslaving is een andere perversiteit als gevolg van het afgesneden zijn van de natuurlijke verbinding met jeZelf en het Al dat Is.

Ware spiritualiteit betekent dat je volledig samengevallen bent met jouw natuurlijke Zelf en Al dat Is. Het volledig samenvallen met je natuurlijke Zelf is een alchemistisch pad van bewustwording, waarbij je jouw lusten transformeert.

Er zijn vele spirituele paden die je kunt volgen op jouw bewuste pad. Tantra is er één van. Wil je Tantra als Weg naar bewust Zijn volgen, dan vraagt dat een voortdurend alert bewust aanwezig Zijn van jou. In het Westen, en ook inmiddels het Oosten waar Tantra haar oorsprong vindt, wordt Tantra vaak aangeboden als techniek, methodiek …, als product dus, ter sublimering van seks en bloot, En dat verkoopt heel goed: aan deze perversie wordt veel geld verdiend.

Dit is niet waar Tantra ten diepste over gaat. Ten diepste gaat Tantra over het (weer) verbinden met je Ware Essentie en het benutten van sexuele energie als spirituele scheppingskracht, een kracht die volledig vrijkomt nadat de energie van lust getransmuteerd is. Sexuele energie komt dan beschikbaar als vrije spirituele creatiekracht. [… … …]

Opvoeding en scholing

Ten aanzien van deze aspecten is er nog veel onbegrip vanuit onwetendheid, zowel bij ouders, verzorgers van (heel jonge) kinderen, onderwijzers, hulpverleners, of wie maar (zijdelings) met (heel jonge) kinderen omgaat. […] Velen verhalen dat kinderen in deze huidige tijd steeds jonger sexueel actief worden en lichamelijk volgroeid zijn. Je kunt hiervoor verschillende oorzaken aanwijzen. Voeding is en één van. In gemodificeerde soja en dranken in plastic flessen zitten bijvoorbeeld hormoonachtige stoffen. Daarnaast is de gehele samenleving gesexualiseerd, waardoor bijna niemand meer vanuit een natuurlijkheid leeft.

Dit heeft vanzelfsprekend zijn weerslag op (jonge) kinderen. Ouders vinden het ook heel normaal dat (heel jonge) kinderen overal in betrokken worden, lijkt wel. En/of kinderen worden voor de TV geplant waar ze hun prikkels ontvangen, of via het internet.

Hoe bestaat het dat een jongetje van vier van school gestuurd wordt nadat het een klasgenootje sexueel benaderd heeft? Het jongetje van vier moet dat gedrag voorgedaan hebben gekregen, ofwel thuis, ofwel via de TV en/of bladen, ofwel via het internet. Iemand reageert dat hij het als heel jong kind volkomen normaal vond dat zijn ouders hem wasten, omdat hij immers nog veel moest leren en het zelf nog niet kon. Daar werd niet over nagedacht, het hoorde bij de opvoeding. […]

Heel jonge kinderen denken hier sowieso niet over na. Worden kinderen wat ouder, dan is het je taak om als ouder/verzorger je kind te begeleiden in de prikkels/beelden/teksten enz. die de naar zich toe krijgen. Verder stelt iemand dat tegenwoordig de wet in alles een sexueel signaal ziet, ook als dat er niet is. Tegenwoordig zou het rechtssysteem alles als pedofilie zien. […]

Ik raad eenieder aan je eigen gezonde gevoelsverstand te gebruiken: je intuïtie vertelt je hoe je vanuit natuurlijkheid je kind kunt opvoeden en begeleiden. Als seks en sexualiteit in jouzelf geen [problematisch] issue is, omdat het geïntegreerd is in jou, is het ook geen issue binnen jouw opvoeding en omgang met je kind. Het issue is dat velen afgesneden zijn van hun eigen natuurlijke verbinding met zichZelf en het Al dat Is.

Laatste liet een jonge moeder mij weten: mijn oudste van drie slaapt graag bij mij in bed en ik laat dat ook toe … Ik vind het prima … maar anderen vinden dat het niet kan. Ik heb die moeder het advies gegeven volledig op zichZelf en haar intuïtie en verbinding met haar kind te blijven vertrouwen.

[…] Oorspronkelijk Organisch Samen Leven

De [cyclus van] pedosexualiteit kan doorbroken worden. Kinderen zijn een gemakkelijk slachtoffer voor de perverse lusten van zieke mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen die het nodig hebben om zich te vergrijpen aan kinderen zijn diep uit balans: ook hier speelt macht en onmacht en dat wordt dan naar buiten geprojecteerd in betaalde seks met een kindhoertje. Diep ziek dus.

Samengevat:
Het is nu bekend dat, blijkens getuigenissen, kindhoertjes worden opgeleid, mogelijk met MK Ultra beïnvloeding [= een manier van de CIA om mensen met drugs en ‘hersenspoeling’ te ‘programmeren’, met mogelijk ernstige mentale problemen ten gevolge], zodat ze hooggeplaatste personen op ‘feestjes’ gaan verleiden tot pedosexualiteit, wat deze personen uiteraard geheim willen houden. Soms lukte het om deze jonge verleiders m/v weer te deprogrammeren.
Als je immense reikwijdte doorzien van pedosexualiteit, dan begrijp je dat straffen niet de oplossing is – hiermee zeg ik niet dat daders niet gestraft moeten worden. De een wordt gestraft, en de volgende dader wordt gecreëerd. Straffen doorbreekt de cirkel niet, omdat het de oorzaak niet oplost.

Ziek systeem

Samengevat:
Het oude systeem is diep ziek en het helpt niet om dit te vervangen door een nieuw systeem. Beter is het hele systeemdenken los te laten en te kijken vanuit de mens zelf.
Wij als mens hebben het niet nodig om aangestuurd te worden, gecontroleerd, verdeel-en-heers spelletjes en machtspelletjes over ons uitgestort te krijgen. […] Wij als mens hebben het nodig om vrijelijk te kunnen stromen in onze eigen levenskracht-energie, te creëren, te co-creëren … ofwel gewoon te leven, in plaats van te overleven binnen een systeem.

De taak van de ‘overheid’ is wat mij betreft ook niet om een nieuw systeem te installeren, want elk systeem maakt onvrij. De taak van de overheid is om ons normale samen leven te faciliteren. Het piramidale systeem lost daarmee op […] in samenleven in elkaar overlappende cirkels waarin de mens centraal staat en niet een systeem. Samengevat: Het systeem is pervers en lokt perversie uit, zoals verkrachting en pedosexualiteit, en houdt die perversie in stand. Geef de mens dus weer terug wat haar ontnomen is en de mensheid kan gaan helen als collectief. […]

Start ] Omhoog ]