Start ] Omhoog ]

Opinie

Inhoud: alfabetisch op schrijver

Abrahams, Frits, Ontpedofilisering

NRC, 14 jan 1999

Nog pijnlijker: wat te doen met alle hopmannen, elftalleiders, leerkrachten, pedagogen, ja zelfs kinderrechters en kinderartsen - kortom al die mensen die zich om een of andere duistere reden tot 'het kind' voelen aangetrokken? Een beroepsverbod, uiteraard, maar dit keer niet alleen voor het individu, maar voor het hele beroep.
Zal het voldoende zijn? Ik betwijfel het. Misschien moet Nederland wel helemaal ontmand worden.
 

Anoniem JORis-lid - De steen die door de bouwlieden is afgekeurd …

JON, december 2020

… en hoe knuffels de planeet kunnen redden.
Soms identificeer je jezelf met iets dat je eigenlijk niet bent. Door sociale druk, door de media, door je omgeving en verwachtingen kan verwarring ontstaan. [...]
Doordat de samenleving iedereen indeelt in hokjes, wordt een man die affiniteit heeft met kinderen al snel ingedeeld in het duistere hokje van 'pedofiel’. [...]
Deze aantrekkingskracht is niet-seksueel van aard. Helaas wordt door druk van de maatschappij deze aantrekkingskracht snel als seksueel beschreven [...]
Seks met een kind is uiteraard absurd, en niemand wil dit ook. [...]
Als reactie op het feit dat velen deze liefde verwarren met seksualiteit, is er weer een duistere tegenreactie ontstaan ... en kun je ... nauwelijks nog normaal met kinderen omgaan en ben je snel verdacht en word je gezien als een gevaar voor kinderen. Maar juist deze mensen zijn ‘de steen die door de bouwlieden is afgekeurd', zoals geschreven staat in de Bijbel. Grotendeels hebben zij dit aan zichzelf te danken doordat zij liefde met seksualiteit zijn gaan verwarren.
 

Beek, Erik van, en Janssen, Ellen: 'Meeste pedofielen zijn geen kindermisbruikers' Hart van Nederland, 19 juni 2019
Seksueel contact met kinderen is strafbaar, maar pedofiel zijn niet. Pedofilie is een geaardheid waarbij men zich aangetrokken voelt tot kinderen. [...]
Het is een beladen onderwerp, waarover veel misverstanden bestaan.
"Dat alle pedofielen zich vergrijpen aan kinderen is een fabel", zegt Van Beek, verbonden aan het Seksuologisch Expertise Centrum Haarlem. Hij onderstreept dat pedofilie een geaardheid is, en geen ziekte of misdaad. "Net als hetero’s en homo’s zijn ook pedofielen in staat hun seksuele lusten te controleren, uitzonderingen daargelaten."
Beek, Erik van, Achilleshiel van Nederland: de pedofiel uitgedaagd; Beschouwing Tijdschrift voor Seksuologie, 36-3, september 2012
Het huidige grimmige klimaat jegens pedofielen en pedoseksuelen lijkt tot een steeds grotere polarisatie te leiden tussen diverse groepen in de samenleving. [...]
Er lijkt zich echter binnen de pedofiele subcultuur een verschuiving voor te doen, die aanzet kan geven tot herbezinning van overheden, pedofielen en de publieke opinie op hun eigen standpunten. Deze worden in dit artikel besproken. 
Tevens wordt stilgestaan bij de vraag of pedofilie een geaardheid of een ziekte moet worden genoemd. 
Beek, Erik van, Wie het heden niet kent, is gedoemd om te verdwalen - Reactie op: 
Jelto Drenth, Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen - Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek; in: Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012. 
Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012
Als ik niet beter wist zou ik denken dat hij het spoor bijster is. Ik ga dit toelichten. Ik noem de door Drenth aangehaalde getuigenissen van zogenaamde schadeloze pedofielenliefde (Van Lieshout e.d.) geen voorbeelden van nuance, maar van dwaling. I k heb niet de moeite genomen ze te noemen omdat ze een dood spoor zijn, passé, achterhaald. [...]
De kritiek van Drenth op het gebruik van dichotomieën verbaast me [...].
Wanneer je over dit soort controversiële onderwerpen spreekt, moet je altijd in de gaten houden dat je niet uit contact raakt met de tijdgeest.  
 

Beek, Erik van,  De walgingsreflex.

De Psycholoog, mei 2019

Kinderporno wordt zowel door pedofielen als door niet-pedofielen bekeken. Het is volgens seksuoloog en cultuurfilosoof Erik van Beek geen geheim dat de War on Child Porn niet makkelijk te winnen is. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de afwezigheid van legale alternatieven voor pedofielen die hun seksuele impulsen en fantasieën willen reguleren.
‘Onderzoek naar het effect van alternatief stimulusmateriaal als virtuele (digitale/ getekende) kinderporno op de lustbeleving en opwindingsregulatie van pedofielen en pedofiele/niet-pedofiele kindermisbruikers zou wenselijk zijn om ongefundeerde aannames van voor- en tegenstanders hieromtrent te ontzenuwen.’
 

Beek, Erik van & Gerritsma, Ingrid:  
40 jaar oefenen op de walgingsreflex

Tijdschrift voor Seksuologie, # 40-3, juni 2016

In dit artikel wordt aan de hand van publicaties in het Tijdschrift voor Seksuologie (TvS) geanalyseerd in hoeverre de maatschappelijke positie van pedofielen en hulpverlening aan pedofielen sinds de start van TvS in 1976 is veranderd. [...]
Aan de hand van bronnen binnen en buiten het TvS wordt duidelijk dat, na intense polemieken in de tachtiger jaren, de tolerante benadering van het fenomeen pedofilie heeft plaatsgemaakt voor intolerantie, angst en defensief en repressief denken.
[... ... ... ...]
Anno 2016 bestaat nog steeds spraakverwarring over de termen ‘pedofiel’ en ‘pedoseksueel’. Pedofielen met een hulpvraag komen moeilijk in contact met hulpverleners en goede informatie, of worden regelmatig niet goed geholpen. [...]
JON bestaat nog steeds en is actief in het organiseren van gespreksgroepen van en voor pedofielen. [...]
 

Berlin, Fred S.,  Pedofilie en de DSM-5: Het belang van het duidelijk definiëren van de kenmerken van een pedofiele stoornis.

Journal of American Academy of Psychiatry Law 42:404-7, 2014 - Editorial.

"De DSM-5 stelt dat, als indicatie voor een pedofiele stoornis, het individu “gehandeld heeft” naar zijn seksuele driften (Ref,1 p 697). “Handelen” kan betekenen dat er echt een kind misbruikt is, maar dit zou dan ook kunnen gelden voor masturbatie op basis van fantasieën of kijken naar afbeeldingen van kinderporno. De huidige criteria voor een diagnose pedofiele stoornis plaatsen personen die nooit een kind misbruikt hebben in dezelfde categorie als degenen die wel misbruik gepleegd hebben. ... Met als gevolg dat het onderscheid tussen het zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen en het ervaren van seksuele driften om daarnaar te handelen slordigheidshalve kan wegvallen. ...
Vanwege een significante kritiek op het insluiten hiervan in de DSM-5 heeft de APA [*2] aangegeven haar intentie tot het verwijderen van de term pedofiele seksuele oriëntatie uit het diagnostisch handboek. ...
Het ervaren van permanente seksuele aantrekking tot prepubers is in essentie een vorm van seksuele oriëntatie, en het erkennen van die realiteit kan helpen onderscheid te maken tussen de gevoelens die inherent zijn aan pedofilie en handelingen van seksueel misbruik van kinderen. ...
Het kijken naar kinderporno zou niet als zinvolle diagnostisch criterium voor de pedofiele stoornis moeten worden gezien."
 

Beyaert, Frank,  Gevolgen van echtscheidingen beangstigen me

AD, 4 sep 1999

"Kinderen kunnen heel erotisch zijn. Ze hebben op elke volwassene een bepaalde aantrekkingskracht. Ook op mij, ja."
 

Bicanic, Iva & Gerkens, Arda, 

Zie bij Reed, Dan.
 

Bie, Ingid de: 'Kind in Nood', het gevecht op leven en dood van Catherine Marneffe

HUMO nr 2951/14, 254 maart 1997

"Dat is juist de grote leugen van die nee-boekjes, want kinderen mogen niet nee zeggen. Ze mogen niet nee zeggen als hun ouders overdrijven, klappen uitdelen of autoritair zijn. Ze mogen niet nee zeggen tegen een onderwijzeres die lastig is, veel roept en hen aan de oren trekt.
Kinderen moeten volwassenen altijd gehoorzamen, behalve bij misbruik, dan moeten ze nee zeggen. Dat schept natuurlijk enorm veel verwarring."
 

Bos, Kim interviewt Jules Mulder: 
Jaren tussen mannen met verboden gevoelens. „Je zal het maar hebben. Gevoelens die je nóóit mag uitleven.”
NRC 13 oktober 2015
Mulder geldt als genuanceerde stem in een debat waarin kortzichtigheid en emoties vaak domineren. Hij ging in tv-programma’s als Rondom 10 in gesprek met boze burgers. Keer op keer legde hij uit waarom het echt geen zin heeft om alle pedo’s op een eiland te zetten. Daar roei je het probleem niet mee uit, vindt Mulder. [...] 
De meeste doen niets, maar worstelen met hun verboden gevoel. [...]
Ik probeer te verkondigen dat het niet verkeerd is om die pedofiele gevoelens te hebben. 
 

Drenth, Jelto: Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen - Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek

Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 4; december 2012. 
Erik van Beek start zijn Beschouwing over pedofilie met een alinea waarin hij onbekommerd een normatief idioom hanteert. [...] 
"De publieke opinie is daarbij stellig en generaliserend, de professional zoekend en genuanceerd." Deze zin uit het artikel ga ik toetsen. [...] Kortom: ik kan bij sommige niet-professionals meer nuance vinden dan bij Van Beek. 
Een overgeslagen denkstap in de redenering [...] 
Ik ben, neem ik aan, al wel duidelijk genoeg geweest in mijn afwijzing van Van Beek's geloof in de bruikbaarheid van het onderscheid pedofiel vs. pedoseksueel. Dichotomieën hebben in ons vakgebied vaker voor verwarrende simplificaties gezorgd. [...]
 

Duits, Linda: Ik wil niet langer zwijgen over pedofilie  

2019 en 2021
op brainswash.nl

[...] Pedofielen zijn de verliezers van de seksuele vrijmakingsbeweging die na de Tweede Wereldoorlog voet aan grond kreeg. [...]
In de jaren 70 waren er mensen die vrijuit beweerden dat seks tussen kinderen en volwassenen plezierig kon zijn en niet noodzakelijk schadelijk. Inmiddels is dat ondenkbaar: we zien iedere vorm van seksuele omgang tussen kinderen en volwassenen per definitie als misbruik. Zelfs een heimelijk verlangen daarnaar wordt gezien als monsterlijk. Enig begrip voor pedofielen is uit den boze. [...]
Halverwege de jaren 80 veranderde de tolerantie naar pedofielen. [...]
Er is een verschil tussen pedofilie, pedoseksualiteit en kindermisbruik. Pedofielen vallen op kinderen, wat niet betekent dat ze ook handelen naar hun verlangen. [...]
... je zal er maar achter komen, zo aan het einde van de puberteit, dat de leeftijd van de mensen die je begeert niet evenredig is gestegen met je eigen leeftijd. Toen je 10 was, viel je op meisjes van 10. Toen je 15 was ook. En nu je 20 bent nog steeds, en dat mag je aan niemand vertellen. [...]  
 

Dulmers, Robert, Pedofobia 

De Groene Amsterdammer van 18-8-99

De samenleving stelt zich steeds harder op tegenover pedofielen. Buurtbewoners eisen dat namen van kinderschenners in de buurt bekend worden gemaakt. De pedofielen zelf voelen zich opgejaagd en vogelvrij. 'Acceptatie is niet meer haalbaar. Het gaat nu om louter overleven. 
 

Etty, Elsbeth, Huiver en horror

NRC, 21 aug 1999

"Het is een woord dat ik nog niet kende: pedojacht. De omschrijving moet dan ongeveer 'jacht op pedofielen' luiden of, beter misschien, hetze tegen al dan niet vermeende pedofielen. 
 

Fogteloo, Mrgreet & Polak, Nina:
Pedofilie kun je managen' -
Het onontgonnen brein van pedoseksuelen.

De Groene Amsterdammer, 9 februari 2011

Het taboe op pedofilie moet opgeheven worden, vinden bekende neurobiologen en psychiaters, zodat degelijk onderzoek gestart kan worden naar oorzaken en mogelijke oplossingen. ‘Opjagen werkt averechts.’  
 

Fortuyn, Pim, Column 

Elsevier, 30 november  1999

[...] Wij hadden een groot huis met een zolder en gingen daar met vriendjes en vriendinnetjes op spelen, en als vanzelf ontaardde dat in doktertje spelen. Als het te stil werd, kwam mijn moeder snel met een dienblad vol glazen ranja binnenlopen. Zij deed dan of ze niets zag. Ons spel ging daarvan op een natuurlijke wijze over op iets anders.
Sedert de kolonisatie van de wereld van het kind door volwassenen zijn dergelijke eenvoudige oplossingen nog zelden voorhanden. Het valt onmiddellijk onder het hoofdstuk ongeoorloofde en ongewenste intimiteiten, en voordat de kinderen het doorhebben, is er een stoet van gogen die zich over hen ontfermt. Daardoor wordt iets wat geen probleem was - het ontdekken van de wereld van de andere sekse - ineens een levensgroot probleem. En als die kinderen ergens van getraumatiseerd zouden kunnen raken, is het wel van deze bespottelijke aandacht en zorg om niets. 
 

Citaten uit:
Frank Furedi: Ik ben misbruikt, niet getraumatiseerd. Wilfred van de Poll: Interview met Frank Furedi

Trouw, 30 maart 2013

Misbruik van kinderen is vreselijk, maar nog geen reden om hysterisch te worden. Praat kinderen die 'iets' naars hebben meegemaakt niet meteen een trauma aan.
 

Gerkens, Arda & Bicanic, Iva 

Zie bij Reed, Dan.
 

Gieles, Frans, Inleiding over het begrip "pedofilie"

Lezing, Universiteit Utrecht, januari 1997

Oorspronkelijk betekent dit gewoon 'houden van kinderen' en sommigen gebruiken het woord nog in die betekenis. Maar in de loop der jaren is in het sociale proces van benoemen de betekenis danig verschoven. 
 

Gieles, Frans; Kind op schoot ... Mag dat niet meer?   JON
juli 2023
Dit artikel is een uitsnede uit het artikel "Een tweede gehechtheid" [*], in een apart bestand gezet én uitgebreid, omdat het een bredere strekking heeft.
[* < https://www.human-being.nl/Bibliotheek/een_tweede_gehechtheid.html >]
[In mijn proefschriftonderzoek, op zoek naar methodiek, vond een] team met een groep van jonge kinderen het leiden van de maaltijd een van de moeilijkste momenten van de dag. Dus ging ik de maaltijden leiden [om de methodiek te laten zien].
Nu waagde ik het tijdens het eten een kind op schoot toe te staan. ‘Foei, Frans, dat is tegen de regels!’ Wat een absurde regel! [...]
Nu sprak ik onlangs iemand die al vele jaren als vrijwilliger een jeugd-knutselgroep leidt in een club-/buurthuis. Een jong kind zat gezellig op zijn schoot te knutselen. De man vertelde dat er plotseling een bestuurslid naast hem stond dat hem verbood een kind op schoot te nemen. Ook mocht hij niet meer 'kopje-rol-over' spelen, want dan zou hij de kinderen veiligheidshalve moeten aaraken en dit was verboden. [...] Bij eens verder doorvragen vernam ik dit ook van andere jeugdwerkers, ook die in de naschoolse kinderopvang. [...]
Een pianoleraar raakte de vingers van een leerling aan voor de juiste vingerzetting .... Foei! ... Een schipper verhindert dat er een jongere omvalt op het deinende schip ... Foei! ... [...]
Angst voor intimiteit ... én verwarring tussen liefdevol of functioneel aanraken en seksualiteit. Overal seks in zien, ook waar het niet is. [...]
Functioneel aanraken is geen seks.[... ...]
Onze cultuur, onze eigen opvoeding, bepaalde theorieën over kind en opvoeding en onze taal zitten ons hierbij dwars; we hebben de stroom tegen. Misschien zijn we, ter wille van de kinderen die onze warmte zo behoeven, sterk en moedig genoeg om behoedzaam, doch ook krachtig tegen die stroom in te zwemmen.


Gieles, Frans; Over kinderpornografie   JON
november 2014
De discussie …Gaat over twee standpunten: (a) Kijken naar deze afbeeldingen leidt tot daden van misbruik; (b) Kijken naar deze afbeeldingen verlicht de spanning en voorkomt daden van misbruik.
Het laatste standpunt begint het pleit te winnen
... Recent in Nederland ... De betrokkenen .... Ethiek ... De wet ... De rechtspraktijk ... Het INDIGO-beleid ... De media ... Wat is normaal? ... Wat is goed? ...
Gieles, Frans, Is pedofilie een seksuele oriëntatie? 
Een commentaar op Seto's artikel: "Is Pedophilia a Sexual Orientation?" 
JON 
29 juni 2015
Meestal worden mensen met pedofiele gevoelens gezien als afwijkend, lijdend aan cognitieve stoornissen - 'denkfouten' - en aan een psychische ziekte. Ze zijn ziek en hebben dus behandeling nodig. Als hun gevoelens nu eens gezien worden als een bepaalde seksuele oriëntatie, dan kunnen ze gezien worden als medemensen, weliswaar verschillend, maar met wie je kunt praten, met wie je een dialoog kan aangaan waarin zij hun eigen verhaal kunnen vertellen, waar dan respectvol naar geluisterd kan worden.
 
Samenvatting, citaten en Conclusies van - en reacties op:
Hag, Bernard tenParafiele en niet-parafiele seksualiteit bij cliënten met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Overwegingen en therapeutische mogelijkheden. Beschouwing 
Tijdschrift voor Seksuologie, 36, 3; september 201
Dit artikel onderzoekt het seksuele aspect van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Betoogd wordt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag lang niet altijd door een bijzondere seksuele voorkeur bepaald wordt en dat gewaakt moet worden voor het pathologiseren of medicaliseren van crimineel gedrag en het criminaliseren van normaal seksueel gedrag.
 
Hag, Bernard ten, (On)gewoon en (on)gevaarlijk - Antwoord aan Jelto Drenth [*]

[*] Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd haar te herhalen;- Een reactie op Bernard ten Hag en Erik van Beek; Jelto Drenth

Tijdschrift voor Seksuologie, 36,4; december 2012

Ik heb me willen beperken tot het zo nauwkeurig mogelijk uitzoeken wanneer er bij seksueel grensoverschrijdend gedrag sprake zou kunnen zijn van een seksuele stoornis (parafilie). Dit, omdat naar mijn mening cliënten te gemakkelijk en te vaak een dergelijk etiket opgeplakt krijgen, met name pedofilie. Mijn indruk is dat pedofilie in Nederland over-gediagnosticeerd wordt. 
Een tweede punt is dat eenzelfde gedrag op verschillende manieren ge- diagnosticeerd of geclassificeerd wordt. [...]
Mijn betoog bepleit uiterst voorzichtig te zijn met DSM-classificaties, niet alleen uit oogpunt van goede diagnostiek, maar ook om de verstrekkende gevolgen ervan, zoals langere detentiestraffen, hogere risicoprofielen en meer controle, waaronder libidoremmende medicatie om op proefverlof te kunnen. [...]
Drenth gaat uitvoerig in op de commissie Melai. De tijd is echter niet stil blijven staan.
 

Holman, Marscha: "Pedofiel is geen monster"

Metro 27 juli 2000, p 22

Dat de publicaties van deze Britse krant ondoordacht zijn en volledig tegen alle mensenrechten indruisen, kan de meesten niets schelen. Mij wel, maar misschien komt dat omdat ik nog geen kinderen heb en pedofielen nog geen 'monsters' vind. 
 

Ideman, Marith: Wel pedofiel, geen kinderverkrachter. Mag dat? 

Revu, 5 oktober 2016

Kirssen: ‘Pedofielen en misbruikers zijn niet synoniem. Een kinderverkrachter is een kinderverkrachter.
Onderzoek staaft dat. Uit het onderzoeksrapport Op goede grond blijkt dat twintig procent van de verdachten van de hands-on delicten (aan kinderen zitten) een pedofiel is. Tachtig procent van de zedendelinquenten die kinderen misbruiken valt dus niet per se op minderjarigen. Het zijn psychopaten, zoals Marc Dutroux, of vaders die zich vergrijpen aan hun kroost omdat er niks anders voorhanden is.
Volgens seksuoloog Van Beek komen uit buitenlandse onderzoeken vergelijkbare resultaten.  
 

Hulsman, Bernard, Michael Jackson is normaal 

NRC zaterdag 22 februari 2003

De omstreden popster is in wezen een heel gewoon man. Althans, niet gekker dan de meesten van ons, stelt Bernard Hulsman. 
 

Jong, M.C. J. de, Hoe men een minderheidsgroep kan verketteren

 

De manier waarop men een individu het zwijgen op kan leggen kan vele vormen aannemen, maar het belangrijkste mechanisme, dat andere mechanismen nodig heeft om te functioneren, is het proces van de criminalisatie. Het belangrijkste aspect bij het doen zwijgen van een individu is het tot het wezen van dat individu maken dat het voor hem het beste is om zijn mond te houden over zijn opinie (politiek of religieus), of zijn seksuele geaardheid. De basismethode om het individu te doen zwijgen, is hem bang te maken uit te komen voor zijn mening of gevoelens. 
Om dit te bewerkstelligen is het nodig het aspect van zijn persoonlijkheid dat onderdrukt dient te worden te criminaliseren. 
 

Kampen, Dick van, Zwijgen over seks is desastreus 

Trouw, 23 augustus 2001

Waar wordt gezwegen over seksualiteit, ligt verdringing op de loer. Anders dan door columnist Van Doorn gesuggereerd, is zwijgen meestal gevaarlijker dan spreken. Niet spreken over het intieme is hooguit een machtsstrategie van mannen. 
 

Klomp, Chris: Kinderen misbruiken maakt je nog geen pedo 

2019

Het blijft een gevoelig onderwerp waar mensen enorm boos over kunnen worden. Het gegeven dat pedofilie en kindermisbruik niet automatisch aan elkaar verbonden zijn. Sterker nog: een oude reactie van mij op Twitter over het onderwerp komt nog steeds terug en is goed voor vele haat- en dreigtweets. Een laatste poging om uit te leggen hoe het zit. [...]
Pedofielen kunnen niets doen aan hun gevoel. De verlangens zijn er. Kun je van walgen, maar daar gaan die verlangens niet van weg. [...]
Dan nu het belangrijkste. Uit onderzoek (link onder het woordje onderzoek) van onder meer de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen onder verdachten van kindermisbruik blijkt dat tachtig procent van de kindermisbruikers niet-pedofiel is. Met andere woorden: de redenen van die mensen om een kind te misbruiken ligt niet in de stoornis, niet in de aantrekkingskracht voor kinderen. Dat herken ik van de ruim duizend zedenzaken die ik in twintig jaar tijd heb gevolgd. [...]  
 

Knap, Robin, De tegenstander ontmaskerd; Op zoek naar de wortel van de anti-pedo hetze;

OK Magazine 77, mei 2001

Met stijgende verbazing probeer ik de toenemende heksenjacht te volgen. De moord op de 22-jarige Dennis Brocken was voor mij schokkend. Deze leeftijdgenoot, ik ben zelf ook 22, had een jongen gestreeld op zijn bovenkleding! De vader van de jongen vond dit blijkbaar onacceptabel en vermoordde de pedofiele jongeman met een slagersmes. Vervolgens werd de verdachte van deze moord (of doodslag) in diverse media gaandeweg als held betiteld. Dit riep bij mij gevoelens op van verbijstering. Dan is er een gezin uit Den Bosch dat niet meer welkom is in hun woonwijk. Reden: de zoon van zestien, die vier jaar geleden het een en ander 'gedaan' heeft met kinderen uit zijn buurt. Toen hij twaalf was, dus! Deze voorvallen laten mij niet los. Hoe komt het toch dat 'pedofiele' mensen zo gehaat worden? Ik heb geprobeerd hier een antwoord op te vinden. 
 

Knap, Robin, Schaduw in groepen 

 

Door te wijzen naar de pedofielen, hoeven wij niet naar onszelf te kijken. Naar onze samenleving, de economie, de cultuur en onze gezinnen. Onze manier van opvoeden en onderwijzen. [...]
Willen wij echt naar oplossingen zoeken, dan moeten we niet langer proberen een zondebok te pakken te nemen. Dat kan alleen leiden tot excessen zoals hierboven beschreven! Wij moeten eerlijk naar onszelf durven kijken. Kritische zelfonderzoek, dat lijkt mij een goed begin. 
 

Komrij, Gerrit, Nederlanders hebben geen humor

Wegener Dagbl, 27 aug 1999

"Je moet oppassen dat er geen heksenjacht gaat ontstaan. Pedofilie betekent toch niet automatisch dat je elkaar vermoordt?" 
 

Kort, Huib, mmv G. G.:  Demonen; De veiligheidsutopie

Koinos # 27

De samenleving wordt geconfronteerd met grote problemen: nodeloos geweld, criminele asielzoekers en kinderen verkrachtende zedenmisdadigers. Het lijken problemen op zich, die elk een eigen aanpak behoeven. De vraag is echter of het wel op zichzelf staande problemen zijn, sterker nog: of het überhaupt wel problemen zijn. Het eigenlijke probleem ligt breder, is algemener en is diep geworteld in de samenleving als geheel. Het aanwijzen van zondebokken, als excuus voor een falende samenleving, is dan een bekende en kennelijk nog steeds succesvolle manier om het recht van de sterkste te laten gelden.  

 

Krikke, Josephine, Moderne Taboes - "De buitenwereld denkt: alle pedo's willen kinderen misbruiken"

De HUMANIST september/oktober 2002

In deze serie over moderne taboes dit keer Marthijn Uittenbogaard (30) aan het woord. Hij is pedofiel.
"Op de lagere school, toen ik twaalf was, wist ik het al: als ik groot was, zou ik nog steeds op jongens van twaalf vallen. Zo mooi vond ik hen. Pas toen ik ouder werd begreep ik dat ik pedofiel was. Toen kwamen ook de problemen. [...]
De meeste pedofielen hebben geen seks met kinderen. Alleen de pedo's die dat wel doen halen de krant. 
 

Long, Robert, "Pedo´s"

Long´s Column 17 (juli 2001)

Nederland is een progressieve natie. Een ruimdenkend volk. Geëmancipeerd en tolerant tot en met. Vooral op het gebied van sexualiteit en moraal. Prostitutie staat onder toezicht van het rijk. Als een ambtenaar weigert om twee vrouwen of twee mannen in de echt te verbinden, loopt hij kans om ontslagen te worden. Als er ergens een religieuze Ali Baba beweert dat pedofielen allemaal kinderverkrachters zijn, dan staat het hele land op zijn kop.
Of nee, wacht even, daar vergis ik me. Dat ging niet over pedofielen maar over homofielen. 
 

M., Sander, Maatschappij draaft door in hetze tegen pedofielen

De Volkskrant, 12 dec 1998

"Mijn gevoelsleven wordt overheerst door verliefde gevoelens jegens kinderen. Dankzij praten in een werkgroep pedofilie met mensen die dezelfde gevoelens ervaren, heb ik een plek in de vijandige maatschappij weten te vinden." 
 

Mulder, Jan,  Seksualio

De Volkskrant 6 januari 2000, voorpagina

Tot u spreekt een goede echtgeno en honderdpro hetero. Nooit neiging gehad tot homo. Ook niet pedo. In mijn toko geen lego. 't Gaat wel lekker zo. 
 

Mulder, Jules: De pedofiele relatie  Justitiële verkenningen, jrg. 41, nr. 4, 2015
Bij pedofielen is er naast de seksuele verlangens doorgaans ook een wens tot een emotionele relatie met een kind: de pedofiel geeft om het kind en wil graag kind zijn met de kinderen. [...]  Een pedofiele relatie hoeft dus ook geen feitelijke seks te bevatten, hoewel de volwassene het verlangen daartoe wel zal voelen.  [...]
De meeste pedofielen leven vele jaren met deze gevoelens zonder ernaar te handelen. [...] 
Voor kinderen kan een speciale relatie met een volwassene volledig onschadelijk of zelfs heilzaam zijn. Pas als er sprake is van geheimen, van het buiten sluiten van anderen, is het schadelijk [...]. 
De pedoseksuele relatie is in verschillende opzichten problematisch. [...] Het geheime van het contact maakt dat de jongere zijn ervaringen niet met vrienden en ouders kan delen. [...]
Pedofiele relaties zonder seks bestaan en kunnen erg waardevol zijn voor een kind. Het hebben van een oudere vriend, om mee te praten, te vissen en naar muziek te luisteren, kan het kind door moeilijke tijden heen helpen en hem ervaringen meegeven waar hij in zijn ontwikkeling veel aan heeft. 
De pedofiele relatie kan dus best gewenst zijn, de pedoseksuele niet. 
 
Mulder, Jules: 
Bos, Kim interviewt Jules Mulder: 
Jaren tussen mannen met verboden gevoelens. „Je zal het maar hebben. Gevoelens die je nóóit mag uitleven.”
NRC 13 oktober 2015
Mulder geldt als genuanceerde stem in een debat waarin kortzichtigheid en emoties vaak domineren. Hij ging in tv-programma’s als Rondom 10 in gesprek met boze burgers. Keer op keer legde hij uit waarom het echt geen zin heeft om alle pedo’s op een eiland te zetten. Daar roei je het probleem niet mee uit, vindt Mulder. [...] 
De meeste doen niets, maar worstelen met hun verboden gevoel. [...]
Ik probeer te verkondigen dat het niet verkeerd is om die pedofiele gevoelens te hebben. 
 

Randall, John L. Met kromme taal kun je niet recht denken,

Hoofdstuk 1 uit Childhood and Sexuality - A Radical Christian Approach, 1991. Vertaling: Ben Füss, 1995

Op het gebied van menselijke seksualiteit onthullen de woorden die we gebruiken maar al te duidelijk de vast in het zadel zittende houdingen van onze cultuur .We leven in een samenleving die sterk afwijzend staat tegenover seks. Deze opmerking mag sommige lezers verrassend in de oren klinken, zeker nu de jaren '60 en '70 de naam hebben gekregen ons in een meer verlicht tijdsgewricht te hebben binnengeleid. Toch zijn, ondanks de alleszins reële veranderingen die zich in die periode hebben voorgedaan, onze onderliggende houdingen in de grond nog steeds afwijzend. 
 

Ree, Frank van, Per definitie misbruik?  

Koinos Magazine # 25 (2000/1)

Het taboe als excuus 
 

Ree, Frank van,  De pedofiel als zondebok

HN, 55-8, 27 februari 1999 

In korte tijd werd een groep mensen die jarenlang was doodgezwegen, razendsnel gestigmatiseerd en opnieuw in de hoek gezet. Frank van Ree [...] over de vraag hoe de samenleving met pedofielen zou kunnen omgaan. [...]
De belangrijkste steun die aan een pedofiel kan worden geboden, is medemenselijkheid. En dat is niet hetzelfde als het goedkeuren van grensoverschrijdend gedrag. Frank van Ree pleit voor een zorgvuldige en genuanceerde omgang met de begrippen pedofilie en pedoseksualiteit. Om een heksenjacht te voorkomen.
 

[Ree, Frank van], Veel schade is aangeprate schade, door Harm Visser

Intermediair, 21 jan 1999

Psychiater Frank van Ree over de moderne jacht op pedoseksuelen. 
 

Ree, Frank van, Stop de heksenjacht op pedofielen ; Pedofilie Trouw 5 augustus 2000
Er is veel te weinig bekend over pedofilie, bij de media, maar ook In de psychiatrie. Als pedofielen steeds genoemd worden in verband met criminaliteit, kunnen we nooit normaal omgaan met deze seksuele oriëntatie. Onderzoek, als van Bernard en Brongersma, is broodnodig. 
 
Reed, Dan; Boycot op muziek van Michael Jackson bevestigt het taboe NRC 14 maart 2019
Kindermisbruik moet juist bespreekbaar gemaakt worden, betogen Iva Bicanic en Arda Gerkens. [... ... ...]
De gevolgen van voortdurend kindermisbruik zijn groot, zeker zolang het ‘geheim’ moet blijven. Zo wordt de helft van de slachtoffers later in het leven opnieuw slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Met goede therapie kan het misbruik verwerkt worden en kan het leven weer opgepakt. Daarom is het van groot belang dat het taboe rond misbruik doorbroken wordt.
 

Rijnaarts, José, 'Mam, er zit een botje in mijn piemel'; Kinderen wegwijs maken in seksualiteit is balanceren tussen de mooie en de nare kanten 

OPZIJ juli-augustus 2001

Onwetend houden leek vroeger de manier om de kinderlijke onschuld te beschermen. De balans sloeg door naar de andere kant in de jaren zeventig, toen seksualiteit altijd goed en mooi zou zijn voor iedereen. Inmiddels kennen we de cijfers over seksueel misbruik waarvan meisjes en jongens het slachtoffer worden. 
Hoe maak je je kinderen weerbaar daartegen en bewaar je tegelijk hun onbevangenheid, zo belangrijk voor hun ontwikkeling tot gezond seksueel wezen? Een eigentijds dilemma. 
 

Ritsema, Beatrijs, De opgewonden angst voor kinderseks. Judith Levine: Harmful To Minors. The Perils Of Protecting Children From Sex. University of Minnesota Press

NRC. 23 augustus 2002

Het naveltruitje kruipt steeds verder omhoog, en tegelijk wordt het taboe op seks met minderjarigen steeds sterker. In Amerika is al vrijwel alle omgang tussen volwassene en kind verdacht. 
 

Citaten uit:
Roedelof, Mascha;
Pedofilie - Een signaal van een verworden gesexualiseerde samenleving

Spiegelbeeld,
november 2020

Het woord ‘sex’ is voor velen een beladen woord, waardoor sexualiteit vanuit een beladen, verwarde verwrongen verworden psyche benaderd wordt: alles wordt gesexualiseerd benaderd en waargenomen. Zelfs de aanraking van het geslacht van je kind. Dan rijzen vragen als: ‘wat vind je ervan dat ouders de geslachtsorganen van hun kinderen (gedeeltelijk) aanraken en vice versa?’ De vraag alleen al laat zien dat deze aan een verwarde psyche ontsproten is in plaats vanuit een natuurlijke geïntegreerde sexualiteitsbeleving, want de vraag wordt gesteld vanuit een gesexualiseerde omgang met (heel jonge) kinderen. [...]
Voor (heel jonge) kinderen is het uitermate belangrijk dat ze liefdevol geknuffeld worden, zodat ze een basisveiligheid in zichzelf ontwikkelen. [...]
Laatste liet een jonge moeder mij weten: mijn oudste van drie slaapt graag bij mij in bed en ik laat dat ook toe … Ik vind het prima … maar anderen vinden dat het niet kan. Ik heb die moeder het advies gegeven volledig op zichZelf en haar intuïtie en verbinding met haar kind te blijven vertrouwen. [...]  
 

Siepman, Walter, 
Terugkeer van De Afgrond; Kracht vinden in een enge wereld  

Religie & Mystiek, Januari 2005

Het is een gegeven dat elke vrede altijd op de proef gesteld zal worden door vernietigende krachten om de schijnbare perfectie te verstoren. Het is alsof je publiekelijk 10.000 dingen vertelt waar je tevreden (genoeg) mee bent en daar dan één dingetje tegenover zet waar je (nog) niet mee om kan gaan. Iets waarmee je graag voorlopig met rust gelaten wilt worden. Op dat moment zullen er gelijk krachten opstaan om je juist met dat ene dingetje te bestoken. Dat gegeven is menselijk en universeel te  bekijken. 
 

Tienen, Jeannine van, De sexcultuur

Kijk, December 2001

"Hoewel, er is trouwens een verschilletje waar zelfs deze apen net niet intelligent genoeg voor zijn. Het leuke van sex bij mensen, en dan echt alleen bij mensen, is de zelfbevestiging. Sexualiteit is ook het ultieme lid zijn van je club. Wat jij voelt, voelen we allemaal. Sex maakt het mogelijk boven jezelf uit te stijgen, je deelt samen een positief gevoel en dat geeft je veel energie, zelfwaardering en zelfvertrouwen." 
 

[Visser, Hans:] Kinderen beschermen is pedofielen begrijpen

Metro, 23 september 1999

Dominee Hans Visser: "Hetze werkt averechts" 
 

Visser, Ds Hans, Pedofilie geen kennis waard? VerantwoordeIijkheid Trouw 26 Juni 2000
De samenleving wordt steeds onverdraagzamer tegenover pedofielen. Wetenschappelijk onderzoek wordt onmogelijk, terwijl juist dat helpt met pedofilie om te gaan.
Het artikel over kinderseks als wetenschap (de Verdieping, 12 juli) zou de indruk kunnen wekken dat sommige mensen onder wie Frits Bernard en Edward Brongersma, als wetenschappers in de verdachtenbank belanden. Beide onderzoekers hebbende afgelopen decennia getracht om zo genuanceerd mogelijk pedofilie te benaderen. 
 

Start ] Omhoog ]