Start ] Omhoog ]

EU-parlement geeft platforms optie privéberichten te checken op kindermisbruik

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen waardoor bijvoorbeeld e-mailproviders en berichtendiensten in staat worden gesteld om automatisch persoonlijke berichten te controleren. Het doel hiervan is het tegengaan van kindermisbruik.  

Joris Jansen, Tweakers.net/nieuws, 7 juli 2021

De aangenomen ePrivacy Derogation betekent dat web-based service providers op vrijwillige basis door kunnen gaan met automatisch doorzoeken van privécommunicatie, specifiek webmail, chat en berichtendiensten. Het gaat om tijdelijke regels voor de duur van drie jaar, waarmee delen van de ePrivacyrichtlijn als het ware buiten werking worden gesteld. Deze richtlijn beschermt de vertrouwelijkheid van communicatie en de bijbehorende verkeersgegevens. Sinds enkele jaren is Europa bezig de ePrivacy-richtlijn te verankeren in de ePrivacyverordening, maar dat loopt vertraging op.

Dit betekent concreet dat het verbod op het afluisteren, aftappen, opslaan of onderscheppen of controleren van de communicatie tijdelijk niet geldt voor platforms als ze ervoor kiezen dit soort controles toe te passen met het oogmerk kindermisbruik te bestrijden. Ook hoeven de verkeersgegevens van gebruikers niet meer te worden gewist of anoniem gemaakt als ze niet langer meer nodig zijn voor het doel van de transmissie.

De providers mogen controles uitvoeren, content verwijderen en gevallen van kindermisbruik melden bij de autoriteiten. Afbeeldingen, tekst en andere data kunnen worden gescand, maar ook classifiers en kunstmatige intelligentie worden gezien als middelen om tekst en verkeersdata te analyseren om cyber grooming op te sporen. De nieuwe regels gelden niet voor het scannen van audiocommunicatie.

De providers mogen alleen technologieën toepassen die het minst verregaand inbreuk maken op de privacy. Daarnaast moeten nationale databeschermingsinstanties beter toezicht kunnen uitoefenen op de gebruikte scantechnologieën. Zij mogen adviseren over de te gebruiken technologieën. Dit alles moet ertoe leiden dat er ook procedures en mechanismen zijn voor individuele gebruikers om klachten in te dienen als ze van mening zijn dat hun rechten zijn geschonden.

De nieuwe regels zijn aangenomen in het Europees Parlement. Daar stemden 537 parlementariërs vóór en 133 tegen. 24 onthielden zich van de stemming. De regels gelden voor de duur van maximaal drie jaar. Dat hangt af van de vraag of er eerder permanente regels voor het tegengaan van kindermisbruik worden doorgevoerd. De nieuwe, tijdelijke regels moeten nog worden goedgekeurd door de Europese Raad.

Er is de nodige kritiek op de tijdelijke regels. Politico tekent op dat meerdere parlementsleden hebben aangegeven dat ze onder druk zijn gezet om de regels zo snel mogelijk goed te keuren. De Nederlandse Sophie in ‘t Veld gaf aan dat ze bij het plaatsen van kritische kanttekeningen al snel te maken kreeg met de suggestie dat ze onvoldoende wilde vechten tegen kindermisbruik en seksuele uitbuiting. In ‘t Veld stelt dat de nieuwe regels ook niet overeind zullen blijven als ze door een rechtbank worden getoetst aan geldende privacyregels, zoals die van de AVG.

Start ] Omhoog ]