Start ] Omhoog ]

Politiek & Recht

Inhoud

Auteurs: studenten. Als het kalf verdronken is, dempt men de put

wsl 2013
Bron onbekend

In dit paper wordt antwoord gegeven op de vraag wat er verbeterd kan worden aan het huidige beleid omtrent pedoseksualiteit. Het doel is om pedoseksualiteit zo effectief mogelijk te voorkomen. Om dit te realiseren gaan wij eerst in op de verklaringen voor pedoseksueel gedrag aan de hand van wetenschappelijke theorieën. Wanneer de oorzaak van pedoseksualiteit bekend is, kunnen we verder ingaan op de oplossingen. Na de verklaringen gaan wij in op het huidige beleid en geven we antwoord op de vraag wat er aan dit beleid veranderd moet worden om pedoseksualiteit tegen te gaan. Tenslotte trekken we een conclusie.  

Gieles, Frans, Kantelpunten en veranderingen ...

JON, febr. 2021

Een overzicht van de veranderingen in de wetgeving, en dus 'de tijdgeest', hier in Nederland gedurende de laatstevijf decennia. [...]
De 'kapstok' waaraan ik de gebeurtenissen heb opgehangen is het begrip 'morele paniek' [...]  

Gieles, Frans, Gevaarlijk voor de jeugd -  De gevaren van het beschermen van kinderen tegen seksualiteit  
Bespreking van het boek van
Judith Levine, Harmful for Minors, The perils of protecting children from sex, 2001,
University of Minnesota Press, Minneapolis / London

Lezing, Rotterdam, 1 november 2002
Studiemiddag Aljen Klamergroep, Pauluskerk, "Per definitie misbruik? Beeld en werkelijkheid"

[...] Seksuele voorlichting bestaat niet in de VS, alleen anti-seksuele voorlichting. Echte voorlichting bestaat niet omdat ouders het niet aandurven – er is doorgaans ook weinig of slecht contact tussen ouders en kinderen daar. Scholen mogen het niet vanwege de doorgaans zeer conservatief ingestelde schoolbesturen en vanwege de subsidieregelingen die daar enorm sturend zijn. 
[...] Het punt is dat kinderen die in Amerika ook maar iets seksueels doen, onmiddellijk als dader of pleger worden aangemerkt, en de andere kinderen als slachtoffertje. Dader en slachtoffer, er zijn geen andere begrippen om in te denken. Daders krijgen een strenge behandeling opgelegd, slachtoffers een meer vriendelijk soort behandeling, maar altijd wel een vorm van behandeling, want als je aan seks doet ben je ziek, dit moge duidelijk zijn.
[...]De alternatieven die in Amerika zo'n heftige reactie hebben opgeroepen, komen ons, Nederlanders, als vrij gewoon over. Hier doen we de dingen eigenlijk al goeddeels zo. Het punt is dan om dit te behouden.    
 

Halsema, Femke, Virtuele kinderporno

GroenLinks Magazine, juli 2001

In de marge van de grote politieke onderwerpen zoals de WAO, het rekeningrijden en beledigde imams, voltrekt zich een piepklein politiek debat. Nee, ik moet preciezer zijn. Ongemerkt en eigenlijk zonder enig politiek debat, lijkt het parlement akkoord te gaan met de strafbaarstelling van 'virtuele kinderpornografie'. Misschien denkt u: terecht dat hieraan geen aandacht wordt besteed. Ik realiseer me dat een politicus die op de barricade klimt tegen uitbreiding van de strafbaarheid van kinderporno snel zakt in de populariteitsindexen. Toch wil ik het er niet bij laten.
 

Jagt, mr dr B.B., advocaat te Den Haag: Bewindsman bij collectieve verkramping; Willen we een politiestaat?

De Nieuwe Sekstant, najaar 2000

[...] scholen, waar leraren angstvallig schuwen ooit met een leerling alleen in de klas of in de lift of in een hokje te staan. Trainers, instructeurs, leidinggevenden en hulpverleners werden bang voor aanraking, persoonlijke contacten of te vertrouwelijke gesprekken. Bij een aanklacht achtte men zich kansloos.
 

Jansen, Joris: EU-parlement geeft platforms optie privéberichten te checken op kindermisbruik

Tweakers.net/nieuws, 7 juli 2021

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels aangenomen waardoor bijvoorbeeld e-mailproviders en berichtendiensten in staat worden gesteld om automatisch persoonlijke berichten te controleren. Het doel hiervan is het tegengaan van kindermisbruik.
 

Koinos: Strenge antiseksuele wetten onder vuur - Amerikaanse Hooggerechtshof bindt roofdierwetten in

KOINOS MAGAZINE #34 (2002/2)

Wetten tegen kinderseks hebben zich over de hele wereld verspreid. Op vele manieren liepen de Verenigde Staten voorop. Andere landen hebben strenge wetgeving aangenomen die gebaseerd is op het Amerikaanse model; de wetsteksten werden in sommige gevallen opgesteld door de Amerikaanse politie. Deze wetten zijn succesvol gebleken bij het vangen van jongensminnaars. Zo’n 25 procent van de meer dan 2 miljoen Amerikaanse staatsburgers die in de gevangenis zitten, werd veroordeeld voor seksueel getinte misdaden, veelal waar kinderen bij betrokken waren. In deze Koinos en in een volgend nummer zullen we de juridische strijd tegen twee van deze wetten bekijken.
 

Koinos: Is het werkelijk waar? Verbod op 'virtuele' kinderporno opgeheven in V.S.

KOINOS MAGAZINE #35 (2002/3)

De jonge geschiedenis van de kinderpornowetgeving is er een van tomeloze uitbreiding. Afbeeldingen van eenieder die jonger dan achttien lijkt te zijn en seks zou kunnen verlangen, werden in de Verenigde Staten bij wet verboden. Hierbij inbegrepen waren met de computer vervaardigde afbeeldingen, door een rechtbank eens ‘obscene verzinsels van de technologie’ genoemd. Maar nu heeft het Hooggerechtshof in de V.S. de wet vernietigd ter verdediging van de cultuur en de vrijheid van meningsuiting. De uitspraak betekent een radicale koerswijziging. In dit artikel een nadere beschouwing.
 

NVSH,  Een politiek debat dat de NVSH aangaat Inleiding NVSH-studiemiddag Jongerenseks en Zedenwetten op 15 april 2000 te Haarlem
Zowel in de kabinetsnota als in de pers, de wetenschappelijke literatuur en de andere media, wordt regelmatig geschermd met getallen die een onderbouwing zouden geven van de noodzaak om in te grijpen, maar waarvan bij nadere beschouwing de geldigheid zeer betwijfeld kan worden.
 

Rechter: Pas op voor heksenjacht, Pedoseksualiteit

Trouw, 24 oktober 2000

 Onder druk van een maatschappelijke heksenjacht tegen pedofielen neemt justitie te veel preventieve maatregelen tegen kindermisbruik. Dit zegt R. Kool, rechter en strafrechtjurist aan het Willem Pompe Instituut. Bij vermoedens van kinderporno grijpt het openbaar ministerie volgens haar te snel in, omdat het zich laat beïnvloeden door maatschappelijke onrust. [...]
Negentig procent van alle seksueel misbruik vindt plaats binnen het gezin. Door het externe kwaad uit te bannen, kunnen mensen slechts in slaap worden gesust.''
 

Ree, Frank van, Zedendelinquent blijvend onder politie begeleiding? Psychiater Frank van Ree aan het woord.

Trouw, 20 augustus 1999

,,Het mag geen heksenjacht worden, mensen moeten niet worden gedwongen om te verhuizen.'' Daarom is hij tegen het inlichten van omwonenden als een zedendelinquent vrijkomt. 
 

Rossen, Benjamin & Schuijer, Jan, Zedenpolitiek in Nederland 

In: 'Het seksuele gevaar voor kinderen Mythen en feiten' onder redactie van Benjamin Rossen en Jan Schuijer,  Amsterdam, 1992.

[...] De ontwikkelingen in het overheidsbeleid in Nederland en de Verenigde Staten tonen enkele belangrijke parallellen, zij het dat Nederland enkele jaren op de VS achterloopt. De grote lijn in die ontwikkeling was als volgt. 
[...] In dit verband wordt ook opgemerkt dat Nederland relatief sterk openstaat voor nieuwe ontwikkelingen in Noord-Amerika.

[...] Wanneer bij vermoeden van seksueel misbruik geconcludeerd moet worden dat een strafrechtelijke afhandeling daarvan zich niet verdraagt met de bestaande beginselen van rechtszekerheid, is te vaak de reflex dat dan de bestaande rechtsregels maar wat moeten lijden.
Algemene rechtsbeginselen worden dan gezien als een menukaart, waarvan men naar hartelust die principes kan selecteren die op het gegeven moment politiek goed uitkomen, en waarvan men de andere kan veronachtzamen.
Uiteindelijk zal zo geen rechtsbeginsel meer veilig zijn.
 

RozeLinks over seks en leeftijdsgrenzen

Van de web site

Als kinderen rond hun twaalfde zelf bewust op seks met een volwassene uit zijn, worden zij tegen hun eigen verlangens 'beschermd'.
In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en seksualiteit te beleven.
 

Takken, Wilfried, 
Kamer: homopaar mag ook buitenlands kind adopteren

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil het verbod op het adopteren van buitenlandse kinderen door homoparen opheffen. Aanleiding is de adoptie door tv-programmamaker Paul de Leeuw van een Amerikaans kind. Uit een rondgang langs de fracties blijkt dat PvdA, VVD, D66 en GroenLinks voor een wetswijziging zijn. 
 

Virtuele kinderporno eindelijk strafbaar

RefDag 10 juli 2002

Virtuele kinderpornografie wordt strafbaar. De Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met het voorstel van minister Korthals dit misdrijf met maximaal 6 jaar te bestraffen.
Virtuele kinderpornografie is kinderpornografie waarvoor kinderen niet daadwerkelijk fysiek zijn misbruikt of gebruikt, maar waarbij afbeeldingen (digitaal) zijn gemanipuleerd.
 

Wafelbakker, Frits, Seksuele gedraging... Over de delictomschrijving in de kinderporno-wetgeving 

Tijdschrift voor Seksuologie, 2001,25: 130-138

Thans wordt ingegaan op het begrip 'seksuele gedraging', dat als een nouveauté in wettelijke termen is te beschouwen. Nagegaan wordt hoe het in de strafwet is terechtgekomen en tot welke vragen het naderhand heeft geleid. Ter onderbouwing volgen een aantal strafzaken. Ingegaan wordt op de gevolgen van de omschrijving 'seksuele gedraging' voor de samenleving. Tenslotte volgen enkele gedachten over 'virtuele' kinderporno, die strafbaar zal worden als Nederland zich aansluit bij de ontwerpconventie tegen 'cybermisdaad' van de Raad van Europa.
 

Wit, Hanneke de, Kritiek op aanpak pedo's 

Het Parool, 10 febr 2000

Loopt de politiek niet wat erg hard van stapel als het gaat om het straffen van pedoseksuelen? ''Alle partijen pleiten voor steeds verdergaande maatregelen om pedoseksuele delinquenten te straffen. Naarmate je repressiever optreedt, vergroot je echter de kans op recidive.''
Prof. dr. B. Raes, hoogleraar forensische psychiatrie aan de VU, was 'geschokt' door het laatste Kamerdebat over het straffen van pedoseksuele misdadigers.
 

 

Start ] Omhoog ]