Start ] Omhoog ]

Kantelpunten en veranderingen

Een overzicht van de veranderingen in de wetgeving, en dus 'de tijdgeest', hier in Nederland gedurende de laatstevijf decennia.  

Frans Gieles, februari 2021

Ter wille van de Grieks-Engelse promovenda heb ik een overzicht gemaakt van de veranderingen in de wetgeving, en dus 'de tijdgeest', hier in Nederland gedurende de laatstevijf decennia.

Hieronder even in het kort, uitvoeriger in een .PDF bestand: Kantelpunten en veranderingen, … in de wetgeving en rechtspraktijk in Nederland … … inzake pedofilie en pedoseksualiteit. Meer vrijheid, morele paniek, en nu …? Dr. Frans E. J. Gieles, februari 2021

De 'kapstok' waaraan ik de gebeurtenissen heb opgehangen is het begrip 'morele paniek':
Er gebeurt iets (ernstigs).

  • De eerste reactie van 'het publiek' is: overdrijving; ineens is er overal groot gevaar, in dit geval natuurlijk 'De Pedofiel'!
  • In de tweede fase komen er tal van regels, maatregelen en wetten om Het Gevaar te beteugelen.
  • In de derde fase ebt de verontrusting weer weg. Op naar het volgende incident ...

1968 - 1991: de seksuele revolutie > enige liberalisering.

Tal van groeperingen ontstaan en pleiten voor meer seksuele vrijheid voor allen, inclusief de jongeren.
1978: NVSH nota, gevolgd door een zeer ruim ondertekende Petitie.
In 1991 wordt het klachtvereiste wordt ingevoerd: voor 12-16 jarigen alleen vervolging bij een klacht.

1984 - 2002

Er komt twijfel op aan deze vrijheden; deze worden ter discussie gesteld. De zorgen betreffen niet alleen 'Het Misbruik', maar in hoge mate ook "Bestrijd het led dat kinderporno heet". Hier werd dan al snel naar gezocht; in feite natuurlijk naar de kijkers ervan.
Maar ook de NVSH en COC zaten niet stil > een nota met “Bescherming waar nodig en keuzevrijheid waar mogelijk”.

1995: Een VN Conventie en in NL strengere wetten tegen kinderporno. Je mocht dit niet "in voorraad hebben" (voor de handel erin).
1996: Dutroux! Ten onrechte "pedofiel" genoemd > morele paniek > Congres in Stockholm.
1998: Advies van het Verweij-Jonker Instituut: schaf dat klachtvereiste af!
1999: Een Nota met o.a. dit voorstel van het kabinet naar de Kamer. De minister: "De jeugd moet tegen zichzelf beschermd worden".

2000: Een Nationaal Actieplan: het klachtvereiste afschaffen en allerlei strengere normen en straffen voor vermeend misbruik en kinderporno. "In voorraad hebben" werd "hij die een (!) afbeelding in bezit heeft ..."
De NVSH uitte hier in een nota forse kritiek op en belegde er een studiedag over. Analisten vertelden het symposium dat er een nieuwe periode is gestart, een periode van polarisatie en zondebokvorming: ‘De pedofiel’ als ‘een monster als Dutroux’.
2001: wetsvoorstel; 2002: wetsvoorstel aangenomen.

2007 - 2016

2007: Congres in Lanzarote > 2010: De Raad van Europa tekent het Verdrag van Lanzarote met tal van maatregelen "inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik”. Ook Nederland tekent het verdrag en neemt zo tal van verplichtingen op zich, die daarna vorm krijgen, bijvoorbeeld in de verplichte VOG en ...

2012 - 2014: het verbod van de Verening Martijn, alsook in ...

2016: Tal van nieuwe bepalingen van het OM (dus de minister) over kinderpornografie: definitie, criteria, meer bevoegdheden voor politie (huiszoeking) en het OM. De criteria beginnen absurde vormen aan te nemen: "strakke kleding" ... "zwoel kijken" ... kunst, modellen, naturisme ...

* Zie een deel hiervan in het PDF bestand ... , blz. 6.
Vind het origineel in de lijst van Bronnen op het eind ervan.
Vraag je af welk kind hier nu mee wordt beschermd ...
of er nu gezocht wordt naar plaatjes of naar kijkers ...
Misschien mogen we ook de vraag stellen waarom mensen hieraan verslaafd kunnen raken, zeggen niet zonder te kunnen ... Lastig vraagje ... FG

2020: PNVD heropgericht > furieuze reacties uit de samenleving, sites, demonstraties. Opkomst van nogal agressieve groepen pedojagers ...

2021: Twee strijdige tendensen: naast het hierboven staande, vinden er ook veranderingen plaats

  • bij onderzoekers (als je 'daders' onderzoekt, onderzoek je nog niet 'pedofilie'),
  • bij de professionele hulpverleners ('Beter Leven Model').
  • De NOMAPs komen in beeld: de Non Offending Minor Attracted Persons.

Is de Morele Paniek in fase drie: aan het uitdoven?

Start ] Omhoog ]