Start ] Omhoog ]

RozeLinks over seks en leeftijdsgrenzen

Seks is gewenst of ongewenst. Ongewenste seks of intimiteit, met wie dan ook, is in Nederland strafbaar, en moet dat vooral ook blijven. De Nederlandse wetgever stelt ongewenste seks met kinderen en jeugdigen nog eens apart strafbaar. 

In de praktijk komt deze wet erop neer, dat seks met een kind tussen 0 en 12 jaar altijd kan worden vervolgd, en dat bij seks met een jeugdige tussen 12 en 16 jaar het zogenaamde klachtrecht geldt. Alleen als het betrokken kind of diens wettige vertegenwoordig(st)er een klacht indient, kan justitie de verdachte vervolgen.

RozeLinks stemt in grote lijnen in met deze aanpak. Er zitten echter wel enkele nadelen aan vast. Als kinderen rond hun twaalfde zelf bewust op seks met een volwassene uit zijn, worden zij tegen hun eigen verlangens 'beschermd'.

In een ideale maatschappij zouden mensen van alle leeftijden bescherming tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit moeten hebben en zou er daarnaast ook een recht voor iedereen zijn om gewenste intimiteit en seksualiteit te beleven.

Internationaal staan de Nederlandse overheid, en RozeLinks, daarmee tamelijk gesoleerd. Dat hebben we onder andere gemerkt bij discussies binnen de International Lesbian and Gay Association. 

Het scherpst kwamen de tegenstellingen aan het licht tijdens de wereldconferentie van de ILGA in 1994, toen enkele organisaties die zich met het thema van kinder- en jeugdseksualiteit bezighielden, uit de ILGA werden gezet. Sommige ILGA-leden vonden jeugdseksualiteit geen thema voor de ILGA, en andere ILGA-leden wilden de ILGA binnen de Verenigde Naties graag als een acceptabele organisatie presenteren.

RozeLinks blijft zich afvragen of seksueel geweld tegen kinderen anders moet worden bestraft dan 'gewoon' geweld tegen kinderen. Zou bovendien seksueel geweld tegen vrouwen, mannen, psychiatrische patinten of dementerenden minder ernstig zijn dan dat tegen kinderen?

RozeLinks 

  • staat voor: 
    een rechtsstelsel, waarin een goeie afweging bestaat tussen 

    • enerzijds de bescherming van jongeren (en anderen) tegen ongewenste intimiteit en seksualiteit, en 

    • anderzijds het recht van jongeren (en anderen) ongewenste intimiteit en seksualiteit 

  • en wil dat: 
    journalisten in hun berichtgeving zorgvuldig zijn. Als het gaat om seks en kinderen moeten ze onderscheid maken tussen gewenste en ongewenste seksualiteit/intimiteit. Ze dienen niet zomaar over pedo-netwerken te spreken of schrijven en zo alle pedofielen verdacht maken. Mannen die vrouwen verkracht hebben behoren toch ook nooit tot een hetero-netwerk?

Start ] Omhoog ]