Start ] Omhoog ]

Spiritueel

Inhoud

Anoniem: Gedicht & gebed 

JON

 Seks is machtig en geheimzinnig. [...] 
Heer, [...] Help me van dit machtige geschenk te genieten 
Binnen de grenzen die U gesteld hebt.

Boer, Jan den, Van 'gevaarlijke hartstocht' naar zacht verlangen Trouw, Podium, 17 maart 2011
Nog steeds proberen streng gelovige mensen hun 'gevaar1ijke hartstocht' te onderdrukken. [....] Ik wil zeker niet pleiten voor het in alle vrijblijvendheid uitleven van lustgevoelens. Het kan ook anders. Belangrijk is dat je onderscheid maakt tussen begeerte en verlangen. Vaak worden die begrippen door elkaar gebruikt. [...]
De begeerte raak je niet kwijt door deze te onderdrukken, maar door deze meditatief te onderzoeken. [...] [Zo] kun je leren de heftigheid van de begeerte te transformeren naar de liefdevolle aandacht van het gevoel van verlangen.
 

Douma, Prof. Dr. J. 
Over Pedofilie

Nederlands Dagblad: 14 september 2002
Ik schrijf deze rubriek nadat ik twee brieven heb ontvangen die met het leven van een pedofiel te maken hebben. En die doen mij zeggen dat het niet overbodig is dit onderwerp in de kerk aan de orde te stellen.
Er is al heel wat gewonnen wanneer we begrijpen dat een pedofiel niet per definitie een crimineel is. En ook dat kerkmensen, zonder ook maar één pedofiel te kennen, er weet van hebben dat zulke mensen binnen de kerken leven. [...] 
Tegen de pedofiel zelf zou ik willen zeggen: sluit het geheim van je leven niet helemaal in jezelf op. [...]
Misschien is er nog meer mogelijk. Onder ons is al eens geprobeerd een praatgroep te organiseren, waarin pedofielen hun moeilijkheden vrijuit met hun lotgenoten kunnen bespreken. 
 

Knap, Robin, Diaconaal Werkstuk, 2002 

JON
Pedofilie is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp, bepaald geen taboe meer; de media stonden er de laatste jaren vol van, waarmee niet gezegd is dat het onderwerp daardoor beter bespreekbaar is geworden.  
Het doel van mijn werkstuk is dit onderwerp wel beter bespreekbaar te maken. Daartoe zullen we eerst het centrale begrip 'pedofilie' kritisch moeten bekijken.  
[...] De kerk is niet van de wereld, maar zij staat wel in de wereld. Zij heeft dus ook te maken met dit probleem. Bovendien zijn er ook veel gelovige pedofielen. De vraag is nu hoe de kerk hierop moet reageren. Bij hulpverlening aan pedofielen denken we gelijk aan een pastorale invalshoek. Dit is een goede en waardevolle invalshoek, maar niet de enige. Uit bovenstaande blijkt dat pedofilie meer is dan alleen een persoonsgebonden probleem. Het is ook een sociaal vraagstuk en dient ook op die manier benaderd te worden. Ik denk dat hier een belangrijke taak ligt voor de diaconie.
 
 
Knap, Robin, 
Incest; doorbreek het taboe 
Column: "Pastoralia"
In mijn pastorale gesprekken stuit ik vaak op problemen rondom seksualiteit en opvoeding. Wat als je eigen kinderen erotische gevoelens bij je oproepen? Kinderen kunnen heel erotisch zijn. Ze hebben op elke volwassene een bepaalde aantrekkingskracht. [...]
Ik vind dat je moet accepteren dat dergelijke gevoelens bestaan. Dat is iets anders dan het kind ermee lastig vallen, want dat mag natuurlijk nooit. [...] 
De reden dat ik dit onderwerp hier bespreek is om een lans te breken voor een stukje openheid. 
 
Knap, Robin, 

Leviticus zegt dat het niet mag 

Open brief aan een docent
Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor het onderwijzen van zoveel jonge mensen aangaande de wet des Heren. Ik heb veel van u geleerd en probeer deze kennis ook zoveel mogelijk te delen met anderen. 
Bijvoorbeeld wanneer iemand homoseksualiteit probeert goed te praten, verwijs ik simpelweg naar de overbekende teksten zoals u doet in uw bijdrage in het boekje "Homoseksualiteit en kerk" [...]
Bij deze wilde ik u enkele vragen voorleggen over hoe ik het beste andere specifieke wetten kan toepassen in onze tijd.
1) Als ik een stier offer doe ik dat natuurlijk voor Gods eer. Het zal de Heer immers een genoegen doen (zie. Lev. 1:9). Het probleem zit hem echter bij de buren. Zij zijn er niet erg blij mee en klagen steen en been. Moet ik hen gewoon negeren? [..] 

Knap, Robin, 
Pedofiele gevoelens en geloof 

JON
Geloof en pedofilie, gaat dat samen? Met name,voor mij, het protestants Christelijk geloof, is dat niet in tegenspraak met mijn gevoel? Een vraag die mij altijd bezig houdt, een gewetensvraag. Wat is de zin van dit alles? Wat is de zin van deze gevoelens? Wat is de zin van mijn bestaan? 
 
Knap, Robin, 
Seksualiteit in bijbels perspectief 
JON
In dit artikel wil ik ingaan op de vele vragen die ons bezig houden rondom seksualiteit en (reformatorisch) christen-zijn.  Eerst wil ik een goede theologische basis leggen om van daaruit vervolgens de ethische kant van de zaak te bekijken. Deze theologische basis is afkomstig uit een lange traditie van christelijke bezinning op de betekenis van de Bijbel. 
Pflug, Michael, Erka  KOINOS MAGAZINE #27 (2000/3)
De goden riepen de Hoge Raad bijeen. Erka, de god der Liefde, had zich een knaap tot geliefde verkozen. En zich volledig aan hem overgeleverd. Dat had de argwaan der goden gewekt. En de Hoge Raad kwam tezamen. 

 

Start ] Omhoog ]