Start ] Omhoog ]

Leviticus zegt dat het niet mag

Open brief aan een docent

Beste Dr. J. Hoek

Bij deze wil ik u hartelijk bedanken voor het onderwijzen van zoveel jonge mensen aangaande de wet des Heren. Ik heb veel van u geleerd en probeer deze kennis ook zoveel mogelijk te delen met anderen. 

Bijvoorbeeld wanneer iemand homoseksualiteit probeert goed te praten, verwijs ik simpelweg naar de overbekende teksten zoals u doet in uw bijdrage in het boekje "Homoseksualiteit en kerk" [*] waarin u schrijft: 

"... tegelijkertijd is er geen spoor van tolerantie ten aanzien van homoseksuele praktijken. Zowel voor Mozes als voor Paulus zijn ze niet los te zien van afgoderij. Eerlijke lezing van de 'overbekende teksten' Genesis 19, Leviticus 18:22 en 20:13, Deuteronomium 23:17,18, Richteren 19:2226, Romeinen 1:26,27, 1 Korinthe 6:9,10, 1 Thimotheus 1:3-11 moet met drs. Jan Noordam tot de conclusie leiden dat het evident is dat de Heilige Schrift geen ruimte laat voor homoseksueel geslachtsverkeer."

[*] * Kool, A (Red.); Homoseksualiteit en kerk. Boekencentrum. ISBN 90 239 0766 3

Want homoseksualiteit kan in geen enkele cultuur en maatschappij goed zijn.

Einde van de discussie. Punt. 

Bij deze wilde ik u enkele vragen voorleggen over hoe ik het beste andere specifieke wetten kan toepassen in onze tijd.

1) Als ik een stier offer doe ik dat natuurlijk voor Gods eer. Het zal de Heer immers een genoegen doen (zie. Lev. 1:9). Het probleem zit hem echter bij de buren. Zij zijn er niet erg blij mee en klagen steen en been. Moet ik hen gewoon negeren?

2) Ik weet dat het niet goed is om contact te hebben met vrouwen als ze ongesteld zijn. Het is zelfs onrein om hun bedden te verschonen (zie Lev. 15: 19-24). Dit geeft best wel wat problemen, want hoe kom ik dat te weten?
Als ik het rechtstreeks vraag krijg ik vaak een klap in mijn gezicht. Bovendien is het op mijn werk ook bijna niet te doen. Want als slaapwacht deel ik hetzelfde bed met mijn vrouwelijke collegae (die de andere nachten werken).
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

3) Mijn buurman (ja, dezelfde als bij vraag 1) werkt op zaterdag EN zondag in de kroeg. In Exodus 35:2 staat duidelijk dat hij ter dood gebracht dient te worden. Ben ik het moreel verplicht om dat zelf te doen? Dat zou gelijk het probleem van de 1e vraag oplossen!

4) Volgens Lev. 25: 44 mag ik slaven houden. Het moeten wel buitenlandse mensen zijn, of kinderen van buitenlanders die in Nederland zijn geboren. 
Een vriendin van mij zegt dat ik niet de kinderen van het Belgische gezinnetje uit mijn straat als slaaf mag nemen (ivm de Benelux en omdat het een EU-land is) maar wel die Turk die bij mij op de hoek woont. 
Kunt u mij dat uitleggen? Die Turkse dochter laat altijd strepen achter als ze de ramen lapt, terwijl het zoontje van de Belg heel netjes werkt.

5) Mijn vriendin wil geen vis eten, want volgens haar is het eten van bepaald soort vis (die zonder schubben en vinnen) nog erger dan het bedrijven van homoseksualiteit. Dit baseert ze op Lev. 11:10. Als rasechte Spakenburger kan ik het daar natuurlijk niet mee eens zijn! Wat moet ik hiermee aan? Heeft ze stiekem toch gelijk?

6) Toen ik 13 was is mijn neusbotje gebroken. Je ziet er vanbuiten niets van, maar toch. Volgens Lev. 21:20 mag ik geen misvormde neus hebben als ik u wil dienen. Bovendien heb ik een kleine oogafwijking (ik draag lenzen). Dat zie je dus ook niet. Is hier enige speelruimte of ben ik in overtreding?

7) Mijn vader is net voor de begrafenis van oma naar de kapper geweest om zijn baard te trimmen en zijn haar te knippen. Dit is ten strengste verboden volgens Lev. 19:27. Hoe dient hij nu gestraft te worden?

8) Ik speel al jaren als keeper in ons elftal. Ik weet dat ik zelfs de huid van een dood varken niet mag aanraken (zie Lev. 11: 6-8). Maar, mag ik dan wel keeper zijn, want ik moet ter bescherming (leren) handschoenen dragen?

10) Mijn beste vriend heeft een boerderij waar hij onder andere eigen groenten verbouwt. Echter schendt hij daarbij Gods wet (zie Lev. 19:19) door de sla in hetzelfde veldje als de rabarber te verbouwen. Bovendien staat er ook nog bloemkool in dat veldje. Daar komt nog bij dat zijn vrouw kleding draagt waarin polyester EN katoen zit verwerkt. Wat moet ik hiermee aan?

11) Mijn buurman (nee, niet dezelfde, deze woont aan de rechterkant) vloekt regelmatig. Bovendien verbouwt hij ook verschillende groenten in zijn tuin. Is het echt nodig om het hele dorp uit te laten lopen om hem te stenigen (zie Lev. 24: 10-16)? Kan ik hem niet gewoon verbranden zoals we gewend zijn te doen met vaders die incest plegen? (zie lev. 20:14)

Ik weet dat u veel hebt gestudeerd en dat u de wetten van God goed kent.
Daarom ben ik ervan overtuigd dat u mij wellicht kunt helpen om bovenstaande kwesties op te lossen.

Bedankt dat u ons eraan herinnert dat Gods Woord eeuwig van waarde is en niet te veranderen.

Uw toegewijde discipel en trouwe student,

Robin Knap


Start ] Omhoog ]