Start ] Omhoog ] Volgende ]

Opmerkingen vooraf 

bij passages uit het Rapport van de Commissie Deetman 2011

door JON

Onderzoek

De Commissie Deetman is ingesteld om het misbruik in de RK Kerk in Nederland vanaf 1945 te onderzoeken. Aanleiding hiertoe waren tal van meldingen van ongewenste seksuele contacten tussen priesters of broeders en kinderen in die tijd. De melders hiervan rapporteerden grote weerzin en veel problemen tot in lengte van jaren erna. Tijdens het onderzoek volgden nog vele van dergelijke meldingen. 

Noodzaak

Het is een gedegen onderzoek, waarvan de bezoeker van deze site zeker kennis moet nemen. Het is niet alles goud wat er blinkt; er zijn overduidelijk ook misstanden te melden: contacten en relaties die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan, die niet hadden mogen voorkomen. Vooral van de vaak zeer negatieve gevolgen ervan, daar moet de lezer zeker kennis van nemen. 

'Misbruik' 

Deze term wordt in de titel, in het gehele onderzoek - en ook in de publieke discussie alom gebruikt: de term is helemaal ingeburgerd. 

Een erg gelukkige keuze is deze term, de woordkeuze voor dit begrip, niet, als je althans logisch te werk wilt gaan. Een goed begrip is, vanuit het standpunt van de logica en de wetenschap, een feit dat je kunt definiŽren en omschrijven, zodanig dat men weet wat er wel en niet onder valt. Het begrip 'seksueel misbruik van kinderen' wordt maar zelden gedefinieerd en omschreven. 

Vrijwel alle begrippen hebben ook tegenpolen en 'buren'. Beide ontbreken hier - of er zou zoiets als 'seksueel gebruik' moeten bestaan en beschreven worden als tegenpool, dan wel buur-begrippen als 'opvoedkundig gebruik' en 'opvoedkundig misbruik' (van kinderen). 

Het spraakgebruik heeft zich zo ontwikkeld, dat veelal - meestal zelfs - elk intiem, erotisch of seksueel contact per definitie misbruik is. Dit ontkent dat er ook gewenste, positief beleefde en ethisch te verantwoorden contacten bestaan. 

Zo ver gaat de Commissie niet. We zien al in de inleiding en keurige definitie verschijnen. Voorts is het zo dat de Commissie alleen de contacten en relaties heeft onderzocht die bij haar gemeld zijn, alle als negatief beleefd door de jongere. 

Dit is in de wetenschap gebruikelijk en correct: als 'de respondent' (in een onderzoek) zelf zegt dat de ervaring (achteraf) negatief en als schadelijk is beleefd, dan wordt aangenomen dat dit zo is. Hetzelfde geldt voor als positief beleefde contacten zonder schade, maar daar gaat dit onderzoek niet over. 

We zien dus: een correcte definitie en correct onderzoek - naar wat 'seksueel misbruik' wordt genoemd, iets dat ik elk geval verre ligt van wat in de sectie 'Opinie' hier her en der opduikt als ethiek. 

Onderzoek naar schadelijke gevolgen 

Bruce Rind en zijn team beginnen het verslag van hun onderzoek met klachten over de toen aangetroffen onderzoeken naar de gevolgen van seksueel misbruik van kinderen. Ze treffen hier te veel onzorgvuldig verricht onderzoek aan. Hun klachten zijn te lezen in het begin van hun lezing te Rotterdam in 1998, hier op de site aan te treffen in het Nederlands vertaald. Volg de link maar en u ziet het. 

Gaan we nu naar hoofdstuk 10 van deel 2 van het verslag van de Commissie, hier goeddeels weergegeven, dan zien we beschreven dat dit gevolgen heeft gehad. De schrijver onderscheidt drie fasen in het wetenschappelijk onderzoek naar de hier bedoelde gevolgen. Na het Rind-onderzoek kwamen er al verbeteringen in fase twee, terwijl in fase drie nog weer verbeteringen volgden. 

Daarbij is van belang dat er niet alleen statistische samenhang, correlatie, tussen misbruik en gevolgen is aangetoond, maar dat gaandeweg ook een causale samenhang aanneembaar is geworden. Daarvoor heb je theorieŽn nodig, en die zijn er gekomen. 

Zo is er gaandeweg in de wetenschap consensus ontstaan over die negatieve gevolgen: ze zijn er echt, kunnen er althans echt zijn. 

Daarom is dit hoofdstuk 10 van deel 2 hier opgenomen: om er gedegen kennis van te nemen. We zien al direct een keurige definitie, terwijl ook hier het principe in acht wordt genomen: als een respondent negatieve gevolgen vermeldt, dan wordt aangenomen dat die er ook zijn. Het hoofdstuk geeft ze weer en vermeldt ook de theorieŽn die een causaal verband tussen feit en gevolg aannemelijk maken. 

Kortom: lees dit hoofdstuk met aandacht. 

JON.

Start ] Omhoog ] Volgende ]