Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

Passage uit de Inleiding van

Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke kerk

Commissie Deetman: Deel 1, Balans, 2011, blz 18

In dit onderzoek wordt de volgende – strikte – definitie van seksueel misbruik gebruikt:

Onder seksueel misbruik wordt verstaan:

Seksuele contacten van vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie – geestelijken, religieuzen, pastoraal werkers met een kerkelijk dienstverband, leken en vrijwilligers werkzaam voor de kerk –, met een kind of jongere onder de achttien jaar14, toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van genoemde vertegenwoordigers, zonder dat deze, als gevolg van lichamelijk of relationeel overwicht, emotionele druk, drang of geweld, het gevoel heeft (gehad) de seksuele contacten te kunnen weigeren.

Onder relationeel overwicht wordt een ongelijke machtsverhouding (volwassene-minderjarige, leerkracht-leerling, leiding-jeugdlid e.d.) verstaan.

Onder seksuele contacten wordt verstaan: Alle daadwerkelijke seksuele aanrakingen,

  • van het aanraken of doen aanraken van borsten en genitaliën,

  • kussen met seksuele bedoelingen

  • tot en met geslachtsgemeenschap (vaginaal, oraal of rectaal),

  • of het binnendringen van vagina of rectum met voorwerpen of vingers.

Wat slachtoffers onder seksueel misbruik verstaan, is uiteenlopend van aard:

  • van gluren,

  • lichte vormen van contact,

  • tot betastingen onder de kleding

  • en penetratie.

Waar sprake is van seksueel misbruik gaat dit in tal van gevallen gepaard met fysiek geweld of psychische druk, waaronder dreigementen en chantage.

Het gaat dan om het breken van de wil van het slachtoffer en past zo in een patroon dat aan seksueel misbruik voorafgaat. Maar soms bestaat de dwang alleen maar uit de suggestie van de aanname van een dergelijk verband van seksueel misbruik.

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]