Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

Hoofdstuk 11       

Aanbevelingen

Na mijn literatuuronderzoek naar pedofilie wil ik een aantal aanbevelingen doen. Zoals is gebleken, is pedofilie een omstreden onderwerp. De mening van de maatschappij berust vaak op vooroordelen die bevestigd worden door de media en uit gebrek aan kennis. Het is dus belangrijk dat de maatschappij, met name ouders, informatie krijgen over pedofilie. Ook is het belangrijk om de ouders te informeren hoe ze het beste om kunnen gaan met de situatie waarin ze te weten komen dat hun kind een relatie heeft met een volwassene om eventueel schade bij het kind te voorkomen. Het gaat hier niet per se om acceptatie of goedkeuring, het gaat erom dat ouders niet zodanig in paniek raken dat ze hun kinderen overstuur maken en ze een schuldgevoel aanpraten. Deze informatie zou bijvoorbeeld op ouderraden gegeven kunnen worden, eventueel in samenwerking met pedofielen. Op deze manier zien ouders ook dat pedofielen geen ‘monsters’ zijn maar gewoon personen als zichzelf. Ouders krijgen zo een beter beeld bij het woord ‘pedofiel’. 

Een andere manier om informatie over te brengen is het maken van een folder. Omdat de reactie op pedofilie op dit moment te agressief is lijkt het mij niet verstandig om bijvoorbeeld informatie te verschaffen door middel van discussies tussen pedofielen en niet-pedofielen. Dit zou misschien wel effect hebben als er eerst op andere manieren informatie verschaft wordt, bijvoorbeeld door middel van bovengenoemde folder. 

Tevens wil ik een aanbeveling doen aan de dienstverlening. De dienstverlening is nog teveel gericht op het genezen dan wel slechts controleren van pedofielen, terwijl pedofielen meer geholpen zijn als er gezocht wordt naar een manier om met hun gevoelens om te gaan. Ze hoeven deze gevoelens dan niet te verbergen en voor zich te houden maar kunnen zich uiten wat voorkomt dat men alles op gaat kroppen en het tot een uitbarsting komt. Ook als sociaal juridisch dienstverlener is het belangrijk dat je de pedofiel niet veroordeelt maar hem of haar net als alle andere cliënten zo goed mogelijk probeert te helpen. 

Voor de juridische aanbevelingen verwijs ik naar paragraaf 6.7: Mogelijke toekomstige maatregelen.

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]