Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

Begrippenlijst

Eigenrichting: het zichzelf recht verschaffen, zonder tussenkomst van de rechter 

Pedofilie:                      Een interesse en voorkeur, seksueel en niet- seksueel, in kinderen die (al dan niet lichamelijk) nog niet in de puberteit zijn. 

Pedoseksualiteit:           Pedoseksualiteit is de seksuele omgang tussen een kind onder de 16 jaar en een volwassene 

Kind:                           Persoon onder 18 jaar 

Volwasasene:               Persoon vanaf 18 jaar  

 

Afkortingen:

D.I.S. = Dissociatieve identiteitssstoornis  

MWD= Maatschappelijk werk en Dienstverlening  

PBW= Penitentaire beginselenwet 

PTSS = Posttraumatische stress-stoornis 

SJD = Sociaal juridische dienstverlening

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]