Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]

Bronnenlijst

Berg, H. van den, L. Denolf, K. Van der Veer en J. Vanschoren, Integrale trajectbemiddeling, een methodiekbeschrijving, Amsterdam: Mets & Schilt 2002 

Bossearts, B. en P. Adrianssens, De grote kindervriend? Pedoseksueel misbruik: profiel, impact en preventie, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 2003 

Brongersma, E., Jongensliefde, seks en erotiek tussen jongens en mannen deel 2, Amsterdam, SUA: 1993 

Draijer, N., Seksuele traumatisering in de jeugd: gevolgen op lange termijn van seksueel misbruik door verwanten, Amsterdam: SUA, 1990 

Frenken, J., Seksueel misbruik van kinderen, aard, omgang, signalen, aanpak, Den Haag: Ministerie van justitie, 2001 

Gijs, L., W. Gianotten, I. Vanwesenbeeck en P. Weijenborg, Seksuologie,  Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004 

Dr. Hammel Zabin, A., In de knop gebroken, een pedofiel legt uit hoe zijn verwrongen geest werkt, Rijswijk: Elmar, 2004 

Dr. Keijsers, G.P.J., Dr.A. van Minnen en Prof. Dr. C.A.L. Hoogduin, Protocollaire behandelingen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1997 

Kristen, H.G.M., Wegwijzer in de hulpverlening een oriŽntatie in welzijnsland, 8e druk, Maarssen: Elsevier gezondheidszorg 2001 

Langen. C., Methodiek Sociaal juridische dienstverlening, Soest: H. Nelissen B.V. 2001 

Leuw, E., R.V. Bijl en A.L. Daalder, Pedoseksuele delinquentie: een onderzoek naar prevalentie, toedracht en strafrechterlijke interventies, Meppel: Boom Juridische uitgevers, 2004 

Marchall, WL. The sexual offender: Monster, victim, or everyman? Sex Abuse, 1996 

Moerings, M., & B. Swier, Recht rond zedendelicten. Handboek voor de juridische hulpverlening, Alphen aan de Rijn: Samsom, 1997 

MŲller, M., Pedofielie relaties, Deventer: Nisso/van Loghum Slaterus, 1983 

Palmen, D., Pedofilie, het niet te accepteren Ďandersí zijn? een ethische beschouwing op grond van wetenschappelijke gegevens, Nijmegen: juni 2001 

Mr. Pieterse, M, Pedofielen over pedofilie, een inventarisatie van ervaringen van pedofielen en van hun mening over zichzelf en hun relaties, Deel 2: de data van het onderzoek d.w.z. de resultaten van de enquÍte en interviews met pedofielen, ouderparen en een vroegere kind-partner, Zeist: Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek, 1982 

Ree, Van F., De man die een kind doodde, een psychiatrische studie, Meppel: Boom juridische uitgevers, 1984  

Ree, Van F., Pedofilie, een controversiŽle kwestie, analyse van een maatschappelijk vraagstuk, Lisse: Swets & Zeitlinger, 2001 

Rouweler- Wuts, L., Pedofielen in contact of conflict met de samenleving, Deventer: Van Loghum Slaterus, 1976 

Sandfort, T.G.M., Boys on their contacts with men, A study of sexually expressed Friendships with an introduction by Dr. John Manes, New York: Global Academic Publishes, 1987 

Sandfort, T.G.M. en J.M.G Hoogma, Ervaringen van jongens in pedofiele relaties, Eindhoven: Stichting JEP, 1982 

Schwab, Z.F., Beide benen op de grond, keuzes maken na een zedendelict, Capelle a/d Ijssel: Schwab 2002 

Vermeulen, G., P. Ponsears en A. Verlinden, Het profiel van de pedoseksueel Ė een sociologische benadering, Antwerpen- Apeldoorn: Maklu, 2003 

Visser, H., De andere kant van de medaille, over de vraag: is pedofilie misbruik van kinderen, Rotterdam: Stichting Kerkelijk Sociale Arbeid, 1998 

Artikelen:

Daalen, R. Van., en B. Stolk, De druk van het maatschappelijke debat, psychosociale hulpverlening bij problemen rond homoseksualiteit, pedofielie en seksueel misbruik. Tijdschrift: De psycholoog, maandblad van het Nederlands Instituut van psychologen, pagina 285-289, juli-augustus 1993. 

Frenken, J. Plegers van seksueel misbruik van kinderen, Maanblad voor Geestelijke Volksgezondheid, 52 (1997)  

Gieles F.E.J. Hoe help je mensen met pedofiele gevoelens? Lezing, o.a. Parijs 2001   

Gieles, F.E.J., 'Ik wist er geen raad mee'

Ministerie van Justitie, Factsheet Terugdringen Recidive, november 2004 

Stichting Jeugdzorg Rotterdam. Meerjarenplan 2001 t/m 2004.

 Internet:

http://www.ipce.info/host/howitt/index.htm

http://www.helping-people.info/

http://www.reclassering.nl/

http://www.jip.org/

http://www.human-being.nl/Bibliotheek/dozen/bezielt/modellen.htm

http://www.ipce.info/host/sandfort_87

http://www.ipce.org/

Alle internet sites zijn bezocht in de periode januari-mei 2005.

Tijdschriften:

Ok magazine 91, Tijdschrift voor ouderen kinderenrelaties. April 2005

Wetboeken:

Wettenverzameling Sociaal Juridische Dienstverlening 2004-2005

Persoonlijke bronnen:

Dr. Frans Gieles, doctor in de forensische orthopedagogiek

Dr. Daan Van Beek, psychotherapeut, hoofd van de afdeling Psychotherapie en hoofd van de afdeling Diagnostiek en Onderzoek in de dr. Henri van der Hoeven Kliniek. 

Liesbeth van Loos van het PTC te Arnhem 

Nicoline Geyer, poli- en dagkliniek Het Dok 

Interviews met deze personen zijn verwerkt in de scriptie

Vorige ] Start ] Omhoog ] Volgende ]